Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Maatregelen in de kinderopvang: NU!

02/03/2011 16:13 - Persbericht

Vanmiddag is in het Vlaams Parlement gedebatteerd over het dreigende faillissement van tientallen zelfstandige kinderdagverblijven door een administratieve fout van de sociale secretariaten. Vlaams volksvertegenwoordiger Ivan Sabbe vraagt dan ook dat minister Vandeurzen binnen de kortst mogelijke termijn in overleg treedt met de sociale secretariaten en Unieko, en zorgt voor een overbrugging van de sociale Maribel voor zij die zijn overgestapt uit PC 218. Daarnaast dient de regelgeving van de zelfstandige en gesubsidieerde sector gelijk te worden getrokken en moet de financiële discrepantie tussen beide sectoren worden weggewerkt.

Ivan Sabbe, Vlaams volksvertegenwoordiger: "De overheid en de vakbonden hebben een knoeiboel gemaakt van de paritaire comités in de kinderopvangsector en het is dan ook niet verwonderlijk dat de sociale secretariaten als kat haar jongen niet meer vindt in die knoeiboel. Het kan echter niet zijn dat die bedragen nu worden teruggevorderd bij de werknemers van zelfstandige kinderdagverblijven, want het gaat vaak om honderden euro's op een maandloon van 1.200 à 1.300 euro."

Voor de werknemers van zelfstandige kinderopvanginitiatieven die zijn overgestapt uit het PC 218 werd ondertussen een sociale Maribel afgedwongen om de vrijstelling van RSZ - die van toepassing is in PC 218 - te behouden.

Sabbe: "Doordat de betreffende sociale Maribel pas van toepassing zal zijn vanaf eind 2011 moeten de werkgevers in de zelfstandige kinderopvang nu nog betalen voor iets wat ze later pas zullen terugkrijgen. Die voorfinanciering van de sociale Maribel zorgt er voor dat heel wat zelfstandige opvanginitiatieven virtueel failliet zijn. Ik pleit er dan ook voor om een overbrugging te voorzien van die sociale Maribel tot die tegen het einde van het jaar wettelijk toepasbaar is."

De problemen in de zelfstandige kinderopvang reiken echter nog verder dan dat. Op vandaag is het zo dat in de gesubsidieerde sector er 1 voltijdse medewerker op de loonlijst moet staan voor 6,5 ingeschreven kinderen, terwijl er in de zelfstandige kinderopvang 1 voltijdse medewerker effectief aanwezig moet zijn op 7 aanwezige kinderen.

Sabbe: "De personeelsverplichtingen die opgenomen zijn in de Vlaamse regelgeving verschillen sterk tussen de zelfstandige en gesubsidieerde sector. Er is echter geen enkele objectieve reden voor die discrepantie in de regelgeving. Daarom moet de regelgeving binnen de kortst mogelijke termijn voor beide sectoren worden gelijk getrokken. Het aanpassen van de regelgeving kost geen geld, maar kan wel al een pak faillissement in de zelfstandige kinderopvang vermijden."

Tot slot is er ook nog het verschil in financiering tussen de zelfstandige en gesubsidieerde kinderopvang. De gesubsidieerde kinderopvanginitiatieven krijgen 52 euro per plaats per dag, terwijl de zelfstandige kinderopvanginitiatieven maar 27 euro krijgen per aanwezig kind per dag.

Sabbe: "Die financiële discrepantie moet dringend worden weggewerkt en we kunnen daarmee niet wachten tot het nieuw kaderdecreet kinderopvang in 2012 operationeel zou zijn. Ik pleit dan ook voor het werken met kinderopvangcheques voor de ouders consumentensubsidies in plaats van subsidies voor de kinderopvanginitiatieven het aanbod te subsidiëren. Daarbij kiezen we voor een systeem van kinderopvangcheques met gelijke regels voor alle initiatieven."

Reacties op "Maatregelen in de kinderopvang: NU!"

Nog geen reacties.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*