LDD in het Vlaams Parlement

02/04/2014 12:06 - LDD in het Vlaams Parlement

Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 02/04/2014 diende Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans een motie in tot uitoefening van het recht van onderzoek naar het beleid van de Vlaamse overheid ten opzichte van Electrawinds

 

 

 

 

Lees meer »

02/04/2014 11:14 - LDD in het Vlaams Parlement

Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 02/04/2014 stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans een actuele vraag aan minister Crevits over het vertrek van luchtvaartmaatschappij ANA van Oostende naar Luik en de gevolgen voord e regionale luchthaven van Oostende

Lees meer »

26/03/2014 10:54 - LDD in het Vlaams Parlement

Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 26/03/2014 stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Ivan Sabbe een actuele vraag aan minister Muyters over de toenemende onduidelijkheid en onzekerheid m.b.t. de nakende overdracht van arbeidsmarktbevoegdheden aan Vlaanderen in het kader van de zesde staatshervorming

Lees meer »

19/03/2014 10:43 - LDD in het Vlaams Parlement

Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 19 maart 2014 stelde volksvertegenwoordiger Patricia De Waele een actuele vraag aan minister Van den Bossche,  over het voorstel van de minister om de huurwaarborg ook op de private markt in schijven te laten betalen

Lees meer »

12/03/2014 14:41 - LDD in het Vlaams Parlement

Boudewijn Bouckaert tijdens het actualiteitsdebat van woensdag 12/03/2015 over het eindraport van de CEEO en de reactie ter zake van de Vlaamse Regering

Lees meer »

13/03/2014 14:38 - LDD in het Vlaams Parlement

Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 12 maart 2014 stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Boudewijn Bouckaert een actuele vraag aan minister Smet,  over de schorsing door het Grondwettelijk hof van de inwerkingtreding van de bepalingen inzake huisonderwijs uit Onderwijsdecreet XXIII

Lees meer »

12/03/2014 14:35 - LDD in het Vlaams Parlement

Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 12 maart 2014 stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Boudewijn Bouckaert een actuele vraag aan minister Smet,  over het mogelijke verlies van accreditatie voor de Vlaamse opleidingen verpleegkunde

Lees meer »

26/02/2014 11:38 - LDD in het Vlaams Parlement

Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 26/02/2014 stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Ivan Sabbeeen actuele vraag aan minister Muyters over de mismatch tussen de toename van het aantal vacatures en de stijging van het aantal werklozen in Vlaanderen

Lees meer »

26/02/2014 11:33 - LDD in het Vlaams Parlement

Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 26/02/2014 stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans een actuele vraag aan minister Crevits over het NMBS-vervoersplan 2014-2017

Lees meer »

19/02/2014 13:44 - LDD in het Vlaams Parlement

Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 19/02/2014 stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans een actuele vraag aan minister Bourgeois over het CREG-rapport met betrekking tot de gaslevering van Electrabel via GDF SUEZ en de financiële weerslag ervan voor steden en gemeenten

Lees meer »

19/02/2014 13:41 - LDD in het Vlaams Parlement

Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 19 februari 2014 stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Boudewijn Bouckaert een actuele vraag aan minister Smet, over de gevolgen voor het gemeentelijk onderwijs van de ontbinding van de huidige scholengemeenschappen in 2017

Lees meer »

19/02/2014 13:38 - LDD in het Vlaams Parlement

Peter Reekmans tijdens het actualiteitsdebat van woensdag 19/02/2015 over de regeringsbeslissing inzake het tracé voor de Oosterweelverbinding

Lees meer »

12/02/2014 11:53 - LDD in het Vlaams Parlement

Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 12/02/2014 stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans een actuele vraag aan minister Crevits over het standpunt van de Vlaamse Regering m.b.t. de invoering van een kilometerheffing voor personenwagens

Lees meer »

12/02/2014 11:50 - LDD in het Vlaams Parlement

Ivan Sabbe tijdens het actualiteitsdebat van woensdag 12/02/2015 over het plan-MER voor de Oosterweelverbinding

Lees meer »

05/02/2014 14:22 - LDD in het Vlaams Parlement

Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 5 februari 2014 stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Boudewijn Bouckaert een actuele vraag aan minister Smet  over de compensatieclausules voor loopbaanbeslissingen in huwelijks- of samenlevingscontracten

Lees meer »

