Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

LDD pleit voor integrale terugbetaling roetfilters

15/09/2013 09:16 - Persbericht

Het instellen van een lage-emissiezone in de Antwerpse binnenstad, waardoor vanaf 2016 oude vervuilende dieselwagens zonder roetfilter er zullen worden geweerd, is een positief signaal maar zal slechts beperkt effect sorteren. Volgens Vlaams volksvertegenwoordigers Peter Reekmans en Ivan Sabbe (LDD) kan de luchtvervuiling veel effectiever worden bestreden indien dieselwagens zouden voorzien in roetfilters. Omwille van het geringe succes van de huidige roetfilterpremie pleit LDD voor het integraal terugbetalen van roetfilters.

Vlaanderen verstikt in het fijn stof. Het feit dat het Vlaams wagenpark voor een groot deel uit dieselwagens bestaat is daar niet vreemd aan. Antwerpen probeert hieraan iets te doen door op termijn de binnenstad om te vormen tot een zogenaamde lage-emissiezone. Dieselwagens ouder dan tien jaar, en niet ouder dan vijftien jaar, zullen enkel nog in het Antwerpse centrum welkom zijn indien ze over een roetfilter beschikken.

Ivan Sabbe, Vlaams volksvertegenwoordiger (LDD): "Het invoeren van een lage-emissiezone in de binnenstad is voor het Vlaamse fijn stof-probleem niet meer dan een druppel op een hete plaat. Door talrijke maatregelen heeft zich de voorbije jaren een enorme verdieseling van het wagenpark voorgedaan, terwijl heel wat studies net aantonen dat een dieselmotor veel schadelijker is voor de gezondheid dan een benzinemotor. In die optiek pleit ik er al langer voor om de accijnzen op diesel en benzine gelijk te trekken. De bedoeling is dan dat de accijnzen op benzine worden verlaagd tot op het niveau van de accijnzen op diesel. Daarenboven moet ook werk gemaakt worden van een geïntegreerde en coherente verkeersfiscaliteit waarin de fijn stof-component een prominente plaats krijgt."

Om de luchtvervuiling in Vlaanderen tegen te gaan, dienen dieselwagens te voorzien in roetfilters.

Peter Reekmans, Vlaams volksvertegenwoordiger (LDD): "De Vlaamse roetfilterpremie, die nu al jaren bestaat, mist haar doel. Slechts enkele tientallen eigenaars van dieselauto's en niet veel meer vrachtwagens maakten de voorbije jaren gebruik van die premie, dit ondanks peperdure mediacampagnes die inmiddels reeds ruim 5 jaar lopen. De roetfiltersubsidie zet de eigenaars van dieselwagens er dus niet toe aan om een roetfilter te plaatsen en is dus een maat voor niets. Dit is niet meer dan logisch omdat de premie slechts een beperkt deel van de installatiekosten dekt. Om die reden pleit LDD reeds langer voor het instellen van een kostendekkende premie."

"Vlaams minister Schauvliege maakt er zich iets te gemakkelijk van af door de beslissingen voor zich uit te schuiven en de burgers op te roepen om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Indien minister Schauvliege een volgende Europese veroordeling inzake de bedenkelijke Vlaamse luchtkwaliteit wil vermijden zou ze beter haar verantwoordelijkheid opnemen en beslissen om roetfilters integraal terug te betalen", besluiten Vlaams volksvertegenwoordigers Peter Reekmans en Ivan Sabbe.