Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

"LDD = ‘Libertair, Direct, Democratisch"

22/01/2011 13:00 - Persbericht

Voorzitter Lode Vereeck heeft op een druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie in het Brusselse 'Surf House' de nieuwe partijnaam bekend gemaakt. Lijst Dedecker heet vanaf nu 'LDD', wat staat voor 'Libertair, Direct, Democratisch'. De nieuwe baseline luidt: 'vrij en verantwoordelijk'. Vereeck kondigde ook aan dat zijn rol als voorzitter met een specifiek mandaat erop zit.

Lode Vereeck: "Libertair, Direct, Democratisch. Dat is in 3 woorden waarvoor LDD staat. Als libertaire partij brengen wij een optimistische boodschap van geloof in eigen kunnen, van een zo groot mogelijke individuele vrijheid en een zo klein mogelijke overheid. Direct staat voor de ongezouten aanpak; democratisch voor ons vertrouwen in referenda."

Vrijheid gaat wel hand in hand met het opnemen van verantwoordelijkheid voor de eigen daden en voor de medemensen. De baseline luidt dan ook: vrij én verantwoordelijk.

De naamswijziging is het voorlopige sluitstuk van het hervormingsproces dat de afgelopen 7 maanden werd uitgevoerd onder leiding van Lode Vereeck. Op 5 juli 2010 had het partijbestuur hem het mandaat gegeven om de partij beter te organiseren, het programma te actualiseren, en de naam te wijzigen. Sindsdien is het kader gecreëerd om de lokale afdelingen beter te ondersteunen en is de trimesteriële partijraad opgericht waar leden rechtstreeks worden betrokken bij de koers die de partij vaart. Op de partijraad van 18 december is het programma aangescherpt en koos LDD voor een rol als politieke testaankoop.

Lode Vereeck: "LDD heeft echte oplossingen voor de maatschappelijke problemen en politieke impasse. Maar onze boodschap is onvoldoende bekend, en onbekend is onbemind. Hoewel Rome niet op één dag is gebouwd, zijn de eerste resultaten van het inmiddels doorgevoerde hervormingsproces reeds zichtbaar en meer dan bemoedigend. Voor onze partij is het doorvoeren van de naamswijziging dan ook véél meer dan een cosmetische ingreep. Voor onze partij is het een nieuwe start!"

Op het einde van de toespraken heeft Lode Vereeck ook aangekondigd dat hij zijn taken als volbracht beschouwd. Hij geeft dinsdag zijn mandaat als voorzitter terug aan het partijbestuur. Vereeck wil zich weer volop toeleggen op het fractievoorzitterschap van LDD in het Vlaamse Parlement. Statutair voorzitter Jean-Marie Dedecker neemt de functie van partijvoorzitter terug over.

Reacties op ""LDD = ‘Libertair, Direct, Democratisch""

PLAS Guillaume
29/01/2011 15:55

Wat liberarisme betekent wordt duidelijk gemaakt in het Amerikaans Libertarian Party Platform 2010. Dit platform somt alle principes van deze partij op :
Recht op abortus (art. 1.4),(goed), totale vrijheid van het bezit en dragen van wapens zonder registratie (art. 1.6) (slecht) geen openbaar onderwijs maar privaat onderwijs toevertrouwd aan de vrije markt, ook geen toelagen (2.8) (slecht) de bestaande sociale zekerheid geprivatiseerd (burger moet zelf instaan van pensioen en gezondheidszorg - health Insurance via verzekeringsmaatschappijen), (art. 2.9 en 2.10 – slecht) de hulp voor armen via vrijwillige inspanningen van private groepen of individuen (art. 2.10 - slecht), geen staatstussenkomst, geen O.C.M.W’s (slecht)- geen bigotterie (art. 3.5 goed) zoals in de Tea-Party, enz. Hugo Coveliers van Vlott die verkozen werd op de VB-lijsten is ook een libertariër. J.M Dedecker, is dus voorstander van een ultraliberale politiek. Paul Belien, de man van Alexandra Colen is eveneens een libertariër.
Dit betekent in België het einde van de “gezondheidszorg en de pensioenen” gegarandeerd door de Staat. Dit betekent het einde van de openbare scholen, en geen subsidies ook voor de private scholen. Met een “Libertarische politiek” is niemand gediend, behalve de “zeer rijken”. Als de gezondheidszorg moet afhangen van verzekeringsmaatschappijen, dan kennen wij schrijnende toestanden zoals in de VS. De Amerikanen kunnen dromen van onze “sociale zekerheid, onze gezondheidszorg” Daar leven tussen 50 en 90 miljoenen mensen in de ellende omdat ze de private gezondheidsverzekering niet kunnen betalen en zij die toch verzekerd zijn er meestal bedrogen uitkomen wegens de kwade trouw van de verzekeringen. Zie de film Sicco van Micheal Moore. Vele Amerikanen moeten hun huis verkopen wegens enorme hospitaalfacturen. Jean-Marie Dedecker wil dus dat de Belgen in de ellende worden gestort. Hij wil een Amerikaans ultraliberalistisch of anarcho-kapitalistisch model in dit land. De Vlamingen weten niet wat “libertarisme” betekent. Zij zullen dus niet stemmen, voor iets dat ze niet begrijpen. Zij, die weten, dat dit de totale privatisering is van al wat nut publiek is, zullen nooit stemmen voor een totaal geprivatiseerd onderwijs, noch voor een totaal geprivatiseerde gezondheidszorg. Met dergelijke politiek behaalt Jean-Marie Dedecker nooit de kiesdrempel en dit asociaal libertarisme is afschuwelijk voor de gewone mensen. De “sociale zekerheid” is een bewijs van een gevorderde civilisatie, van een gehumaniseerde maatschappij. Het libertarisme wil daaraan een einde maken. Elke Belg of Vlaming die weet wat dat betekent, zal er nooit voor stemmen. De Belgische sociale zekerheid is één van de beste van de wereld. Arme mensen en rijke mensen worden op dezelfde manier verzorgd. het libertarisme wil de sociale zekerheid privatiseren en van België een derdewereld land maken. Wat de Vlamingen nodig hebben is geen ultraliberalisme maar een sociaal liberalisme, dat wil zeggen een mengeling van liberalisme en socialisme, maar geen anarcho-kapitalisme noch communisme.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*