LDD in het Vlaams Parlement

19/03/2010 09:20 - LDD in het Vlaams Parlement

"Minister Lieten, laat u niet chanteren door Piet Van Roe"

Lees meer »

25/03/2010 23:42 - LDD in het Vlaams Parlement

"Minister Lieten, denk aan de toekomst en bouw een digitaal Vlaanderen op"

Lees meer »

25/03/2010 23:43 - LDD in het Vlaams Parlement

"Zelfstandige kinderopvang moet dringend een echte kans krijgen"

Lees meer »

25/03/2010 23:36 - LDD in het Vlaams Parlement

"Verlaag de cultuursubsidies tot 40 procent van het budget"

Lees meer »

25/03/2010 23:40 - LDD in het Vlaams Parlement

"Het parlement moet de guts hebben het hoofddoekenverbod te stemmen"

Lees meer »

02/04/2010 08:54 - LDD in het Vlaams Parlement

"De 46 verschillende gemeentelijke belastingen afschaffen zou onze bedrijven zuurstof geven"

Lees meer »

02/04/2010 08:55 - LDD in het Vlaams Parlement

"De Vlaamse economie heeft een transformatie van de arbeidsmarkt nodig"

Lees meer »

02/04/2010 08:48 - LDD in het Vlaams Parlement

"Het economisch overheidsinstrumentarium moet dringend worden doorgelicht"

Lees meer »

02/04/2010 08:50 - LDD in het Vlaams Parlement

"Werk is nog altijd het beste middel in de strijd tegen armoede"

Lees meer »

02/04/2010 08:52 - LDD in het Vlaams Parlement

"Vlaanderen dreigt de trein naar een performante innovatiegedreven economie te missen"

Lees meer »