Archief

29/01/2014 - 29/01/2014: Ivan Sabbe over korte arbeidsloopbaan van Belgische werknemers en de Vlaamse aanmoedigingspremies voor tijdskrediet en loopbaanonderbreking
22/01/2014 - 22/01/2014: Peter Reekmans tijdens het actualiteitsdebat over de Vlaamse Vervoermaatschappij, naar aanleiding van het memorandum van De Lijn en de reacties ter zake
15/01/2014 - 15/01/2014: Peter Reekmans over de problemen voor zogenaamde re-enacters van de Eerste Wereldoorlog door de wapenwet
15/01/2014 - 15/01/2014: Ivan Sabbe tijdens het actualiteitsdebat over de aanpak van de waterbeheersingsproblematiek
18/12/2012 - 18/12/2013 Ulla Werbrouck over het beleidsdomein Sport
08/01/2014 - 08/01/2014: Boudewijn Bouckaert over de afwijzing van een gespreide vakantieregeling
18/12/2013 - 18/12/2013: Peter Reekmans over VIA4
18/12/2012 - 18/12/2013 Ivan Sabbe over het beleidsdomein Werk
17/12/2013 - 17/12/2013 Patricia De Waele over het beleidsdomein Wonen
17/12/2013 - 17/12/2013 Peter Reekmans over het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
17/12/2013 - 17/12/2013 Lode Vereeck over de Vlaamse begroting 2014
11/12/2013 - 11/12/2013: Boudewijn Bouckaert over van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme
11/12/2013 - 11/12/2013: Ivan Sabbe over eventuele schotten tussen politiek en bedrijfsleven
04/12/2013 - 04/12/2013: Boudewijn Bouckaert over grotere scholengroepen en schaalvergroting in het katholieke net
04/12/2013 - 04/12/2013: Lode Vereeck over de Vlaamse aanvullende maatregelen bij het federale concurrentiepact
04/12/2013 - 04/12/2013: Ivan Sabbe tijdens het actualiteitsdebat over Electrawinds
20/11/2013 - 20/11/2013: Peter Reekmans over verkeers-en mobiliteitseducatie in het secundair onderwijs
20/11/2013 - 20/11/2013: Peter Reekmans over de sociale onrust in de Grubbe in Everberg
13/11/2013 - 13/11/2013: Boudewijn Bouckaert over de oorzaken van het groeiende antisemitisme in België en opstellen van een mo-gelijk actieplan ter zake
13/11/2013 - 13/11/2013: Patricia De Waele tijdens het actualiteitsdebat over het grond- en pandenbeleid
06/11/2013 - 06/11/2013: Lode Vereeck over de resultaten van het overleg betreffende het concurrentiepact
06/11/2013 - 06/11/2013: Peter Reekmans over het toezicht op de intercommunale TMVW
06/11/2013 - 06/11/2013: Ivan Sabbe tijdens het actualiteitsdebat over maatregelen Antwerpse mobiliteitsknelpunten
23/10/2013 - 23/10/2013: Patricia De Waele tijdens het actualiteitsdebat over de balans van het huisvestigingsbeleid van de Vlaamse Regering
23/10/2013 - 23/10/2013: Boudewijn Bouckaert over het beleidsvoorstel van minister Smet tot versterking van de flexibele leerweg in het secundair
16/10/2013 - 16/10/2013: Patricia De Waele over de blijvende toename van de wachtlijsten voor kandidaat huurders van een sociale woning
02/10/2013 - 02/10/2013: Boudewijn Bouckaert over het uitstel van de invoering taaltest voor docenten in het hoger onderwijs
02/10/2013 - 02/10/2013: Ivan Sabbe over de verlenging van standstill-overeenkomst met Noriant en stand van zaken Oosterweeldossier
26/09/2013 - 25/09/2013: Lode Vereeck over de septemberverklaring 2013
03/07/2013 - 03/07/2013: Peter Reekmans over de invoering van een belasting op intercommunales die commerciële activiteiten ontplooien
27/06/2013 - 26/06/2013: Lode Vereeck over de begrotingscontrole 2013
27/06/2013 - 26/06/2013: Peter Reekmans over de studie naar de verwachte impact van de steun aan windmolenparken op de elektriciteitsfactuur voor de periode 2013-2020
20/06/2013 - 19/06/2013: Lode Vereeck over de resultaten van het overleg met de Federale Regering
20/06/2013 - 19/06/2013: Ivan Sabbe tijdens het actualiteitsdebat over het Oosterweeldossier
13/06/2013 - 12/06/2013: Ivan Sabbe over de loonkostproblematiek en de concurrentiekracht van bedrijven
07/06/2013 - 06/06/2013: Boudewijn Bouckaert tijdens het actualiteitsdebat over de hervorming van het secundair onderwijs
30/05/2013 - 29/05/2013: Patricia De Waele over het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid
30/05/2013 - 29/05/2013: Ulla Werbrouck over het nieuwe nationale voetbalstadion in Brussel op parking C van de Heizel
30/05/2013 - 29/05/2013: Ivan Sabbe over de effectmeting van de VDAB-knelpunten
23/05/2013 - 22/05/2013: Lode Vereeck over de stijging van het bedrag aan geinde verkeersbelastingen in 2012
23/05/2013 - 22/05/2013: Lode Vereeck tijdens het actualiteitsdebat over de gehandicaptenzorg
16/05/2013 - 15/05/2013: Peter Reekmans tijdens het actualiteitsdebat over het jaarverslag 2012 van het Agentschap Jongerenwelzijn
16/05/2013 - 15/05/2013: Boudewijn Bouckaert over de problematische rectorverkiezingen aan de Universiteit Gent en een eventuele aanpassing van het bijzonder decreet
