Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

LDD: maximumfactuur doodt de verlevendiging

24/05/2011 17:54 - Persbericht

In een zopas gepubliceerde Rekenhof-studie over de 'Kosteloosheid en kostenbeheersing in het basisonderwijs' wordt de LDD-kritiek op de maximumfactuur beaamd. Boudewijn Bouckaert, LDD-volksvertegenwoordiger en voorzitter van de commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen, stelt voor om het bedrag van de maximumfactuur voor het kleuteronderwijs (20 euro) minimaal op te trekken tot het bedrag dat voor het basisonderwijs geldt (60 euro).

Boudewijn Bouckaert: "De socialistische ministers Vandenbroucke en Smet, hierin slaafs gevolgd door coalitiepartners CD&V en N-VA, hebben steeds beweerd dat scholen de verminderde inkomsten, die het gevolg zijn van de maximumfactuur, kunnen compenseren door verhoogde werkingsmiddelen. Dit blijkt echter een farce te zijn."

Ondanks de verhoogde werkingsmiddelen, aldus het Rekenhof, snoeit ongeveer de helft van de scholen in hun extra-murosactiviteiten. De activiteiten rond en naast de school, de zogenaamde verlevendiging, hebben dus wel degelijk te lijden onder de betuttelende maximumfactuur.

Boudewijn Bouckaert: "LDD heeft samen met Open VLD een voorstel ingediend om het bedrag van de maximumfactuur van 20 euro ten minste gelijk te trekken met het bedrag in het basisonderwijs, nl. 60 euro. Ook hier geeft het Rekenhof ons gelijk door te stellen dat de beperking voor kleuters tot 20 euro en de kosten voor het busvervoer van landelijke scholen de belangrijkste knelpunten zijn voor de verlevendiging. Toch heeft de sp.a, hierbij slaafs gevolgd door N-VA en CD&V, deze evidente aanpassing weggestemd. Deze twee zogenaamde centrumpartijen zijn niet meer dan meelopers in een rode processie."

Reacties op "LDD: maximumfactuur doodt de verlevendiging"

Boudewijn Bouckaert
31/05/2011 11:49
Beste Ludwina,

Los van de vraag hoeveel werkingsmiddelen scholen krijgen vinden wij het ongehoord dat het de ouders en scholen verboden wordt boven een bepaald bedrag (20 € in kleuter- en 60 € in basisonderwijs) te gaan om nevenschoolse activiteiten te organiseren. Men zou best de maximumfactuur integraal afschaffen en het aan de wijsheid van ouders en scholen laten welke activiteiten aan welke kostprijs zij inrichten. Als een school overdrijft en dure activiteiten inricht, waardoor een deel van de kinderen wordt uitgesloten dan kan men een klacht indienen bij de commissie Zorgvuldig Bestuur op het departement.
Het argument dat de werkingsmiddelen gestegen zijn en daarom het systeem van de maximumfactuur draaglijk zou maken klopt niet. De gestegen werkmiddelen worden in scholen vooral besteed om dringender noden, zoals het herstellen van infrastructuur, te bekostigen. Zoals u weet is de toestand van de infrastructuur in veel van onze scholen erbarmelijk.
Maar zelfs als men het systeem van de maximumfactuur aanvaardbaar vindt, dan zijn de huidige bedragen compleet belachelijk. Voor vele activiteiten (bvb. Busvervoer) is de kostprijs voor kleuters en leerlingen in het basisonderwijs juist dezelfde. Toch is het bedrag drie keer minder ! Bovendien is er voor meerdaagse uitstappen in het kleuteronderwijs geen ‘minder scherpe maximumfactuur’ voorzien waardoor uitsappen voor kleuters alleen maar met werkingsmiddelen mogen worden georganiseerd. Waarom dit onderscheid?
Met onze resolutie wilden we alvast deze twee ongerijmdheden in het systeem van de maximumfactuur wegwerken. Het is een systeem dat volkomen past in de socialistische gedachtegang die ervan uitgaat dat burgers te dom zijn om hun eigen zaken te regelen waardoor alles van bovenaf moet opgelegd worden. Waartoe zo een gedachtegang leidt, daarvoor verwijs ik naar het smadelijke einde van de Sovjet-Unie.


Boudewijn Bouckaert
Ludwina Reyniers
31/05/2011 02:31

Het staat iedere school vrij om hun werkingskosten te gebruiken voor de verlevendiging met extra €20 van de max.factuur kleuters en €60 voor het lager onderwijs. Zo kan iedere activiteiet betaalt worden die voordien ook werd gedaan. Het komt er zelfs op neer dat met de invoeging van de max.factuur scholen meer middelen krijgen dan voorheen. Jullie zouden beter pleiten om de werkingsmiddelen voor het sec. op te trekken, waar er dringende zorg in scholen nodig is (brief v/e autist aan de minister), of de mogelijkheden van Buso scholen op te trekken, waardoor er nu schrijnnende toestanden bestaan (capaciteitsprobleem), enz.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*