Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Leterme onder vuur over spaartegoeden Arco (Het Laatste Nieuws, 18/11/2011)

18/11/2011 10:41 - Verschenen

Premier Leterme lag gisteren in de Kamer zwaar onder vuur over Arco, de beleggingspoot van ACW die in vereffening gaat. Hem wordt verweten dat hij de wetten heeft laten aanpassen zodat de personen die geld belegd hebben bij Arco recht hebben op een staatswaarborg. Opmerkelijk: Leterme is zelf ook zo'n 'Arco-coöperant'.

Jean-Marie Dedecker speelde gisteren een glansrol in de Kamer. Zelf Arco-coöperant zijnde, zwaaide hij op de tribune met zijn kaart van 'aandeelhouder'. "Als iemand aandeelhouder is van een vennootschap die aandelen koopt in Dexia, dan is en blijft hij een aandeelhouder", aldus Dedecker. En moet hij de risico's van zijn belegging er dus bij nemen. Maar bij Arco werden de deelgenoten bekeken als spaarders wiens tegoeden bedreigd werden. Over de redding van die spaartegoeden vond een maand geleden een kernkabinet en een ministerraad plaats. Leterme kon die niet voorzitten, omdat hij zelf Arco-coöperant is. De regering besliste in zijn afwezigheid dat de staat de Arco-spaargelden een staatsgarantie geeft. Met andere woorden, de belastingbetaler zal op zijn minst 1,4 miljard ophoesten voor de misgelopen bankiersrisico's van de ACW-zuil. Vandaag verschijnt dat Koninklijk Besluit in het Staatsblad. Een maand geleden had de premier in deze krant nog gezegd dat de 'belastingbetaler niet de dupe zou worden' van de staatswaarborg voor de Arco-beleggers. De Decker verweet de premier gisteren dat hij de wetten heeft laten aanpassen in het voordeel van de christelijke zuil. "De zuil waaraan u uw carrière te danken hebt. Alle Belgen zijn gelijk, maar de Belgen die aangesloten zijn bij het ACW, nog wat gelijker."

Afschuiven op de staat

N-VA-fractieleider Jan Jambon had nog uitgevlooid dat Arcopar, één van de vennootschappen van de Arco-groep, haar statuten heeft gewijzigd, die haar toelaten haar activa te verkopen naar eigen inzicht. "Wil Arcopar zo wel haar schulden aflossen maar de verliezen van haar vennoten voor 100% afwentelen op de belastingbetaler?", vroeg Jambon. De N-VA vraagt daarom meer dan ooit een echte onderzoekscommissie.

Gestemd

Yves Leterme sloeg terug met de vaststelling dat de overgrote meerderheid van de Kamerleden in 2008 voor de wet hebben gestemd waarbij ook coöperatieve aandeelhouders een overheidsgarantie kunnen krijgen. Inbegrepen Jean-Marie Dedecker, de groenen en andere critici, zei de premier. En hij herhaalde dat coöperatieve deelgenoten geen aandeelhouders zijn, maar spaarders. Of dat zo is en of het gelijkheidsbeginsel van alle Belgen geschonden is, zal uiteindelijk het Grondwettelijk Hof moeten uitmaken. (LVDK)

© 2011 De Persgroep Publishing