Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Leegstand piekt door gebrek aan renovatiemiddelen

10/05/2012 17:10 - Persbericht

De Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH), de koepel van de Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen in de huursector, meldt dat alleen al voor dit jaar meer dan 200 miljoen euro te kort is voor het dringend renoveren van sociale huurwoningen. Omdat het beschikbare budget zelfs ontoereikend is om aanbestedingsklare renovatiedossier te financieren, neemt de leegstand in de sociale huisvestingssector verder toe. Vlaams parlementslid Peter Reekmans (LDD) dringt erop aan dat renovatie voorrang moet krijgen op nieuwbouw. Ook voor de realisatie van de energiedoelstelling 2020 stelt  zich een probleem.

Peter Reekmans: "Het viel mij op dat soms hele straten in sociale wijken leegstaan. Eigen onderzoek wees uit dat er sprake was van een structureel probleem. Het meldpunt dat door mij werd opgericht, www.leegstand.be, bevestigde dit en liet mij toe om de oorzaken vast te stellen.  Veelal bleek er simpelweg geen geld beschikbaar te zijn voor het dringend renoveren van leegstaande en verwaarloosde sociale huurwoningen. Ondanks de veelvuldige beloften van Vlaams minister Van den Bossche om van het renoveren van sociale woningen een prioriteit te maken, wordt er beleidsmatig nog steeds onvoldoende in renovatie geïnvesteerd. De VVH-kritiek is dan ook volkomen terecht. Bij afwezigheid van de noodzakelijke renovatiebudgetten piekt de leegstand in de sociale huisvestingssector meer dan ooit."

Naast de leegstandsproblematiek, is er ook het Energierenovatieprogramma 2020 van de Vlaamse overheid. Dat wil komen tot een energiezuinige woning voor iedere Vlaming in 2020. Er zijn drie speerpunten: isolatie van alle daken, alle enkel glas vervangen en alle verouderde verwarmingsketels bannen. Dit Vlaamse programma kadert uiteraard in het Europese 20-20-20-plan, dat op zijn beurt drie doelstellingen oplegt: tegen 2020 de uitstoot van CO2 met 20% terugdringen, het energieverbruik met 20% doen dalen en het aandeel hernieuwbare energie tot 20% optrekken.

Peter Reekmans: "Tot op heden zijn de realisaties op het vlak van energie-investeringen in de sociale huursector bijzonder beperkt. De minister combineert nochtans de bevoegdheden Wonen én Energie. Als beleidsverantwoordelijke minister, zowel bevoegd inzake Wonen als Energie, zou mevrouw Van Den Bossche toch moeten weten dat de sociale huurders het meeste baat hebben bij een lagere energiefactuur."

"Ik zal dan ook niet nalaten om op beleidsbijsturingen aan te dringen, en dit zowel qua visie als qua efficiëntie", besluit Peter Reekmans.