14/05/2013 - 08/05/2013: Patricia De Waele over het optrekken van de inkomensgrenzen voor een sociale huurwoning
14/05/2013 - 08/05/2013: Peter Reekmans over het beheer van de riolen in het licht van de interne staatshervorming en de rol van de intercommunales Riobra en Infrax in dit dossier
14/05/2013 - 08/05/2013: Ivan Sabbe tijdens het actualiteiten debat over het treinongeval in Wetteren
14/05/2013 - 08/05/2013: Boudewijn Bouckaert tijdens het actualiteiten debat over het treinongeval in Wetteren
25/04/2013 - 24/04/2013: Boudewijn Bouckaert tijdens actualiteiten debat over dossier hervorming secundair onderwijs
28/03/2013 - 27/03/2013: Lode Vereeck over het plan inzake extra middelen voor meer capaciteit in het onderwijs
28/03/2013 - 27/03/2013: Ivan Sabbe over het versterken van vaardigheden en werkhouding van ingenieurs, laaggeschoolden en jonge werklozen
21/03/2013 - 20/03/2013: Lode Vereeck over de uitspraken van viceminister-president Bourgeois
21/03/2013 - 20/03/2013: Lode Vereeck "De Wever denkt dat hij God is"
21/03/2013 - 20/03/2013: Boudewijn Bouckaert over het begraven van het Rijnlandmodel
21/03/2013 - 20/03/2013: Lode Vereeck over de Vlaamse begrotingcontrole 2013
13/03/2013 - 13/03/2013: Ivan Sabbe over de achteruitgang van het aantal leerjongeren
06/03/2013 - 06/03/2013 Peter Reekmans over de mogelijkheid om leegstaande 'rijkswachterwoningen' te verwerven en om te vormen tot sociale woningen
06/03/2013 - 06/03/2013: Lode Vereeck over de toekenning van innovatiesteun aan bedrijven door het IWT
27/02/2013 - 27/02/2013 Lode Vereeck over de toekomst van ViA
27/02/2013 - 27/02/2013 Boudewijn Bouckaert over de open brief van de minister-president aan de ACW-vrijwilligers
21/02/2013 - 20/02/2013: Lode Vereeck over outplacementbegeleiding ontslagen werknemers Opel en Ford Genk
06/02/2013 - 06/02/2013: Ivan Sabbe over het advies van de Vlaamse Industrieraad
30/01/2013 - 30/01/2013: Lode Vereeck over het SALK-rapport betreffende de reconversie van Limburg
30/01/2013 - 30/01/2013 Boudewijn Bouckaert in actualiteidsdebat over de capaciteitsproblematiek in het onderwijs
23/01/2013 - 23/01/2013 Patricia De Waele over de wachtlijsten voor sociale woningen
23/01/2013 - 23/01/2013: Lode Vereeck over benoeming provinciegouverneur
16/01/2013 - 16/01/2013 Boudewijn Bouckaert over de toename van ambtenaren bij gemeenschappen en gewesten
16/01/2013 - 16/01/2013 Patricia De Waele over het financieringstekort voor renovaties in de sociale huisvestigingssector
09/01/2013 - 09/01/2013 Ulla Werbrouck over screenings naar hartproblemen
19/12/2012 - 19/12/2012 Peter Reekmans over de mogelijke verkoop van de Belfius-kunstcollectie
19/12/2012 - 19/12/2012 Peter Reekmans over de nieuwe directeur-generaal VMW
19/12/2012 - 19/12/2012 Ulla Werbrouck over het beleidsdomein Jeugd
18/12/2012 - 18/12/2012 Lode Vereeck over het beleidsdomein Onderwijs
18/12/2012 - 18/12/2012 Patricia De Waele over het beleidsdomein Wonen
19/12/2012 - 19/12/2012 Peter Reekmans over het beleidsdomein Energie
18/12/2012 - 18/12/2012 Lode Vereeck over de Vlaamse begroting 2013
19/12/2012 - 19/12/2012 Ivan Sabbe over het beleidsdomein Werk
12/12/2012 - 12/12/2012 Boudewijn Bouckaert over de ongunstige neveneffecten van het nieuwe inschrijvingsdecreet
12/12/2012 - 12/12/2012 Peter Reekmans over illegaal tropisch hout in de Antwerpse haven
05/12/2012 - 05/12/2012 Boudewijn Bouckaert over het gebruik van de thuistaal op school
05/12/2012 - 05/12/2012 Ivan Sabbe over de evolutie van economie en werkloosheid in Vlaanderen
28/11/2012 - 28/11/2012 Ivan Sabbe over de mogelijke investering voor een handelscentrum European Market City in Willebroek
28/11/2012 - 28/11/2012 Oppositie reageert met hoongelach en zakdoek op toespraak minister-president Peeters
28/11/2012 - 28/11/2012 Boudewijn Bouckaert in het actualiteitsdebat over de geplande hervorming van het secundair onderwijs
22/11/2012 - 21/11/2012 Ivan Sabbe over de versnelling van investeringsprojecten
15/11/2012 - 14/11/2012 Ivan Sabbe over de krapte op de arbeidsmarkt
13/11/2012 - 07/11/2012 Lode Vereeck over de usurperende bevoegdheden
13/11/2012 - 07/11/2012 Boudewijn Bouckaert over de mogelijke studieduurverkorting van de universitaire opleiding rechten
24/10/2012 - 24/10/2012 Lode Vereeck over de sluiting van Ford Genk
18/10/2012 - 17/10/2012 Boudewijn Bouckaert over de taaltest Engels voor docenten
18/10/2012 - 17/10/2012 Ivan Sabbe over de bestelling van nieuwe bussen door De Lijn
10/10/2012 - 10/10/2012 Peter Reekmans over de daling van de investeringen voor hernieuwbare energie
10/10/2012 - 10/10/2012 Lode Vereeck over de toename van de verwijlintresten van de Vlaamse Overheid
