Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

LDD-voorstel van Kirchensteuer krijgt meer en meer bijval

Op 12 september 2010 heeft LDD al een lans gebroken om iedere godsdienst zelf te laten betalen voor zijn eredienst. Aanleiding was toen de vloedgolf van klachten over kindermisbruik in de katholieke kerk. Toen was al duidelijk dat de erediensten niet meer met algemene middelen van de staat konden worden betaald. De uitlatingen van de leider van de Katholieke kerk in België, aartsbisschop Léonard, over aids en over homoseksualiteit, doen blijkbaar andere partijen tot hetzelfde inzicht komen.

Jean-Marie Dedecker, Kamerlid LDD: "Dat elk betaalt voor zijn eigen god. Een bisschop verdient zo'n 81.914 euro/jaar. De 7186 bedienaars van de "traditionele" erediensten krijgen samen zowat 86,944 miljoen euro aan salarissen van de belastingbetaler. Daarvan zijn er 179 leden van de Hogere geestelijkheid, dat zijn ondermeer aartsbisschop Léonard, en Vangheluwe, die ook verder wordt betaald als bisschop, samen met 6987 leden van de Lagere geestelijkheid. Voor de vrijzinnigen is er in 2010 zo'n 12,416 miljoen euro voorzien en nog eens 3,635 voor de islamitische erediensten. De Boeddhisten moeten het stellen met 216.000 euro."

LDD pleit al jaren voor het invoeren van een Kirchensteuer, zoals in Duitsland, waar iedereen op zijn belastingbrief een keuze kan maken voor welke godsdienst hij of zij wil betalen. Maar het kan ook zoals in Italië waar de mensen kunnen  kiezen om 0,8 van de personenbelasting te besteden aan eredienst of aan  humanitaire werken. Ook in Spanje wordt de keuze gelaten tussen de Kerk of het Rode Kruis.

Hierna de integrale tekst van de bijdrage die op 12.09.2010 door Jean-Marie Dedecker werd gepubliceerd:

Elk betaalt voor zijn eigen God

Bisschop Vangheluwe trekt zijn maandwedde van FOD Justitie. Het instituut dat hem in verzekerde bewaring zou moeten opsluiten zorgt voor zijn inkomen op zijn vluchtroute. Een bisschop verdient zo'n 81.914 euro/jaar. De 7186 bedienaars van de "traditionele" erediensten krijgen samen zowat 86,944 miljoen euro aan salarissen van de belastingbetaler. Daarvan zijn er 179 leden van de Hogere geestelijkheid (zoals Vangheluwe) en 6987 van de Lagere geestelijkheid. Voor de vrijzinnigen is er in 2010 zo'n 12,416 miljoen euro voorzien en nog eens 3,635 voor de islamitische erediensten. De Boeddhisten moeten het stellen met 216.000 euro. De begunstigden hebben allen de kwalificatie van statutair personeel. Daar houdt het niet op. Er is ook nog 35,5 miljoen extra voor gepensioneerde priesters. Imams worden ook vanuit de Islamlanden gefinancierd, bijvoorbeeld door Saudi-Arabië en Marokko. Zo staan er in ons land zelfs 64 imams op de loonlijst van Dyanet; het Turkse directoraat van Religieuze Zaken.

Let wel, dat bedrag van circa 105 miljoen euro betreft enkel de weddes. Voor onderhoud van kerken en de financiering van erediensten krijgen de kerkfabrieken nog eens een dikke 600 miljoen euro toegestopt en een aanzienlijk ongedefinieerd bedrag van Steden en Gemeenten. Zo telt Vlaanderen 1809 katholieke parochies op 308 gemeenten. Rijke kerkfabrieken moeten niet opdraaien voor de arme, ook niet in dezelfde gemeenten. Dat doet de belastingbetaler. Bisdommen, kerkfabrieken en kloosters bezitten duizenden hectaren landerijen en bouwgrond. Ze staan nummer één op de hitparade van grootgrondbezitters, meer dan de OCMW's en private landeigenaars. De honger loert niet om de kerkdeur. De geldstromen zijn een biechtgeheim. In onze buurlanden moeten de kerken en godsdiensten zelfbedruipend zijn. In Frankrijk leeft driekwart van de imams van de bijstand en in Nederland onderhouden de parochianen de Kerk. Amper 7 tot 10 procent van de Belgische bevolking zijn nog kerkgangers. Ik heb geen zin om een religie te financieren die vindt dat ongelovigen moeten gedood worden of een kerk waar in elke congregatie wel een pedofiel schuilt en er misbruik werd gepleegd in alle internaten van ons land door priesters, paters en broeders, zoals de commissie Adriaenssens in haar rapport beweert. Mijn kelk is leeg.

