Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

LDD: Onderwijsbeleid is volledig vastgelopen

30/08/2011 18:07 - Persbericht

Het Vlaamse onderwijsbeleid loopt vast omdat het hoe langer hoe meer moet fungeren als instrument voor maatschappelijk beleid, in plaats van de loutere overdracht van kennis en vaardigheden aan de leerlingen. Het onderwijs wordt nu immers ook  ingezet voor het realiseren van de sociale mix, het overnemen van de opvoedende taken van ouders e.d.m. Vlaams volksvertegenwoordiger Boudewijn Bouckaert meent dat dergelijke verwachtingen over de leerkrachten overdreven zijn en zo het aangetoonde kwaliteitsverlies in de hand werken. Ook wil Bouckaert onderwijsminister Smet vragen initiatieven te nemen om de toegenomen bureaucratie, die hiermee gepaard gaat,  een halt toe te roepen  en hem tot slot aanspreken over zijn wat neerbuigende opmerkingen over het vermeend "romantisch beeld van het onderwijs" bij een aantal leraars.

Boudewijn Bouckaert wil hiermee reageren op de twee recente, spraakmakende enquêtes in het Nieuwsblad naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar. De eerste geeft aan dat drie kwart van de leerkrachten in het secundair onderwijs meent dat de kwaliteit van het onderwijs gedaald is en de tweede stelt dat de werkdruk van leraars de voorbije jaren door de voortschrijdende bureaucratisering fors is toegenomen, waardoor bij de helft van de ondervraagden de jobtevredenheid daalt.

De Vlaamse volksvertegenwoordiger en voorzitter van de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen in het Vlaams parlement meent dat de resultaten van deze enquêtes onderling nauw verbonden zijn en meer concreet een uiting vormen van overdreven verwachtingen ten opzichte van het Vlaamse onderwijs: "Het gaat niet op dat het onderwijs altijd maar meer een instrument voor maatschappelijk beleid, zoals het realiseren van de sociale mix of het overnemen van opvoedende taken van ouders, moet worden. De maakbaarheid van de samenleving kent immers zijn grenzen, ook door middel van onderwijsinstrumenten. De focus moet blijven liggen op de overdracht van kennis en vaardigheden van de leerlingen, op het gevaar af dat het onderwijsbeleid anders volledig vastloopt", aldus Boudewijn Bouckaert

De LDD-volksvertegenwoordiger wil daarom de onderwijsminister om uitleg vragen over de volgens hem overdreven verwachtingen ten opzichte van het Vlaamse onderwijs inzake maatschappelijke vormgeving en ook bij hem aandringen om met maatregelen voor de dag te komen om de altijd maar voortschrijdende bureaucratisering van het onderwijs een halt toe te roepen. Hij zal de minister ook om verduidelijking vragen over zijn bewering dat een deel van het lerarenkorps nog een "te romantisch beeld van het onderwijs, met brave kindjes die luisteren", heeft. Deze wat neerbuigende sneer naar leerkrachten die weten waarover ze spreken en die zich dagelijks inzetten, is voor een minister van onderwijs ongepast. "Het zou net de minister moeten zijn die braaf luistert naar deze enquêteresultaten.", zo besluit Boudewijn Bouckaert.

Reacties op "LDD: Onderwijsbeleid is volledig vastgelopen"

Nog geen reacties.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*