10/10/2012 - 10/10/2012 Ivan Sabbe in het actualiteitsdebat over het duurder worden van wonen in afgelegen gebied
03/10/2012 - 03/10/2012 Peter Reekmans over de medewerking van de gemeenten aan de bouw van extra sociale woningen
03/10/2012 - 03/10/2012 Boudewijn Bouckaert in het actualiteitsdebat over de onderfinanciering van internaten voor buitengewoon onderwijs en opvangcentra
26/09/2012 - 26/09/2012 Lode Vereeck over de Septemberverklaring van de VR
26/09/2012 - 26/09/2012 Peter Reekmans over de mandaten in de intercommunales
14/06/2012 - 13/06/2012 Peter Reekmans over een schadevergoeding voor woningen onder bestaande en nieuwe hoogspanningslijnen
07/06/2012 - 07/06/2012 Boudewijn Bouckaert in het actualiteitsdebat over het publiek maken van de adviezen voor de meerjarige culturele adviezen
07/06/2012 - 07/06/2012 Lode Vereeck in het actualiteitsdebat over Uplace en de samenhang binnen de Vlaamse Regering
24/05/2012 - 23/05/2012 Lode Vereeck bij de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor 2012
24/05/2012 - 23/05/2012 Lode Vereeck in het actualiteitsdebat over armoede
31/05/2012 - 30/05/2012 Ivan Sabbe over de effectiviteit van de opleidingssteun voor bedrijven
31/05/2012 - 30/05/2012 Peter Reekmans over de hervorming van de groenestroomsteun
24/05/2012 - 23/05/2012 Boudewijn Bouckaert over het functioneren van het adviescomité van de reisbureaus
21/05/2012 - 16/05/2012 Peter Reekmans over het huurgarantiefonds en andere maatregelen inzake de huurmarkt
21/05/2012 - 16/05/2012 Peter Reekmans over de problemen met renovatie van sociale huurwoningen
10/05/2012 - 09/05/2012 Boudewijn Bouckaert over de afbouw van de terbeschikkingstelling in het onderwijs
03/05/2012 - 03/05/2012 Peter Reekmans over een verdere stijging van de distributienetkosten en de rol daarin van lokale besturen
03/05/2012 - 03/05/2012 Ivan Sabbe over de activeringvan bruggepensioneerden in het kader van de 'war of talent'
26/04/2012 - 25/04/2012 Jurgen Verstrepen over de 'verangelsaksing van de Vlaamse pers'
26/04/2012 - 25/04/2012 Peter Reekmans over de rol van de VREG in de vergelijking van energieprijzen
19/04/2012 - 18/04/2012 Ivan Sabbe over het aantal gewone en kritieke knelpuntvacatures
29/03/2012 - 28/03/2012 Ivan Sabbe over het ontwerp van decreet over de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters
29/03/2012 - 28/03/2012 Jurgen Verstrepen over de open brief van de kleinere mediaspelers over het Media Innovatie Centrum (MIX)
29/03/2012 - 28/03/2012 Jurgen Verstrepen over bonussen bij de VRT
22/03/2012 - 21/03/2012 Lode Vereeck over de overdracht door de federale overheid van een aantal uitgavenposten naar de deelstaten
22/03/2012 - 21/03/2012 Boudewijn Bouckaert over het tekort aan Nederlandstalige kinderopvang in Brussel
08/03/2012 - 07/03/2012 Ivan Sabbe over de toename van de administratieve lasten voor bedrijven, in het bijzonder door de milieuwetgeving
08/03/2012 - 07/03/2012 Peter Reekmans over de maatregelen om energiebesparende ingrepen in woningen te stimuleren
01/03/2012 - 29/02/2012 Peter Reekmans over de toepassing van de omzendbrieven Peeters en Martens in de Vlaamse Rand
01/03/2012 - 29/02/2012 Ivan Sabbe over de wildgroei aan lokale ondernemersbelastingen
16/02/2012 - 15/02/2012 Lode Vereeck over de overdracht van de usurperende bevoegdheden
09/02/2012 - 08/02/2012 Lode Vereeck over de mogelijke invoering van slimme kilometerheffing voor personenwagens in Brussel en Vlaanderen
09/02/2012 - 08/02/2012 Boudewijn Bouckaert over het uitblijven van de realisatie van het wetenschapspark Rijvissche in Gent
02/02/2012 - 01/02/2012 Peter Reekmans over het vooraf aankondigen van controles op zwartrijden bij De Lijn
26/01/2012 - 25/01/2012 Ivan Sabbe over het ontwerp van werkgelegenheidsplan van de Vlaamse sociale partners
26/01/2012 - 25/01/2012 Boudewijn Bouckaert over de studie ‘Hervormingen in het Secundair Onderwijs’ door denktank Metaforum
19/01/2012 - 18/01/2012 Ivan Sabbe over de achteruitgang van het ondernemersklimaat en van het aantal jobs in de industrie
11/01/2012 - 11/01/2012 Actuele vraag van Ivan Sabbe over het nut van de 224 advies- en overleginstanties in Vlaanderen
15/12/2011 - 14/12/2011 Actuele vraag van Lode Vereeck over de meerwaarde van de verkoop van gronden en installaties van de Vlaamse Milieumaatschappij aan Aquafin
15/12/2011 - 14/12/2011 Actuele vraag van Peter Reekmans over de slechte staat van de rioleringen
15/12/2011 - 14/12/2011 Actualiteitsdebat met Ivan Sabbe over het diversiteitsbeleid van Jobpunt Vlaanderen
08/12/2011 - 07/12/2011 Actuele vraag van Ivan Sabbe over het opkrikken van de werkgelegenheidsgraad bij allochtonen om de armoede in die bevolkingsgroep terug te dringen
