Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

LDD: 'Minder EU-landbouwsteun voor Vlaanderen' (Het Nieuwsblad, pag. 9, 09/08/2013)

09/08/2013 11:19 - Verschenen

Vlaanderen krijgt in de periode 2014-2020 slechts de helft van de EU-gelden voor plattelandsbeleid, aldus Vlaams parlementslid Peter Reekmans (LDD). 'Bij mijn weten is het aandeel van Vlaanderen in België nog steeds bijna 60 procent. Ik zie dan ook geen reden waarom deze verdeelsleutel gehanteerd wordt.'

Reekmans verwijst naar een antwoord van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) op een schriftelijke vraag. Hierin blijkt dat ons land in de periode 2014-2020 van de EU 560 miljoen euro plattelandsmiddelen zal krijgen waarvan 'om en bij de helft aan Vlaanderen zal toekomen'. (blg)

© 2013 Corelio