Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

"LDD vraagt Bourgeois provinciegeld terug te vorderen" (De Morgen, 15/12/2010, p4)

15/12/2010 09:14 - Verschenen - Peter Reekmans

BRUSSEL - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) schort de dotaties aan de provinciale partijfracties op als de provinciereglementen niet worden aangepast. De dotaties worden al jaren 'oneigenlijk' gebruikt. LDD-parlementslid Peter Reekmans wil de fracties hun centen met terugwerkende kracht laten terugbetalen, goed voor een totaal van 35 miljoen euro.

Al enkele jaren steken de politieke partijen zichzelf een flinke som geld toe via de fractietoelagen op provinciaal niveau. Volgens de Vlaamse regelgeving mogen de overheidsdotaties aan de verschillende partijen die vertegenwoordigd zijn in de provincieraad, enkel gebruikt worden voor de werking en zeker niet voor verkiezingscampagnes of andere partijpropaganda. Vlaams Parlementslid Peter Reekmans (Lijst Dedecker) stelde echter vast dat de vijf Vlaamse provincies "manifest onwettig" omgaan met de dotaties.

"Tussen 2003 en 2007 zijn die bedragen verviervoudigd. In de praktijk komt zowat een derde van de werkingsmiddelen van de grote politieke partijen van de provincies", stelt het Vlaams Parlementslid van LDD, een partij die niét vertegenwoordigd is in de provincieraden en dus ook geen dotaties int. De praktijk gaat hoe dan ook in tegen het Vlaams decreet en de gelijkaardige rondzendbrief. Hij maakte minister Bourgeois meermaals attent op de inbreuk, begin deze maand kreeg hij gehoor.

Geen dotaties voor fracties
De minister bevestigt dat hij kennis heeft genomen van de provinciale reglementen "tot toekenning van een fractietoelage", en dat hij de deputaties intussen heeft gevraagd om hun reglement in overeenstemming te brengen met de Vlaamse decreten. Zeker met het oog op de afbouw van de provincies, wil zijn partij het comfortabele systeem voor de provincies fors terugschroeven.

Passen de deputaties het reglement niet aan, dan ziet Bourgeois zich naar eigen zeggen "verplicht om de betreffende kredieten op de begroting te schrappen". Met andere woorden: zolang het reglement niet wordt veranderd, krijgen de partijfracties geen dotaties meer.

Peter Reekmans wil evenwel nog een stap verder gaan. Vandaag stelt hij Bourgeois in de schoot van het Vlaams Parlement een vraag omtrent de terugbetaling van onterecht uitgekeerde centen, en dat met terugwerkende kracht. "Al sinds 2003 is dit aan de gang", rekent Reekmans. "Elk jaar is goed voor een slordige 5 miljoen euro, dus in totaal gaat het om 35 miljoen euro. Volgens de Vlaamse reglementering moet dat geld teruggevorderd worden."

De Morgen
(MJ)
© 2010 De Persgroep Publishing

Reacties op ""LDD vraagt Bourgeois provinciegeld terug te vorderen" (De Morgen, 15/12/2010, p4)"

Nog geen reacties.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*