08/12/2011 - 07/12/2011 Actuele vraag van Boudewijn Bouckaert over de onrust bij de plattelandsscholen met betrekking tot de hervorming van de financiering van het basisonderwijs
01/12/2011 - 30/11/2011 Actuele vraag van Jurgen Verstrepen over de beslissing van de Vlaamse overheid om een mediabureau te zoeken voor de planning en aankoop van mediaruimte
24/11/2011 - 23/11/2011 Boudewijn Bouckart in het actualiteitsdebat
24/11/2011 - 23/11/2011 Boudewijn Bouckart over de nood aan extra financiering voor het hoger onderwijs en verhoging van het inschrijvingsgeld
17/11/2011 - 16/11/2011 Peter Reekmans over hogere energieprijzen voor 'gedropte' wanbetalers die bij de distributienetbeheerders terechtkomen
17/11/2011 - 16/11/2011 Boudewijn Bouckaert over de haalbaarheid van de geplande timing voor de hervorming secundair onderwijs
11/11/2011 - 09/11/2011 Lode Vereeck over het gebrek aan transparantie bij de Vlaamse Regering
26/10/2011 - 26/10/2011 Ivan Sabbe over de concentratie van de werkloosheid in de grote steden
19/10/2011 - 19/10/2011 Peter Reekmans over over de impact van het NMBS-besparingsplan op de mobiliteit in Vlaanderen
19/10/2011 - 19/10/2011 Ivan Sabbe over de schorsing van het GRUP Chartreusegebied en de gevolgen voor de bouw van nieuw voetbalstadion voor Brugge
19/10/2011 - 19/10/2011 Lode Vereeck: motie van uitoefening van recht van onderzoek naar beleid Gemeentelijke Holding
14/10/2011 - 12/10/2011 Lode Vereeck in het actualiteitsdebat over Dexia
14/10/2011 - 12/10/2011 Lode Vereeck over het communautaire akkoord van formateur Di Rupo
05/10/2011 - 05/10/2011 Peter Reekmans over het negatieve advies van de Vlaamse Regering over de nieuwe wegcode
05/10/2011 - 05/10/2011 Lode Vereeck over uiteindelijke beslissing tot oprichting vzw I-Cleantech
05/10/2011 - 05/10/2011 Actualiteitsdebat met Ivan Sabbe over invullen van knelpuntvacatures en werkgelegenheidsbeleid
03/10/2011 - 28/09/2011 Actuele vraag Ivan Sabbe Actuele over de vergrijzing aan de kust en de gevolgen voor de arbeidsmarkt in de kustregio
01/10/2011 - 28/09/2011 Actuele vraag Patricia De Waele over protestactie motorrijders infrastructuur
03/10/2011 - 28/09/2011 Speech Septemberverklaring Lode Vereeck
07/07/2011 - 06/07/2011 Actuele vraag van Lode Vereeck over de reactie van de Vlaamse Regering op het communautaire luik v.d. nota van formateur Di Rupo
07/07/2011 - 06/07/2011 Actuele vraag van Ivan Sabbe over de kritiek van Voka op het beleid van de Vlaamse Regering ten aanzien van de ondernemingen
06/07/2011 - 05/07/2011 Ulla Werbrouck tijdens het themadebat inzake jeugdzorg
04/07/2011 - 29/06/2011 Lode Vereeck inzake het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting
04/07/2011 - 29/06/2011 Lode Vereeck inzake het ontwerp van Rekendecreet
04/07/2011 - 29/06/2011 Patricia De Waele in het actualiteitsdebat
23/06/2011 - 22/06/2011 Actuele vraag van de heer Jurgen Verstrepen over de mogelijkheid om een eigen Vlaamse internetextensie te verwerven
23/06/2011 - 22/06/2011 Actuele vraag van Peter Reekmans over de pedagogische begeleiding in de gesloten jeugdinstelling De Grubbe in Everberg
16/06/2011 - 15/06/2011 Actuele vraag van Patricia De Waele tot Geert Bourgeois over het elektronisch stemmen bij de lokale verkiezingen van oktober 2012
16/06/2011 - 15/06/2011 Actuele vraag van Ivan Sabbe tot Joke Schauvliege over de principiële goedkeuring van nieuwe geluidsnormen voor muziekfestivals
09/06/2011 - 08/06/2011 Peter Reekmans tot de heer Kris Peeters, over de evolutie van de EHEC-voedselcrisis en de impact ervan
07/06/2011 - 01/06/2011 Jurgen Verstrepen over het regeringsstandpunt met betrekking tot een eventueel derde televisiekanaal voor de VRT
07/06/2011 - 01/06/2011 Peter Reekmans over de pijnpunten bij overheidstoelagen voor energie-en milieumaatregelen de eventuele wijzigingen aan het subsidiesysteem
26/05/2011 - 25/05/2011 Peter Reekmans over de samenwerking tussen de havens van Antwerpen en Zeebrugge en investeringen in die havens
26/05/2011 - 25/05/2011 Ulla Werbrouck over de mogelijke wijzigingen aan de beroepsprocedure voor sporters i.v.m. het antidopingbeleid
19/05/2011 - 18/05/2011 Lode Vereeck over een betere aanpak voor de detectie, opvang, begeleiding, behandeling en nazorg van mensen met eetstoornissen
19/05/2011 - 18/05/2011 Ulla Werbrouck in het actualiteitsdebat
19/05/2011 - 18/05/2011 Ivan Sabbe over de evolutie van de buitenlandse investeringen in Vlaanderen
12/05/2011 - 11/05/2011 Ivan Sabbe over de aanstelling van een transitiemanager in het kader van de hervorming van de kinderopvang
05/05/2011 - 04/05/2011 Peter Reekmans over de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) als 'hoofdpartner' op het 1 mei-feest in Kortrijk
05/05/2011 - 04/05/2011 Boudewijn Bouckaert over de problematiek in kleuterscholen
