Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Lode Vereeck verwijt minister Lieten met subsidies te morsen (De Tijd, 23 maart 2012)

23/03/2012 08:07 - Verschenen

Dat Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten (sp.a) toch weer subsidies geeft aan het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) uit het Limburgse Diepenbeek, stuit Lode Vereeck, de fractieleider van LDD in het Vlaams Parlement, tegen de borst.

Vlaanderen gooit subsidies over de balk

De rode draad in het verhaal van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit is een totaal gebrek aan transparantie.

Dat het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) in Diepenbeek opnieuw 4,6 miljoen euro sub- sidies krijgt, doet vragen rijzen. Na vernietigende analyses was het advies het VIM op te doeken.

In 2006 werd het VIM opgericht op de universitaire campus van Diepenbeek. Georges Dilliën, van het studiebureau Technum, werd voorzitter, Rudi Wouters van het studiebureau Arcadis en de man van Ingrid Lieten, ondervoorzitter. Hij nam ontslag toen Lieten in juli 2009 minister werd. Het VIM was een van de zogenaamde competentiepolen waaronder de Vlaamse regering de schouders zette, zoals het bekende 'Flanders Drive' in Lommel. Het VIM moest innovatieve mobiliteitsprojecten ontwikkelen, zoals 'minder hinder bij wegenwerken' en het 'platform elektrische voertuigen'. Maar nooit raakte het VIM echt op dreef. Dat bleek al drie jaar na de oprichting, uit een evaluatie door het Vlaams Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). 'Het advies van onze raad van bestuur is geen verdere verlenging van het VIM te ambiëren', meldde het IWT in 2009. Ook de Inspectie van Financiën maakt met het oog op de erkenning en toekenning van subsidies voor de periode 2012-2015 brandhout van het VIM. 'Het nut en de doelmatigheid van het VIM over de vorige subsidieperiode wordt niet aangetoond. Er is geen zicht op of inhoudelijke beoordeling van de toekomstige VIM-projecten. A fortiori wordt de doelmatigheid van de voortzetting van de subsidiëring niet afdoende aangetoond of minstens geloofwaardig gemaakt', liet de Inspectie van Financiën weten. Lieten (sp.a) zei na haar aantreden als minister zelf ook twee jaar lang dat het VIM als aparte instelling beter kon verdwijnen, net zoals het Vlaams Instituut voor Logistiek (VIL) in Antwerpen. 'Er zal één structuur overblijven voor mobiliteit en logistiek', klonk het vastberaden. Tot augustus vorig jaar. Toen liet Lieten in een antwoord op een vraag van Vlaams Parlementslid Lode Vereeck (LDD), die nog mee het businessplan schreef voor de oprichting van het VIM, plots weten dat 'enkele denksporen zijn onderzocht om tot een vereenvoudigde structuur rond logistiek en mobiliteit te komen. De ideale oplossing bleek daar echter niet tussen te zitten', zei Lieten. 'Ik heb dan ook beslist in juli 2011 VIM en VIL uit te nodigen een aanvraag tot erkenning in te dienen.' Zo gebeurde ook. Op 16 december vorig jaar keurde de Vlaamse regering een nieuwe erkenning voor beide instellingen goed. VIM en VIL krijgen de komende vier jaar elk 2,5 miljoen euro voor hun basiswerking. Daar komt voor dit jaar per instelling zo'n 2 miljoen euro bij voor projectwerking. Voor de volgende drie jaar komt daar elk jaar wellicht eenzelfde subsidiebedrag bij. In 2012-2015 zullen beide instellingen samen ruim 21 miljoen euro subsidies van de Vlaamse regering krijgen, terwijl de evaluaties negatief waren. Bovendien blijkt dat van de negen competentiepolen die de Vlaamse regering subsidieert alleen de bestuurders van het VIM en het VIL een vergoeding (zitpenningen) krijgen. 'Bij het VIL loopt die factuur op tot 12.200 euro per jaar, bij het VIM zelfs tot 20.600 euro. Dat is exclusief kilometervergoedingen', zegt Vereeck. Daarnaast heeft het VIM als enige van alle competentiepolen een dagelijks bestuur. 'Dat vergadert om de twee weken. De leden krijgen 255 euro per vergadering, of 6.120 euro per hoofd per jaar. Op jaarbasis gaat het om 24.880 euro. Het VIM kost aan werking jaarlijks ruim 45.000 euro meer dan de andere competentiepolen. Dat is niet normaal', vindt Vereeck. Daarom dat Vereeck de onderste steen wil bovenhalen. De voorbije maanden vroeg hij herhaaldelijk naar de originele evaluatierapporten die externe deskundigen over het VIM hebben gemaakt. Minister Lieten wilde die om 'vertrouwelijkheidsredenen' niet vrijgeven. Pas na aandringen bij Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) kreeg hij in de loop van vorige week van het IWT te horen dat er geen schriftelijke verslagen bestaan van het 'mondelinge college met de deskundigen'. Vlaams Parlementslid Vereeck is daar niet over te spreken, want het maakt elke controle onmogelijk. 'De rode draad in het verhaal van het VIM is een totaal gebrek aan transparantie', aldus Vereeck. Daarom dat hij erop aandringt dat ook het Rekenhof de zaak onder de loep neemt.

© 2012 Mediafin