Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

LDD is samen met N-VA voorstander van een eigen Vlaams anti-discriminatiecentrum

03/05/2012 19:40 - Persbericht

Binnen de Vlaamse regering is een spagaat gegroeid over de vorm die een anti-discriminatiecentrum over de Vlaamse bevoegdheden moet aannemen. Moet Vlaanderen een eigen instituut uitbouwen of  haar anti-discriminatiebeleid laten controleren door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) dat dan optreedt als 'interfederale' instelling? LDD-parlementslid Boudewijn Bouckaert is sterk overtuigd dat een eigen Vlaams centrum de enige juiste keuze is en meent dat de N-VA niet moet plooien voor links in de Vlaamse Regering.

Uit een studie, besteld door de minister van Onderwijs Smet, blijkt dat alle federale landen opteren voor een 'één op één relatie', waarbij zowel het federale als het deelstatelijke niveau hun eigen anti-discriminatie-instellingen hebben. Uit de studie bleek ook dat deze optie meer voordelen heeft dan een interfederale.

Boudewijn Bouckaert: "LDD steunt hierbij ten volle N-VA in haar standpunt voor een eigen instituut. Dit instituut kan een nieuwe start betekenen in het anti-discriminatiebeleid en een einde stellen aan het betuttelend-repressief beleid van het CGKR. CD&V en Spa, hierin gesteund door Groen! trekken echter onbeschaamd de interfederale kaart, waardoor ook Vlaamse bevoegdheden onder  controle komen van het mee door de Franstaligen uitgestippelde anti-discriminatiebeleid."

In het Vlaamse regeerakkoord wordt gesteld dat met de federale regering over een interfederale optie zou worden onderhandeld en dat deze onderhandelingen in het eerste jaar na het aantreden van de regering tot een resultaat moesten leiden.

"Deze deadline werd reeds tweemaal verschoven. De laatste deadline is eind juni 2012. Voor LDD moet men niet wachten tot eind juni van dit jaar om te opteren voor een eigen Vlaams instituut. Maar als de Vlaamse regering ook de deadline van 30 juni laat voorbijgaan zonder de knoop door te hakken maakt ze zich hopeloos belachelijk", aldus Boudewijn Bouckaert.