27/04/2011 - 27/04/2011 Jurgen Verstrepen in het actualiteitsdebat over de wijzigingen in het Vlaamse medialandschap en de toekomst van de openbare omroep (VRT)
27/04/2011 - 27/04/2011 Ivan Sabbe over het wegvallen van het voordelig statuut voor grensarbeiders vanaf 2012
07/04/2011 - 06/04/2011 Lode Vereeck over de petitie van "Onderzoekers in Actie" voor meer middelen en personeel voor onderzoek en ontwikkeling
07/04/2011 - 06/04/2011 Lode Vereeck in het actualiteitsdebat
31/03/2011 - 30/03/2011 Boudewijn Bouckaert over het conformiteitsattest inzake gescheiden afvoer van regen- en afvalwater
31/03/2011 - 30/03/2011 Lode Vereeck over de mogelijke gedeeltelijke overname van de federale staatsschuld door Vlaanderen en de nota van het Planbureau betreffende de budgettaire gevolgen van een nieuwe staatshervorming
24/03/2011 - 23/03/2011 Jurgen Verstrepen over de mogelijke steun van Gimv aan Woestijnvis bij de overname van de SBS-zenders VT4 en VijfTV
21/03/2011 - 16/03/2011 Ivan Sabbe over de toename van het aantal door de Bouwinspectie stilgelegde werven en vastgestelde bouwovertredingen
21/03/2011 - 16/03/2011 Boudewijn Bouckaert over de bevolkings- en huishoudensprojecties
04/03/2011 - 02/03/2011 Ivan Sabbe over het dreigende faillissement van tientallen IKG-kinderdagverblijven door een administratieve fout
24/02/2011 - 23/02/2011 Lode Vereeck over de mail van minister Lieten en de samenhang binnen de Vlaamse Regering
24/02/2011 - 23/02/2011 Patricia De Waele over de aangekondigde invoering van richthuurprijzen
18/02/2011 - 16/02/2011 Ivan Sabbe in de bespreking van het voorstel van decreet RUP Vlaanderen
18/02/2011 - 16/02/2011 Boudewijn Bouckaert over de gevolgen van de schorsing door de Raad van State van het GRUP Parkbos Gent voor het wetenschapspark
18/02/2011 - 16/02/2011 Peter Reekmans over het voorstel van resolutie m.b.t. de evoluties in het Midden-Oosten en de Maghreb
14/02/2011 - 09/02/2011 Peter Reekmans over de corrosie van verlichtingspalen en het onderhoud van de weginfrastructuur in het algemeen
14/02/2011 - 09/02/2011 Boudewijn Bouckaert over het beleid inzake Gelijke Onderwijskansen
03/02/2011 - 02/02/2011 Boudewijn Bouckaert over de kritiek van UNIZO op de werking van de ambtenaren van Onroerend Erfgoed
03/02/2011 - 02/02/2011 Ivan Sabbe over de maatregelen tegen fijn stof in het kader van het smogalarm
03/02/2011 - 02/02/2011 Boudewijn Bouckaert over het acute plaatstekort in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel
31/01/2011 - 26/01/2011 Lode Vereeck over de invoering van een kilometerheffing en een wegenvignet
31/01/2011 - 26/01/2011 Patricia De Waele over de aankoop van bouwgronden door de Vlaamse Regering
20/01/2011 - 19/01/2011 Ivan Sabbe over het proefproject met elektrische auto's in Hasselt
13/01/2011 - 12/01/2011 Peter Reekmans over de crisis in de varkenssector
13/01/2011 - 12/01/2011 Ulla Werbrouck over de ondersteuning van Vlaamse topsporttalenten
23/12/2010 - 23/12/2010 Ivan Sabbe over de aanpassing van het Jachtvoorwaardenbesluit
22/12/2010 - 22/12/2010 Begrotingsbespreking Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed door Peter Reekmans
22/12/2010 - 22/12/2010 Begrotingsbespreking Onderwijs en Vorming door Boudewijn Bouckaert
21/12/2010 - 21/12/2010 Begrotingsbespreking Mobiliteit en Openbare werken door Peter Reekmans
21/12/2010 - 21/12/2010 Begrotingsbespreking Werk en Sociale Economie door Ivan Sabbe
21/12/2010 - 21/12/2010 Begrotingsbespreking Leefmilieu, Natuur en Energie door Ivan Sabbe
21/12/2010 - 21/12/2010 Begrotingsbespreking Media door Jurgen Verstrepen
21/12/2010 - 21/12/2010 Begrotingsbespreking Sport door Ulla Werbrouck
21/12/2010 - 21/12/2010 Algemene begrotingsbespreking door Lode Vereeck
17/12/2010 - 15/12/2010 Peter Reekmans over mogelijke wantoestanden bij de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
17/12/2010 - 15/12/2010 Peter Reekmans over de fractietoelagen in de provincieraden
17/12/2010 - 15/12/2010 Jurgen Verstrepen over de visienota van de minister inzake de toekomst van de VRT en de communicatie hieromtrent
17/12/2010 - 15/12/2010 Jurgen Verstrepen over het VRM-rapport
10/12/2010 - 08/12/2010 Patricia De Waele over het oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie
10/12/2010 - 08/12/2010 Lode Vereeck over het tekort aan professoren
10/12/2010 - 08/12/2010 Peter Reekmans over het beleidsplan ten aanzien van Midden- en Oost-Europese (Roma-) migranten
02/12/2010 - 01/12/2010 Ivan Sabbe over de Belgische delegatie voor de klimaattop in Cancún
25/11/2010 - 24/11/2010 Ivan Sabbe over het ontwerp van decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling
25/11/2010 - 24/11/2010 Jurgen Verstrepen over het invoeren van diversiteitsquota's bij de VRT
