Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Lode Vereeck: Beter minder volksvertegenwoordigers dan een ‘miserietaks’

07/05/2012 18:02 - Persbericht

Scheidende koppels dreigen binnenkort een extra rekening van duizenden euro's gepresenteerd te krijgen. De Vlaamse regering wil immers kost wat kost de 'scheidingstaks' meer dan verdubbelen. De regering probeert zo jaarlijks 40 miljoen euro meer belastingen te innen om haar begroting in evenwicht te krijgen. Na het Rekenhof uit nu ook de Raad van State kritiek op de daartoe door de Vlaamse regering voorgestelde regeling. Morgen zal tijdens een nieuwe hoorzitting in de commissie Financiën vermoedelijk ook nog blijken dat de zogenaamd sociaal gecorrigeerde regeling ernstige problemen stelt op het vlak van de inning. Het gaat dus van kwaad naar erger met de 'miserietaks'. Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger en LDD-fractievoorzitter Lode Vereeck is er maar één remedie om uit die impasse te raken: de immorele miserietaks, die momenteel 1% bedraagt, integraal afschaffen.

Afgelopen vrijdag uitte het Rekenhof al kritiek op het cijferwerk dat aan de basis lag van de zogenaamd sociaal gecorrigeerde miserietaks.

Lode Vereeck: "De leugenachtige communicatie van de meerderheid, die de mensen wil laten geloven dat de 'miserietaks' sociaal is geworden, is een sterk staaltje volksverlakkerij. Eenvoudige rekensommetjes leren immers dat de zogenaamd sociaal gecorrigeerde miserietaks vooral veel geld kost aan een gemiddeld gezin met een gemiddelde woonst. Met één kind en een huis ter waarde van 250.000 euro bedraagt de Vlaamse 'scheidingstaks' nu 4.500 in plaats van 2.500 euro. Voor koppels zonder kinderen (ongeveer 2.400 echtscheidingen) loopt de factuur op tot 5.000 euro. Pas vanaf het zesde kind betaalt men minder, maar dit betreft slechts 0,1 procent van alle echtscheidingen."

Na het Rekenhof uit nu ook de Raad van State kritiek op het 'kunst en vliegwerk' van de Vlaamse regering. De Raad van State merkt onder meer op dat de regeling niet geldt voor feitelijk samenwonenden. Morgen zal tijdens een nieuwe hoorzitting in de commissie Financiën vermoedelijk ook nog blijken dat zogenaamd sociaal gecorrigeerde regeling ernstige problemen stelt op het vlak van de inning.

 "De terechte kritiek van het Rekenhof en de Raad van State toont pijnlijk scherp aan dat deze Vlaamse regering niet ten dienste staat van de burger maar van zichzelf. Om de meerderheidsfracties uit de houdgreep van de regering te verlossen, zal ik alvast aandringen op het organiseren van een geheime plenaire stemming. Zo kunnen ook de volksvertegenwoordigers van de meerderheidsfracties naar eer en geweten stemmen, zonder vrees voor represailles. Als democraat in hart en nieren stel ik met lede ogen vast dat deze regering, de facto met volmachten van de meerderheidsfracties, deze immorele regeling wil doorvoeren. Als de meerderheidsfracties dit laten gebeuren, dan is de enige nuchtere conclusie die ik uit dit debacle kan trekken, dat men dan beter zou besparen op het aantal volksvertegenwoordigers. Op die manier kan de 'miserietaks' immers probleemloos integraal worden afgeschaft", besluit Lode Vereeck.