Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

LDD protesteert tegen aankoop stadseigendom door schepen (Het Nieuwsblad, 23/06/2011, pagina 58)

23/06/2011 13:55 - Verschenen

Nieuwpoort Plannen van het stadsbestuur om aan schepen Rik Lips (CD&V) een stuk van een stadsgebouw te verkopen, stuiten op hevig protest van LDD.

Op de gemeenteraad van 19mei zorgde een dagordepunt voor nogal wat commotie. Kersvers gemeenteraadslid Roger Houvenaeghel, die zetelt als onafhankelijk raadslid maar de belangen van Lijst Dedecker verdedigt, vond het niet kunnen dat het stadsbestuur van plan was om een gedeelte van het stadsgebouw aan de Willem Deroolaan90 te verkopen aan schepen Rik Lips. Het dagordepunt werd daarop verdaagd en werd ook op de jongste zitting van de raad niet behandeld.

'Een dergelijke verkoop is volledig in strijd met het gemeentedecreet dat onder meer een schepen het verbod oplegt om patrimonium te kopen van of te verkopen aan de gemeente waar hij of zij zetelt', legt Houvenaeghel uit. 'De wet is echter de wet. Het schepencollege legde zich daar echter niet bij neer en richtte een schrijven naar de bevoegde Vlaamse minister Geert Bourgeois (N-VA) met de vraag om een afwijking te krijgen op het bewust artikel van het gemeentedecreet. Het kan toch niet dat een schepen vraagt om van de wet te mogen afwijken. Als de minister dat zomaar kan toestaan, dan mogen wij gerust spreken van een uitholling van het decreet', sneert Houvenaeghel.

Historisch gegroeid

LDD vroeg daarom aan Vlaams LDD-parlementslid Peter Reekmans om daaromtrent een parlementair initiatief te nemen.

'Daar kan ik echt niet bij', zucht de geviseerde schepen. 'Hoe is het mogelijk dat zij over zoiets vallen? Ik kwam een tijd geleden tot een overeenkomst met mijn broers om het ouderlijk huis te kopen, na het overlijden van mijn vader. Het bewuste gedeelte maakt integraal deel uit van het bouwvolume van mijn woning. Mijn kamer van destijds bevindt er zich zelfs boven. De situatie is historisch gegroeid, want de woning waar nu stadsdiensten in ondergebracht zijn en mijn woning behoorden destijds toe aan een notaris en zijn dochter. Het koetshuis van de ene woning -waarover de discussie nu gaat- bevond zich in het andere pand.'

'Mijn vader heeft al in 1977 pogingen ondernomen om die scheve situatie recht te zetten, maar hij had blijkbaar toen de juiste politieke signatuur niet. Ik ben zelfs met de plannen naar Houvenaeghel getrokken en wil gerust een open dag houden om iedereen te tonen hoe logisch en noodzakelijk mijn vraag is. Ik hoef trouwens op het vlak van bouwovertredingen geen lessen te krijgen van mensen van LDD', foetert Rik Lips.

Het Nieuwsblad

(vln)

© 2011 Corelio

Reacties op "LDD protesteert tegen aankoop stadseigendom door schepen (Het Nieuwsblad, 23/06/2011, pagina 58)"

Nog geen reacties.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*