Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

LDD: Geen cursussen Nederlands voor ‘sans-papiers’

14/06/2011 17:00 - Persbericht

Er vinden vandaag een aantal protestacties plaats tegen het voorstel van Vlaams minister Pascal Smet om 'sans-papiers' uit te sluiten van cursussen Nederlands. LDD steunt het verbod op het geven van cursussen Nederlands aan "sans-papiers". Vlaams Parlementslid Boudewijn Bouckaert (LDD) haalt hiervoor een aantal redenen aan.

Het gaat ten eerste om het geven van lessen Nederlands aan 'illegalen', die een wettelijke verplichting hebben om het grondgebied te verlaten. Met het volgen van lessen Nederlands doen zij afbreuk aan hun wettelijke verplichting het grondgebied te verlaten. "Het kan onmogelijk de bedoeling zijn van het Vlaams onderwijsbeleid om deze onwettelijkheid en illegale situaties in stand te houden.", aldus Boudewijn Bouckaert.

Onderwijsvakbonden en vluchtelingenorganisaties, die tegen het verbod zijn, stellen dat het voor scholen te moeilijk is om controles uit te voeren. LDD is het hier niet mee eens. Een centrum kan volledig legitiem een verblijfstitel vragen, aangezien men bij andere inschrijvingen toch ook een identiteitsbewijs kan vragen. "Indien dit alles nog te moeilijk zou zijn, kunnen de lijsten met cursisten nog altijd overgemaakt worden aan politionele diensten met het verzoek te onderzoeken of er 'illegalen' op de lijst staan", aldus Bouckaert. Het afsluiten van samenwerkingsakkoorden met Binnenlandse Zaken kan hiertoe een oplossing zijn.

Bovendien zijn de juridische argumenten van de tegenstanders van het verbod onterecht. Ze verwijzen steeds naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Dit is echter geen juridisch dwingende tekst. Bovendien betekent 'ieder' niet dat dit ook geldt voor mensen die illegaal op het grondgebied verblijven.

Boudewijn Bouckaert: "Het is geenszins de bedoeling van de UVRM om in te gaan tegen nationale wetgeving die de toegang tot en het verblijf op het grondgebied regelen. In ons land is deze wetgeving trouwens op een democratische wijze tot stand gekomen. Het recht op onderwijs is trouwens steeds functioneel of in functie van de mogelijkheden te beschouwen, en helemaal niet als een absoluut recht te interpreteren."

Ten vierde is er een pragmatisch argument. Nederlands, zoals elke andere taal, aanleren is in se steeds positief, maar men kan zich toch wel de vraag stellen of dit zo nuttig in het kader van een terugkeerbeleid. De meerwaarde van Nederlands is wellicht eerder klein te noemen in het land van herkomst.

Tot slot vormt de opleiding 'Nederlands voor anderstaligen' een onderdeel van het integratiebeleid en kan het als dusdanig een grond tot regularisatie zijn. Mensen die uitgeprocedeerd zijn, mogen daarentegen geen aanspraak maken op het recht op integratie want dit zou het terugkeerbeleid helemaal onderuit halen. "Het is het recht van de tegenstanders van het verbod om te pleiten voor 'open grenzen', maar dan wel door middel van een eerlijk debat en niet door misbruik te maken van onze structuren en systemen voor integratie.", besluit Boudewijn Bouckaert.

Reacties op "LDD: Geen cursussen Nederlands voor ‘sans-papiers’"

Ludwina Reyniers
15/06/2011 02:29
Hellemaal akkoord, maar ben wel voor het feit dat men Nederlands moet leren als men de intentie heeft om hier te blijven en zolang men niet uitgeprocedeerd is en men ziet kans van slagen om hier te blijven zou Nederlands leren een prioriteit moeten zijn. Het is aan de overheid om zo vlug mogelijk aan deze mensen duidelijk te maken of zij hier kunnen blijven ja dan neen, dat moet geen jaren duren.
Etienne VINCENT
14/06/2011 17:43
Uit de mond van Professor Bouckaert een terechte beoordeling van hioe de Wet dient geïnterpreteerd te worden : dura lex sed lex!

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*