Archief

22/04/2010 - 21/04/2010 Peter Reekmans over de preventie van de superbacterie
22/04/2010 - 21/04/2010 Boudewijn Bouckaert over een"klassenloze samenleving"
28/04/2010 - 28/04/2010 Lode Vereeck over de ongrondwettelijkheid van de verkiezingen
28/04/2010 - 28/04/2010 Ulla Werbrouck over de expertise in de topsport
06/05/2010 - 05/05/2010 Peter Reekmans over de afschaffing van de provincies
06/05/2010 - 05/05/2010 Peter Reekmans over de subsidie van zonnepanelen
21/05/2010 - 19/05/2010 Peter Reekmans over onze export en het aantrekken van investeringen
21/05/2010 - 19/05/2010 Lode Vereeck over het voorstel Vanhengel om de Vlaamse begroting te controleren
26/05/2010 - 26/05/2010 Peter Reekmans over de provinciale partijfinanciering
27/05/2010 - 26/05/2010 Ivan Sabbe over de gemeentelijke bedrijfsbelastingen
09/06/2010 - 09/06/2010 Lode Vereeck over de Europese Unie
09/06/2010 - 09/06/2010 Ivan Sabbe over de herleiding van het overheidsapparaat
09/06/2010 - 09/06/2010 Peter Reekmans over de rechtspositie van minderjaringen in detentie
18/06/2010 - 16/06/2010 Lode Vereeck over de houding van de Vlaamse regering ten opzichte van de staatshervorming
18/06/2010 - 16/06/2010 Peter Reekmans over de windenergie
24/06/2010 - 23/06/2010 Jurgen Verstrepen over de benoeming van een nieuwe CEO voor de VRT
01/07/2010 - 30/06/2010 Peter Reekmans over het omzetten van Europese richtlijnen
01/07/2010 - 30/06/2010 Peter Reekmans over de politieke zelfbediening
01/07/2010 - 30/06/2010 Lode Vereeck over de begrotingscontrole
08/07/2010 - 07/07/2010 Lode Vereeck over de benoemingscarroussel van de N-VA ministers Bourgeois en Muyters
08/07/2010 - 07/07/2010 Boudewijn Bouckaert over de Vlaamse regelgeving
08/07/2010 - 07/07/2010 Peter Reekmans over de extra beveiliging van de kuststreek
29/09/2010 - 29/09/2010 Lode Vereeck over de Septemberverklaring van Vlaams Minister-President Peeters
07/10/2010 - 06/10/2010 Boudewijn Bouckaert over de verlenging van de verjaringstermijn voor kindermisbruik
07/10/2010 - 06/10/2010 Ivan Sabbe over de sluiting van Opel Antwerpen
15/10/2010 - 13/10/2010 Ivan Sabbe over het falend onderwijsbeleid in Brussel
21/10/2010 - 20/10/2010 Ivan Sabbe over de regionale streefcijfers inzake werkgelegenheidsgraad
21/10/2010 - 20/10/2010 Lode Vereeck over de betalingsachterstand bij het IWT
29/10/2010 - 27/10/2010 Peter Reekmans over de toekenning van subsidies binnen het beleidsveld Toerisme
29/10/2010 - 27/10/2010 Peter Reekmans over energiearmoede en de aanpak ervan
29/10/2010 - 27/10/2010 Boudewijn Bouckaert over het lerarentekort in Antwerpen
29/10/2010 - 27/10/2010 Jawel mevrouw de minister, LDD heeft plannen die werken!
11/11/2010 - 10/11/2010 Ivan Sabbe over het weigeren van nieuwe aanvragen van zelfstandige kinderopvanginitiatieven voor het systeem van inkomensgerelateerde kinderopvang
11/11/2010 - 10/11/2010 Patricia De Waele over het invoeren van een algemene huursubsidie
11/11/2010 - 10/11/2010 Ivan Sabbe en Boudewijn Bouckaert over het ontwerp van decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling
19/11/2010 - 17/11/2010 Ivan Sabbe in het actualiteitsdebat over de recente watersnood en het waterbeheer
19/11/2010 - 17/11/2010 Peter Reekmans over de recente regeringsbeslissing tot versnelde afbouw van de subsidiëring van groenestroomcertificaten voor zonnepanelen
19/11/2010 - 17/11/2010 Lode Vereeck in het actualiteitsdebat over de kilometerheffing en het wegenvignet
25/11/2010 - 24/11/2010 Boudewijn Bouckaert over burgerzin en democratische en maatschappelijke attitudes bij de Vlaamse jongeren
25/11/2010 - 24/11/2010 Jurgen Verstrepen over het invoeren van diversiteitsquota's bij de VRT
25/11/2010 - 24/11/2010 Ivan Sabbe over het ontwerp van decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling
02/12/2010 - 01/12/2010 Ivan Sabbe over de Belgische delegatie voor de klimaattop in Cancún
10/12/2010 - 08/12/2010 Peter Reekmans over het beleidsplan ten aanzien van Midden- en Oost-Europese (Roma-) migranten
10/12/2010 - 08/12/2010 Lode Vereeck over het tekort aan professoren
10/12/2010 - 08/12/2010 Patricia De Waele over het oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie
17/12/2010 - 15/12/2010 Jurgen Verstrepen over het VRM-rapport
17/12/2010 - 15/12/2010 Jurgen Verstrepen over de visienota van de minister inzake de toekomst van de VRT en de communicatie hieromtrent
17/12/2010 - 15/12/2010 Peter Reekmans over de fractietoelagen in de provincieraden
17/12/2010 - 15/12/2010 Peter Reekmans over mogelijke wantoestanden bij de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
21/12/2010 - 21/12/2010 Algemene begrotingsbespreking door Lode Vereeck
21/12/2010 - 21/12/2010 Begrotingsbespreking Sport door Ulla Werbrouck
21/12/2010 - 21/12/2010 Begrotingsbespreking Media door Jurgen Verstrepen
21/12/2010 - 21/12/2010 Begrotingsbespreking Leefmilieu, Natuur en Energie door Ivan Sabbe
21/12/2010 - 21/12/2010 Begrotingsbespreking Werk en Sociale Economie door Ivan Sabbe
21/12/2010 - 21/12/2010 Begrotingsbespreking Mobiliteit en Openbare werken door Peter Reekmans
22/12/2010 - 22/12/2010 Begrotingsbespreking Onderwijs en Vorming door Boudewijn Bouckaert
22/12/2010 - 22/12/2010 Begrotingsbespreking Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed door Peter Reekmans
23/12/2010 - 23/12/2010 Ivan Sabbe over de aanpassing van het Jachtvoorwaardenbesluit
13/01/2011 - 12/01/2011 Ulla Werbrouck over de ondersteuning van Vlaamse topsporttalenten
13/01/2011 - 12/01/2011 Peter Reekmans over de crisis in de varkenssector
20/01/2011 - 19/01/2011 Ivan Sabbe over het proefproject met elektrische auto's in Hasselt
31/01/2011 - 26/01/2011 Patricia De Waele over de aankoop van bouwgronden door de Vlaamse Regering
31/01/2011 - 26/01/2011 Lode Vereeck over de invoering van een kilometerheffing en een wegenvignet
03/02/2011 - 02/02/2011 Boudewijn Bouckaert over het acute plaatstekort in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel
03/02/2011 - 02/02/2011 Ivan Sabbe over de maatregelen tegen fijn stof in het kader van het smogalarm
03/02/2011 - 02/02/2011 Boudewijn Bouckaert over de kritiek van UNIZO op de werking van de ambtenaren van Onroerend Erfgoed
14/02/2011 - 09/02/2011 Boudewijn Bouckaert over het beleid inzake Gelijke Onderwijskansen
14/02/2011 - 09/02/2011 Peter Reekmans over de corrosie van verlichtingspalen en het onderhoud van de weginfrastructuur in het algemeen
18/02/2011 - 16/02/2011 Peter Reekmans over het voorstel van resolutie m.b.t. de evoluties in het Midden-Oosten en de Maghreb
18/02/2011 - 16/02/2011 Boudewijn Bouckaert over de gevolgen van de schorsing door de Raad van State van het GRUP Parkbos Gent voor het wetenschapspark
18/02/2011 - 16/02/2011 Ivan Sabbe in de bespreking van het voorstel van decreet RUP Vlaanderen
24/02/2011 - 23/02/2011 Patricia De Waele over de aangekondigde invoering van richthuurprijzen
24/02/2011 - 23/02/2011 Lode Vereeck over de mail van minister Lieten en de samenhang binnen de Vlaamse Regering
04/03/2011 - 02/03/2011 Ivan Sabbe over het dreigende faillissement van tientallen IKG-kinderdagverblijven door een administratieve fout
21/03/2011 - 16/03/2011 Boudewijn Bouckaert over de bevolkings- en huishoudensprojecties
21/03/2011 - 16/03/2011 Ivan Sabbe over de toename van het aantal door de Bouwinspectie stilgelegde werven en vastgestelde bouwovertredingen