25/11/2010 - 24/11/2010 Boudewijn Bouckaert over burgerzin en democratische en maatschappelijke attitudes bij de Vlaamse jongeren
19/11/2010 - 17/11/2010 Lode Vereeck in het actualiteitsdebat over de kilometerheffing en het wegenvignet
19/11/2010 - 17/11/2010 Peter Reekmans over de recente regeringsbeslissing tot versnelde afbouw van de subsidiëring van groenestroomcertificaten voor zonnepanelen
19/11/2010 - 17/11/2010 Ivan Sabbe in het actualiteitsdebat over de recente watersnood en het waterbeheer
11/11/2010 - 10/11/2010 Ivan Sabbe en Boudewijn Bouckaert over het ontwerp van decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling
11/11/2010 - 10/11/2010 Patricia De Waele over het invoeren van een algemene huursubsidie
11/11/2010 - 10/11/2010 Ivan Sabbe over het weigeren van nieuwe aanvragen van zelfstandige kinderopvanginitiatieven voor het systeem van inkomensgerelateerde kinderopvang
29/10/2010 - 27/10/2010 Jawel mevrouw de minister, LDD heeft plannen die werken!
29/10/2010 - 27/10/2010 Boudewijn Bouckaert over het lerarentekort in Antwerpen
29/10/2010 - 27/10/2010 Peter Reekmans over energiearmoede en de aanpak ervan
29/10/2010 - 27/10/2010 Peter Reekmans over de toekenning van subsidies binnen het beleidsveld Toerisme
21/10/2010 - 20/10/2010 Lode Vereeck over de betalingsachterstand bij het IWT
21/10/2010 - 20/10/2010 Ivan Sabbe over de regionale streefcijfers inzake werkgelegenheidsgraad
15/10/2010 - 13/10/2010 Ivan Sabbe over het falend onderwijsbeleid in Brussel
07/10/2010 - 06/10/2010 Ivan Sabbe over de sluiting van Opel Antwerpen
07/10/2010 - 06/10/2010 Boudewijn Bouckaert over de verlenging van de verjaringstermijn voor kindermisbruik
29/09/2010 - 29/09/2010 Lode Vereeck over de Septemberverklaring van Vlaams Minister-President Peeters
08/07/2010 - 07/07/2010 Peter Reekmans over de extra beveiliging van de kuststreek
08/07/2010 - 07/07/2010 Boudewijn Bouckaert over de Vlaamse regelgeving
08/07/2010 - 07/07/2010 Lode Vereeck over de benoemingscarroussel van de N-VA ministers Bourgeois en Muyters
01/07/2010 - 30/06/2010 Lode Vereeck over de begrotingscontrole
01/07/2010 - 30/06/2010 Peter Reekmans over de politieke zelfbediening
01/07/2010 - 30/06/2010 Peter Reekmans over het omzetten van Europese richtlijnen
24/06/2010 - 23/06/2010 Jurgen Verstrepen over de benoeming van een nieuwe CEO voor de VRT
18/06/2010 - 16/06/2010 Peter Reekmans over de windenergie
18/06/2010 - 16/06/2010 Lode Vereeck over de houding van de Vlaamse regering ten opzichte van de staatshervorming
09/06/2010 - 09/06/2010 Peter Reekmans over de rechtspositie van minderjaringen in detentie
09/06/2010 - 09/06/2010 Ivan Sabbe over de herleiding van het overheidsapparaat
09/06/2010 - 09/06/2010 Lode Vereeck over de Europese Unie
27/05/2010 - 26/05/2010 Ivan Sabbe over de gemeentelijke bedrijfsbelastingen
26/05/2010 - 26/05/2010 Peter Reekmans over de provinciale partijfinanciering
21/05/2010 - 19/05/2010 Lode Vereeck over het voorstel Vanhengel om de Vlaamse begroting te controleren
21/05/2010 - 19/05/2010 Peter Reekmans over onze export en het aantrekken van investeringen
06/05/2010 - 05/05/2010 Peter Reekmans over de subsidie van zonnepanelen
06/05/2010 - 05/05/2010 Peter Reekmans over de afschaffing van de provincies
28/04/2010 - 28/04/2010 Ulla Werbrouck over de expertise in de topsport
28/04/2010 - 28/04/2010 Lode Vereeck over de ongrondwettelijkheid van de verkiezingen
22/04/2010 - 21/04/2010 Boudewijn Bouckaert over een"klassenloze samenleving"
22/04/2010 - 21/04/2010 Peter Reekmans over de preventie van de superbacterie
02/04/2010 - 31/03/2010 Lode Vereeck over een performante innovatiegedreven economie
02/04/2010 - 31/03/2010 Ivan Sabbe over werk als bestrijdingsmiddel van armoede
02/04/2010 - 31/03/2010 Lode Vereeck over een doorlichting van het economisch overheidsinstrumentarium
02/04/2010 - 31/03/2010 Jurgen Verstrepen over de Oosterweel
02/04/2010 - 31/03/2010 Ivan Sabbe over een noodzakelijke transformatie van de arbeidsmarkt
02/04/2010 - 31/03/2010 Ivan Sabbe over de verschillende gemeentelijke belastingen
25/03/2010 - 24/03/2010 Boudewijn Bouckaert over de stemming van het hoofddoekenverbod
25/03/2010 - 24/03/2010 Ulla Werbrouck over samenwerking in de jeugdsector
25/03/2010 - 24/03/2010 Jurgen Verstrepen over de verlaging van de cultuursubsidies
25/03/2010 - 24/03/2010 Ulla Werbrouck over de vereenvoudiging van het sportapparaat
25/03/2010 - 24/03/2010 Ivan Sabbe over kinderopvang
25/03/2010 - 24/03/2010 Jurgen Verstrepen over de media en de digitalisering van Vlaanderen
19/03/2010 - 17/03/2010 Jurgen Verstrepen over het besparingsplan bij de VRT
19/03/2010 - 17/03/2010 Lode Vereeck over de 'afkondigingspolitiek' en het aftoetsen van een aantal financiële beloftes
