Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

LDD is voor opwaardering TSO en BSO, maar tegen afwaardering ganse Vlaamse onderwijs

15/09/2010 00:00 - Persbericht - Onderwijs

LDD schaart zich achter een hervorming van het secundair onderwijs in Vlaanderen, maar is bezorgd voor een kwaliteitsverlies door de aanpak van Minister van Onderwijs, Pascal Smet (SP.a). De oriëntatienota van de minister bevat een aantal goede punten zoals een opvolgingssysteem bij de overgang van het lager naar het middelbaar onderwijs (of m.a.w. het doorgeven van informatie aan de middelbare instelling over de leerling in het lager onderwijs). Toch stelt LDD zich vragen bij de noodzaak om ons hele middelbaar onderwijs om te gooien met het risico van kwaliteitsverlies en langdurige overgangsproblemen.

Boudewijn Bouckaert (LDD), voorzitter van de Commissie Onderwijs: "Er is inderdaad een prangend probleem in ons middelbaar onderwijs, namelijk de maatschappelijke onderwaardering van het technisch en het beroepsonderwijs. Dit onderwijs wordt algemeen als tweederangsonderwijs gepercipieerd. Jongeren kiezen er maar voor indien het in het ASO niet lukt. Men zou alles op alles moeten zetten opdat het technisch en beroepsonderwijs bij veel meer jongens en meisjes een enthousiaste eerste keuze wordt, of ze nu 12 of 14 jaar zijn. Dat is ook nodig voor het behoud van onze economische welvaart. Een verhoging van de instapleeftijd voor een studierichting kan een middel zijn om een gerichte keuze voor het beroeps- en technisch onderwijs te bevorderen. De hervorming van het onderwijs mag echter niet ingegeven zijn door egalitaire obsessie die alleen maar leidt tot een nivellering naar beneden toe." Verder betreurt Bouckaert dat het Parlement niet als eerste werd ingelicht over de inzichten van de minister, die werden uiteengezet in zijn oriëntatienota. 

LDD kant zich tegen de invoering van een vak Arabisch in onze scholen. Dit voorstel lijkt vooral ingegeven te zijn door de electorale noden van de socialisten. LDD wijst erop dat het Arabisch voor veel Marokkaanse Vlamingen met een Berber achtergrond, de taal van de onderdrukker is.

Reacties op "LDD is voor opwaardering TSO en BSO, maar tegen afwaardering ganse Vlaamse onderwijs"

Nog geen reacties.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*