Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

LDD wil publiciteit op taxi's toelaten (Het Nieuwsblad, 9/11/2011)

09/11/2011 08:33 - Verschenen

LDD Oostende wil dat het verbod op publiciteit op taxi's opgeheven wordt. De liberale partij ziet de maatregel als een economische stimulans.

'Volgens artikel 6 paragraaf 1 in de politieverordening betreffende de taxidiensten geldt er een verbod van publiciteit op taxi's, met uitzondering voor eigen bedrijf mits schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen. Lijst Dedecker Oostende wil dat dit verbod zo snel als mogelijk opgegeven wordt', zegt bestuurslid Rudy Blomme. 'De taxi's mogen na middernacht slechts acht euro vragen voor ritten binnen de stadsgrenzen. Deze extra inkomsten van publiciteit zouden een welgekomen financiële aanvulling zijn'.

'Het publiciteitsverbod op taxi's is een maatregel die nergens toe leidt. En als het enkel om het esthetische te doen is, dan is dit onverantwoord in tijden waarin extra economische stimulansen noodzakelijk zijn', vult Kim Van de Weghe aan. 'Met dit verbod hanteert het stadsbestuur het principe van twee maten en twee gewichten. Terwijl de bussen en de trams van De Lijn volgeplakt staan met publiciteit mogen taxi's geen publiciteit maken. Het schrappen van dit verbod zal niet enkel de taxibedrijven en hun klanten ten goede komen, maar ook voor extra opdrachten zorgen voor reclamebedrijven in de stad'.