Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

LDD pleit voor innovatieve Vlaamse energiepremie

15/12/2011 15:37 - Persbericht

Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans (LDD) formuleerde een Vlaams alternatief voor het wegvallen van het federale fiscaal voordeel van 40% inzake energiebesparende maatregelen voor buitenschrijnwerk. In dit voorstel wordt enerzijds gepleit voor het instellen een Vlaamse norm voor het toekennen van een basispremie en anderzijds voor het verstrekken van een supplementaire innovatieve premie voor wie nog beter isoleert. Op basis van dit voorstel zal Peter Reekmans overleg plegen met alle Vlaamse partijen.

Peter Reekmans waarschuwde er reeds herhaaldelijk voor  dat men via het toekennen van een fiscaal voordeel bepaalde 'standaarden' aan het 'oversubsidiëren' is, waardoor de subsidies niet langer als hefboom fungeren.

Tot op heden wordt aan iedereen die dubbele ramen met super isolerend glas plaatst tot de Uw-waarde (totale isolatiewaarde voor raamkader en glas) van 2,0W/m²K en lager een fiscaal voordeel toegekend. Deze norm is reeds 10 jaar oud en bleef altijd ongewijzigd bij het vervangen van buitenschrijnwerk bij renovatiewerken. Voor nieuwbouw daarentegen werden en worden in de komende jaren wel veel striktere normen opgelegd.

Reekmans: "We zijn in Vlaanderen dus al enkele jaren aan het isoleren in twee snelheden, afhankelijk van het feit of het om renovatie of om nieuwbouw gaat. De Vlaamse overheid heeft natuurlijk niet de budgettaire mogelijkheden om het fiscaal voordeel voor buitenschrijnwerk plots integraal over te nemen, maar dit is ook niet aangewezen, want dan zetten we het 'oversubsidiëren' gewoon verder. Het volstaat immers om even over de landsgrenzen te kijken om te weten hoe het wel moet.  In Nederland en Duitsland hanteert men immers veel slimmere subsidiesystemen om energiebesparende maatregelen inzake buitenschrijnwerk te stimuleren. Daar moeten we een voorbeeld aan nemen!"

Een eerste stap naar een innovatief slim premiebeleid is het instellen van een geactualiseerde Vlaamse norm voor buitenschrijnwerk.

 

Peter Reekmans: "Het instellen van een geactualiseerde Vlaamse norm, op basis waarvan een basispremie kan worden toegekend, is absoluut noodzakelijk. Daarnaast is er nood aan een innovatieve premie voor wie nog beter isoleert. Wie een grotere energiebesparende inspanning levert, moet proportioneel immers beter worden beloond. Naast het voeren van een innovatief slim premiebeleid is het minstens even belangrijk om de consument via een test duidelijk te maken welke besparing er via zijn of haar investering kan worden gerealiseerd."

Het LDD-parlementslid zal op basis van zijn voorstel met alle Vlaamse partijen overleg plegen.

"Het plots schrappen van de federale fiscale aftrekken biedt de opportuniteit om deze problematiek ten gronde te herbekijken en te actualiseren. We mogen evenwel niet bij de pakken blijven zitten, want anders stopt het isoleren in Vlaanderen, wat niet enkel ecologisch onverantwoord zou zijn maar tevens de tewerkstelling in de bouwsector in ernstige mate zou schaden. Ik roep dan ook alle partijen op om actief mee te werken bij het beleidsmatig uitwerken een innovatief alternatief", besluit Peter Reekmans.