Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Meer boetes voor weigeraars inburgering (De Tijd, pag. 5 03/05/2013)

03/05/2013 11:01 - Verschenen

Er worden steeds meer boetes uitgeschreven voor migranten van buiten de EU die een inburgeringscursus weigeren.

Er worden steeds meer boetes uitgeschreven voor migranten van buiten de EU die een inburgeringscursus weigeren.

Het aantal liep op van 25 in 2009 tot 754 in 2012. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Patricia De Waele (LDD) opvroeg. Wie een inburgeringsboete weigert, wordt in eerste instantie door de handhavingsambtenaar aangemaand om de boete, die gemiddeld 91,96 euro bedraagt, te betalen. Bij wie dat niet doet, wordt de boete bij dwangbevel ingevorderd. Toch werd bijna de helft van de uitgeschreven boetes niet geïnd, blijkt uit de cijfers. Er staat nog een bedrag van 60.800 euro open. Volgens De Waele is het inburgeringsprogramma onvoldoende resultaatgericht. 'De cursus niet volgen is een gemiste kans om volwaardig deel uit te maken van het nieuwe thuisland', besluit ze.

© 2013 Mediafin

Serge Mampaey - De Tijd, pag. 5