Laten we het principe "Iedereen betaalt voor zijn eigen God" toepassen en de algemene financiering afschaffen. Een systeem analoog aan de Kirchensteuer in Duitsland of de achtpromilleregeling van het o zo katholiek Italië: 0,8 van de personenbelasting wordt er besteed aan erediensten of humanitaire werken. Zelfs de Spanjaarden mogen kiezen tussen de Katholieke Kerk of het Rode Kruis met een bijdrage van 0,5 procent. De belastingbetaler bepaalt er zelf waar zijn geld naar toe gaat. Zo moet het hier ook, al moeten we daarvoor de Grondwet wijzigen. De tijd van biechten en van vergiffenis vragen en absolutie schenken is voorbij. De incestueuze medeplichtigheid van de kerkelijke hiërarchie is hemeltergend. Mijn geestelijke offerblok is leeg. Wie niet horen wil moet voelen.

Jean-Marie Dedecker

Reacties op "LDD-voorstel van Kirchensteuer krijgt meer en meer bijval"

Guillaume Plas
21/10/2010 10:31
Jean-Marie Dedecker wil een wijziging in de zin van Duitsland of Italië, dat is al een vooruitgang, maar hij vergist zich toch over de grond van de zaak. SePaPkelf heeft het duidelijk uitgelegd. De godsdiensten zij vrij, maar zij hebben zich niet te bemoeien met de Staat en de Staat niet met de godsdiensten binnen de perken van de wet. Dat wil zeggen dat de Staat niet moet innen voor de kerken, maarf dat de financiering van de kerk een zaak is tussen de gelovig een de kerk. De staat heeft zich daarmee niet te bemoeien. De gelovigen kunnen ofwel rechtstreeks hun bijdrage storten op de rekening van de kerk of geld schenken als ze naar de kerk, de synagoog, of de moskee gaan, maar de staat moet totaal buiten de godsdienstfinancieringen blijven. Het aantal geestelijken zal dan afhangen van wat de gelovigen hun schenken. Ook geldt dit voor de vrijzinnige organisaties. De staat moet noch de godsdienst noch de vrijzinnigheid steunen of onderhouden, zoniet is ze buiten haar rol van neutraliteit ten opzichte van levenbeschouwingen. Bovendien vergeet Jean-Marie Dedecker dat de priesters ook een woning krijgen van de gemeente of geld om hun huishuur te betalen. Dat kan hoegenaamd ook niet. Dit alles moet afgeschaft wordeen en "alle sekten" moeten maar beroep doen op hun gelovigen. De gelovigen moet zelf totaal hun goeroe's onderdhouden, zonder tussenkomst van de Staat
ETIENNE VINCENT
18/10/2010 11:01
Aan de Persdienst van LDD,

Iedereen betaalt ofwel aan één van de erkende "erediensten" ofwel aan bepaalde correcte instellingen zoals Brailleliga, Rood Kruis maar zeker niet aan NGO's! Punt aan de lijn en noem het niet "Kirchenstauer" maar "persoonlijk overtuigingsbedrag".

En nu op naar alle inkomsten afzonderlijk voor Vlaanderen en Wallonië die op hun beurt een klein deel aan de "federatie België" betalen (buitenlandse zaken, leger en bescherming euro en niets meer) op voorwaarde dat Brussel centen krijgt door de verdeling van de personenbelasting die onmiddellijk bij afhouding verdeeld wordt over werkplaatsbelasting en woonbelasting.

Ga ervoor en kom er mee buiten.
Dit is een heel realistisch voorstel.

Etienne
SePaPKeILF
15/10/2010 23:24
Dat de belastingbetaler niet moet opdraaien voor een ander zijn godsdienst is zeer zeker een goede zaak, en sta ik volledig achter. Staat er niet zoiets is de grondwet, wel het is tijd om deze wet eens grondig uit te voeren! En bij het uitvoeren van deze wet moet de staat dan ook eens en voor altijd zijn handen terug trekken. Hierbij reken ik ook, dat de overheid zich niet moet bezig houden met het innen van het geld voor de godsdiensten! De godsdiensten moeten zelf zien hun centen binnen zien te halen. Er kan dus geen sprake zijn dat gelovigen over een deel van hun personenbelastingen inspraak hebben!
En het kan helemaal niet dat niet-gelovigen dan het zelfde deel van hun personenbelastingen aan een ander doel moeten schenken! Zij die niet geloven moeten dan betalen voor iets die iedereen ten goede komt, ook de gelovigen, terwijl die laatste zijn geld verprutst aan sprookjes en charlatans.
Er is dus maar 1 rechtvaardige oplossing.
Het geld terug van waar het komt en dat is de belastingbetaler, en daarmee is de kous af voor u en ik en voor de overheid.
Welk geloof dan ook, ze moeten zichzelf bedruipen want geloof is een privézaak.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*