Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

LDD verwijst Vlaamse begroting naar de prullenmand

15/11/2011 12:00 - Persbericht

In het Vlaams parlement wordt vandaag de begroting 2012 besproken. Voor LDD gaat het om een 'virtuele' begroting die niet getuigt van zin voor realiteit. Op papier is er evenwicht; in de realiteit is er een tekort van 215 miljoen euro. Wordt het nieuw aangekondigde beleid (230 miljoen), waaronder de kindpremie, uitgevoerd of geschrapt? De begroting is een decreet. LDD vraagt een nieuwe begroting uit respect voor het parlement en de burgers.

De Vlaamse regering beschikt over 3,3 miljard euro extra ontvangsten (t.o.v. 2010). De dogmatische weigering van minister Muyters (N-VA) om overschotten te boeken of schuld af te bouwen, is dan ook onverantwoord. Ondanks de extra middelen slaagt de regering er niet in om een geloofwaardige inhaalbeweging te maken m.b.t. haar kerntaken zoals onderzoek & ontwikkeling of het onderhoud van wegen. Daar bovenop maakt ze voor 270 miljoen euro nieuwe schulden. De huidige problemen zijn het gevolg van een totaal gebrek aan structureel begrotingsbeleid, waar LDD sinds 2009 onafgebroken voor waarschuwt en wat nu als een boemerang in het gezicht van de Vlaamse regering terugkomt.

Lode Vereeck: "Door het onrealistische groeicijfer van 1,6% worden de ontvangsten door minister Muyters fors overschat. De Hoge Raad van Financiën (HRF) gaat uit van 0,8% groei, de Europese Commissie van 0,9%. Het evenwicht bestaat enkel nog op papier. In werkelijkheid heeft de Vlaamse regering een tekort van 215 miljoen euro. Het is onvoorstelbaar dat de Vlaamse regering weigert om de begroting aan te passen gezien de zenuwachtigheid op de financiële markten over de Belgische staatsfinanciën. Mocht federaal minister Reynders zoiets doen, dan schreeuwde N-VA moord en brand."

Door de lagere groei moet de Vlaamse regering op zoek naar 200 miljoen om een evenwicht te halen. Maar evenwichten zullen niet volstaan om de Vlaamse financiën gezond te houden.

Lode Vereeck: "Het boeken van overschotten is niet vrijblijvend, het is een noodzaak. De Vlaamse regering voert een expansief begrotingsbeleid waarvan nu ook de SERV zegt dat het 'niet duurzaam' is en de 'Vlaamse financiën in gevaar kan brengen'. De Vlaamse regering zit goed in de slappe was, maar schuift toch alle inspanningen voor schuldafbouw door naar de volgende legislatuur, laat staan dat ze buffers aanlegt voor toekomstige uitdagingen, zoals de staatshervorming."

Voor LDD gaat het niet op dat de Vlaamse regering haar verantwoordelijkheid ontloopt door te wijzen op de 'budgettair moeilijke tijden'. Sinds 2010 zijn de Vlaamse middelen immers gestegen met 3,3 miljard euro of 14%. De regering gedraagt zich als een nukkig kind dat minder speelgoed van Sinterklaas krijgt: 800 miljoen i.p.v. 1 miljard.

Lode Vereeck: "Door de kaasschaaf moesten er geen structurele besparingen gedaan worden. Dit komt nu als een boemerang terug. De eerste groeivertraging slaat meteen een gat van 215 miljoen euro. In de begroting 2012 vallen 235 miljoen euro eenmalige ontvangsten weg. Indien in 2011 voor dit bedrag structurele besparingen waren doorgevoerd, dan was er nu geen enkel probleem."