19/03/2010 - 17/03/2010 Patricia De Waele over een uitleendienst voor hulpmiddelen voor gehandicapten
19/03/2010 - 17/03/2010 Marc Vanden Busscheover het grond- en pandenbeleid
19/03/2010 - 17/03/2010 Marc Vanden Bussche over het onroerend erfgoed
19/03/2010 - 17/03/2010 Marc Vanden Bussche over de milieuregelgeving
11/03/2010 - 10/03/2010 Lode Vereeck over beleidsnota Financiën en Begroting
11/03/2010 - 10/03/2010 Boudewijn Bouckaert over het capaciteitstekort in het onderwijs
11/03/2010 - 10/03/2010 Ivan Sabbe over het achterblijven van de praktische invulling van de transformatie van de economie
11/03/2010 - 10/03/2010 Patricia De Waele over de beleidsnota Welzijn
11/03/2010 - 10/03/2010 Patricia De Waele over de beleidsnota Armoede
05/03/2010 - 03/03/2010 Peter Reekmans over de slechte beurt van de sociale huisvestingssector
05/03/2010 - 03/03/2010 Jurgen Verstrepen in de plenaire vergadering over het Oosterweel-dossier
26/02/2010 - 24/02/2010 Ivan Sabbe over de herbestemming van militaire domeinen
11/02/2010 - 10/02/2010 Peter Reekmans over een busverbod voor amokmakers
11/02/2010 - 10/02/2010 Ulla Werbrouck pleit voor minder topsportscholen en -atleten maar meer efficiëntie
11/02/2010 - 10/02/2010 Peter Reekmans over de slechte staat van onze wegen
04/02/2010 - 03/02/2010 Boudewijn Bouckaert over Bootcamps
04/02/2010 - 03/02/2010 Patricia De Waele over de noodzaak aan een paardenrenbaan
28/01/2010 - 27/01/2010 Peter Reekmans over het terugvorderen van de BAM-bonussen
28/01/2010 - 27/01/2010 Lode Vereeck over de kilometerheffing
26/01/2010 - 27/01/2010 Lode Vereeck over Opel Antwerpen
21/01/2010 - 20/01/2010 Boudewijn Bouckaert over de administratieve last van Vlaanderen
21/01/2010 - 20/01/2010 Peter Reekmans over de Fluxys- en Elia-participatie
14/01/2010 - 13/01/2010 Jurgen Verstrepen over het ontslag VRT-baas
08/01/2010 - 06/01/2010 Lode Vereeck over het WIP
07/01/2010 - 06/01/2010 Peter Reekmans over de gaten in het wegdek na de vrieskou
21/12/2009 - 16/12/2009 Ulla Werbrouck over de beroepsprocedure voor topsporters
21/12/2009 - 16/12/2009 Marc Vanden Bussche over de reglementtitis van de Vlaamse Overheid
21/12/2009 - 16/12/2009 Jurgen Verstrepen over de huidige VRT raad en de bestuurders
21/12/2009 - 16/12/2009 Lode Vereeck over het belangenconflict
17/12/2009 - 16/12/2009 Lode Vereeck: Begrotingsbespreking stemverklaring
17/12/2009 - 16/12/2009 Peter Reekmans: Begrotingsbespreking Mobiliteit en Openbare Werken
17/12/2009 - 16/12/2009 Boudewijn Bouckaert: Begrotingsbespreking Onderwijs
16/12/2009 - 16/12/2009 Ivan Sabbe: Begrotingsbespreking Ruimtelijke Ordening
16/12/2009 - 16/12/2009 Ivan Sabbe: Begrotingsbespreking Economie
16/12/2009 - 16/12/2009 Jurgen Verstrepen: Begrotingsbespreking Media
16/12/2009 - 16/12/2009 Lode Vereeck: Algemene begrotingsbespreking
09/12/2009 - 09/12/2009 Patricia De Waele over de toename bij de wachtlijsten gehandicapten
09/12/2009 - 09/12/2009 LDD over het wegmoffelen van het VRT-debat
03/12/2009 - 02/12/2009 Boudewijn Bouckaert over het belangenconflict
03/12/2009 - 02/12/2009 Peter Reekmans over de verdubbeling van uithuiszettingen
03/12/2009 - 02/12/2009 Peter Reekmans over Wegen en Verkeer
03/12/2009 - 02/12/2009 Lode Vereeck over het relanceplan
26/11/2009 - 25/11/2009 Peter Reekmans over de leegstaande sociale woningen
26/11/2009 - 25/11/2009 Jurgen Verstrepen over Opel Antwerpen
26/11/2009 - 25/11/2009 Ivan Sabbe over de aanpak van fijn stof
20/11/2009 - 18/11/2009 Ulla Werbrouck over de aanleg van motorcrossterreinen
20/11/2009 - 18/11/2009 Lode Vereeck over de kilometerheffing
22/10/2009 - 21/10/2009 Jurgen Verstrepen over de files
22/10/2009 - 21/10/2009 Jurgen Verstrepen over de beheersovereenkomst VRT
22/10/2009 - 21/10/2009 Boudewijn Bouckaert over het belangenconflict van BHV
15/10/2009 - 14/10/2009 Lode Vereeck over het referendum in Antwerpen
15/10/2009 - 14/10/2009 Peter Reekmans over de aanleg van fietspaden
15/10/2009 - 14/10/2009 Boudewijn Bouckaert over een niet-bindende oriënteringsproef
14/10/2009 - 14/10/2009 Patricia De Waele over de BTW op nieuwbouw
08/10/2009 - 07/10/2009 LDD over een actieplan voor de 'groene' auto
09/10/2009 - 07/10/2009 Peter Reekmans over de aanpassingen van de ring rond Brussel
08/10/2009 - 07/10/2009 Lode Vereeck over de 'Vlaamse groene auto'
01/10/2009 - 30/09/2009 Lode Vereeck over het begrotingsevenwicht en besparingen
29/09/2009 - 28/09/2009 Lode Vereeck over het regeerakkoord en de Vlaamse eisen voor de staatshervorming
28/09/2009 - 28/09/2009 Boudewijn Bouckaert over het hoofddoekenverbod
28/09/2009 - 28/09/2009 Lode Vereeck over de tien voorstellen om toekomstige problemen Vlaams huis NY te voorkomen