Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

LDD wil geen Vlaamse kopie van het federale CGKR

25/11/2011 15:24 - Persbericht

Vlaams minister voor Gelijke Kansen Pascal Smet (sp.a) wil dat er naast het federale Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) een Vlaams CGKR wordt opgericht. Dat Vlaamse centrum zou bevoegd worden voor discriminatie bij de uitoefening van Vlaamse bevoegdheden: in het onderwijs, bij de Lijn, bij de VDAB, in de welzijnssector. Vlaams volksvertegenwoordiger en Voorzitter van Commissie voor Onderwijs en Gelijk Kansen Boudewijn Bouckaert meent dat een Vlaams CGKR zeker niet de bevoegdheid mag krijgen om klachten in te dienen bij de rechtbank. Het op te richten centrum moet gericht zijn op het bevorderen van wederzijds respect.

LDD heeft altijd een uitgesproken mening gehad over het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR).

Boudewijn Bouckaert: "Door zijn repressieve en arbitraire instelling werkt het federale CGKR eerder conflicten in de hand dan ze op te lossen. Er is geen reden om aan te nemen dat dit met een Vlaams centrum anders zal zijn."

Opdat een eventueel nieuw op te richten Vlaams CGKR effectief conflictoplossend optreedt, mag dat nieuwe centrum geen vervolging kunnen instellen.

Boudewijn Bouckaert: "Het instellen van vervolging is een taak van de parketten en niet van een CGKR. Een dergelijk centrum moet gericht zijn op bemiddeling en integratie via het bevorderen van het respect voor de humanistische waarden van onze westerse samenleving."

"Racisme moet worden bestreden, maar de ervaring met het federale CGKR toont aan dat het voeren van een inquisitie eerder de tegenstellingen en dus de confrontaties tussen de verschillende culturen heeft gestimuleerd dan verminderd en daar wordt niemand beter van. Zeker nu minister Smet de oprichting van een Vlaams CGKR overweegt moet men uit hieruit lessen durven trekken!", besluit Boudewijn Bouckaert.