Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

LDD: “Raad van State schiet decreet m.b.t. vzw i-Cleantech af”

07/04/2011 09:01 - Persbericht

De Raad van State is vernietigend over het voorstel tot oprichting van de vzw i-Cleantech Vlaanderen. Minister Lieten wil deze vzw oprichten om innovatie rond cleantech te stimuleren, ondanks een vernietigend rapport van de Inspectie van Financiën wegens “wegens gebrek aan decretale basis, gebrek aan doelmatigheid, gebrek aan kostenefficiëntie en gebrek aan budgettaire orthodoxie”.

Er werd een voorstel van decreet ingediend tot oprichting van de vzw door de meerderheidsfracties in het Vlaams Parlement. Dit voorstel van decreet voorzag er enkel in om de Vlaamse regering te machtigen toe te treden als stichtend lid tot de vzw i-Cleantech Vlaanderen. LDD vroeg hierover het advies van de Raad van State en werd hierin gesteund door de voltallige oppositie. De Raad van State concludeert nu: “In geen geval kan het voorstel van decreet, in de summiere versie waarin het om advies is voorgelegd, doorgang vinden.

Lode Vereeck: “Het voorstel van decreet bevatte echter geen enkel gegeven over de regels waaraan de Vlaamse regering zich moet houden m.b.t. oprichting, doelstellingen, bevoegdheden, samenstelling, enz… De facto geeft het decreet dus een blanco cheque aan de regering. Gelet op het businessplan – dat onder meer een Raad van Bestuur voorziet van 9 man (vergoeding: 5147 euro/lid/jaar) voor toezicht op 12 VTE’s – is dit onaanvaardbaar. De meerderheid kondigde reeds aan om de beweegruimte van de regering te beperken middels een voorstel van resolutie, maar dit heeft geen enkele juridisch bindende waarde en was vooral bedoeld om de  schone schijn op te houden.”

De Raad van State geeft Lode Vereeck hierin gelijk en stelt dat de machtiging aan de Vlaamse regering te ruim is en hierdoor ingaat tegen artikel 9 van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980. Tevens oordeelt de Raad van State dat het begrip ‘cleantech’ onvoldoende is afgebakend en dat de keuze voor een vzw als rechtsvorm niet geschikt is voor het initiatief.

Lode Vereeck: “Mijn adviesvraag aan de Raad van State werd door de meerderheidspartijen bestempeld als een puur vertragingsmanoeuvre en er werden mij ‘politieke spelletjes’ verweten. Nu blijkt duidelijk dat mijn bezorgdheid zeer terecht was. Ik hoop dat de meerderheidspartijen nu eindelijk tot inzicht komen.”

Minister Lieten kondigde aan dat het dossier werd aangepast op basis van het rapport van de Inspectie van Financiën. Het betreft echter kleine aanpassingen die geen afbreuk doen aan de essentie van onze kritiek.

Lode Vereeck: “Ik ben absoluut voorstander van innovatie in cleantech, maar het is duidelijk dat deze vzw een totaal overbodige instelling is. De uitdaging vandaag is net om te besparen op de werking van de instellingen en meer te investeren in O&O, maar deze regering doet net het omgekeerde. LDD zal zich met hand en tand verzetten tegen een instelling zonder meerwaarde en die de belastingbetaler jaarlijks 1.25 mio euro zal kosten aan managerslonen en beheersvergoedingen. De enige juiste aanpassing is het opdoeken van dit initiatief.”

Reacties op "LDD: “Raad van State schiet decreet m.b.t. vzw i-Cleantech af”"

jozef Vernaeve
07/04/2011 10:28
Voorzitter volledig akkoord met de stelling dat dit onaanvaardbaar is en ja terecht zegt de RvS dat een vzw niet de juiste bedrijfsvorm is . Inderdaad men moet dringend ophouden in dit land om meer consultants, managers en auditors te hebben en meer "echte" werkers die aan O&O doen. Zoals onze scoutsleider DeHaene het zegt maar toch zo weinig doet bij Dexia . Kenissenmaatschappij is niet alleen consutlancy en andere luchtverkopers maar vooral O&O, en daar zitten we volgens mij serieus in de fout.
Opdorp
07/04/2011 09:59
Steeds opnieuw, er moet een wetsvoorstel komen dat de ministers kunnen vervolgd worden voor hun onzinnige uitgaven van de staatskas en andere zaken die niet kunnen. Deze morgen heeft Portugal steun gevraagd aan Europa! Wie is de volgende België? Als iedereen steun vraagt van waar gaat die dan blijven komen? Waar gaat op het einde Europa die steun halen?

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*