Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

LDD: Subsidiestromen Gelijke Kansen in Vlaanderen radicaal hervormen!

08/06/2011 15:10 - Persbericht

Morgen bespreekt de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams parlement het Rekenhofverslag van december 2010, waarin de subsidiestromen voor Gelijke Kansen in Vlaanderen (GKV) worden geëvalueerd.  Op basis van de in het rapport vastgestelde verspillingen bepleit Vlaams volksvertegenwoordiger en Voorzitter van de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen Boudewijn Bouckaert (LDD) om deze subsidiestromen radicaal te hervormen.

Bijzonder flagrant is dat het Rekenhof vaststelt dat er, voor wat betreft het toewijzen van subsidies, "geen criteria voorhanden zijn om organisaties van het middenveld te selecteren".

Boudewijn Bouckaert: "Het feit dat bepaalde organisaties die geen enkele representativiteit konden aantonen, toch subsidies ontvingen is wraakroepend. LDD zal er alvast voor ijveren om objectieve criteria in te voeren. Wat ons betreft is het allerbelangrijkste criterium dat de maatschappelijk representativiteit van organisaties moet blijken uit de mate waarin zij erin slagen om, onafhankelijk van overheidsfinanciering, te functioneren."

Bovendien stelt het Rekenhof vast dat de provinciale subsidiëring van dergelijke initiatieven niet transparant verloopt en dat, logischerwijze, de daartoe door de provincies ontvangen werkingssubsidies weinig transparant worden verantwoord.

Bouckaert: "Temeer het volgens het Witboek van de Vlaamse Regering niet aan de provincies toekomt om dit soort van taken te vervullen en uit de feiten bovendien blijkt dat ze die taakstelling niet op een transparante wijze kunnen vervullen stelt LDD voor om consequent te zijn en de provinciale subsidiëring van Gelijke Kansen-initiatieven af te schaffen."

Tot slot plaatst het Rekenhof grote vraagtekens bij de controle op de subsidieafrekening door de cel GKV van de Vlaamse Overheid. Het Hof wijst hierbij onder meer op de dubbele subsidiëring door de cel GKV en andere overheden.

Bouckaert: "Dergelijke rechter- en partijsituaties zijn uit den boze temeer ze misbruiken in de hand werken. Evident is dan ook dat de controle op de subsidiëring niet langer door de cel GKV zou geschieden maar door een neutrale instelling. Evident is bovendien dat de dubbel uitgekeerde subsidies onverwijld wordt terug gevorderd."

"Dit Rekenhof-verslag toont nogmaals aan hoe Vlaanderen steeds meer verwordt tot een verspillend 'Subsidistan'. Met de forse besparingen die op ons af komen, is het dan ook niet langer tolereerbaar dat het Rekenhof dergelijke pijnlijke vaststellingen moet doen. Wanneer zal de Vlaamse Regering nu eens daadwerkelijk bewijzen dat wat ze zelf doet, ze ook beter doet?", besluit Boudewijn Bouckaert.

Reacties op "LDD: Subsidiestromen Gelijke Kansen in Vlaanderen radicaal hervormen!"

Etienne VINCENT
08/06/2011 22:31
Achtbare dames en heren politici, stop met het pamperen van onze maatschappij neem bepaalde boeken van Dalrymple in jullie handen, lees ze, onderzoek ze en kom eerliojkheidshalve tot de vaststelling dat zowel de federale als de plaatselijke overheden de bevolking veel te veel en veel te lang "in de watten" hebben gelegd. Iedeeen zijn verantwoordelijkheid!

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*