Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

LDD dient in het Vlaams Parlement het voorstel van decreet tot invoering van het hoofddoekenverbod in scholen in.

15/03/2011 17:45 - Persbericht

Het Grondwettelijk Hof heeft zonet geoordeeld dat de beslissing van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) tot invoering van een algemeen hoofddoekenverbod niet in strijd is met artikel 24 van de Grondwet. Dit alles neemt niet weg dat dit algemeen hoofddoekenverbod alsnog vernietigd kan worden door de Raad van State wegens strijdigheid met de godsdienstvrijheid.

Als reactie hierop dient Boudewijn Bouckaert, Vlaams Volksvertegenwoordiger (LDD) en voorzitter van de Commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement, vandaag in het Vlaams Parlement een voorstel van decreet tot invoering van een algemeen hoofddoekenverbod in alle scholen in.

Boudewijn Bouckaert: "Gelet op de grote maatschappelijke draagwijdte en relevantie van deze thematiek kunnen enkel op deze manier zowel het Vlaams Parlement, als algemeen democratisch gelegitimeerd orgaan, als eventueel later het Grondwettelijk Hof, als centrale waarborg van onze grondwettelijke rechten en vrijheden, zich uitspreken over de verenigbaarheid van een algemeen hoofddoekenverbod in scholen met de vrijheden van godsdienst en onderwijs." 

Bovendien kunnen zo alle maatschappelijke argumenten en standpunten van de betrokkenen, zoals die ondermeer tijdens de hoorzittingen in het Vlaams Parlement, die op initiatief van Boudewijn Bouckaert zijn gehouden, mee in de belangenafweging betrokken worden. Hij pleit voor een snelle behandeling van dit voorstel opdat hierover snel uitsluitsel komt.

De toelichting bij dit voorstel van decreet gaat alvast uitgebreid in op de vraag of de invoering van het hoofddoekenverbod geen ongeoorloofde schending van de vrijheid van onderwijs en van godsdienst(-beleving) uitmaakt.

Boudewijn Bouckaert: "Vaste rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaalt duidelijk dat deze vrijheden en rechten beperkt kunnen worden op voorwaarde dat uit de feiten blijkt dat deze beperking noodzakelijk en evenredig is. Deze rechten zijn vaak niet zo absoluut als men vanuit de linkerzijde van het politieke spectrum beweert."

Nu blijkt onmiskenbaar dat er een grote druk op jonge schoolgaande meisjes vanuit hun familie en sociale leefomgeving bestaat om een hoofddoek te dragen. Deze sociale druk plaatst op jonge meisjes het stigma van onderdanigheid en ongelijkheid, met alle gevolgen van dien voor hun persoonlijkheidsvorming. Het gedwongen verbergen van de vrouwelijkheid bij moslimmeisjes kan leiden tot een identiteitsvorming die gericht is op onderdanigheid en afhankelijkheid t.o.v. de mannelijke bevolking.

Boudewijn Bouckaert: "Het recht van het kind op hun groei tot volwaardige en onafhankelijke persoonlijkheden gaat duidelijk voor op de vermeende inbreuken op de vrijheden van onderwijs en godsdienst. Dit maakt de invoering van het hoofddoekenverbod noodzakelijk, wat trouwens door Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van GO!, beaamd wordt."

Daarnaast blijkt een algemeen hoofddoekenverbod de enige geschikte maatregel te zijn om de grote sociale druk op moslimmeisjes tot het dragen van een hoofddoek weg te nemen. Bovendien lijkt de maatregel geen onevenredig grote schending van de vrijheden op onderwijs en godsdienstbeleving uit te maken. Volgens prof. Etienne Vermeersch is het dragen van hoofddoeken immers geen essentiële godsdienstige verplichting, maar steunt het op toevallige tradities en gewoontes uit de Arabische cultuur. Ook het recht op onderwijs wordt niet geschaad aangezien het hoofddoekenverbod geen gedragsverplichting vormt die de leermogelijkheden van de moslimmeisjes zou beperken.

Boudewijn Bouckaert: "LDD wilt met dit voorstel van decreet een goed onderbouwd en grondig afgewogen maatregel invoeren die de essentiële waarden van onze samenleving beschermt. Niet alles in onze samenleving is relatief of onderhandelbaar. Ik reken dan ook op steun van de N-VA tot goedkeuring van dit decreet. Nergens staat in het Vlaams regeerakkoord dat men gekant moet zijn tegen het hoofddoekenverbod. Deze beslissing komt bijgevolg integraal toe aan het Vlaams Parlement."

Reacties op "LDD dient in het Vlaams Parlement het voorstel van decreet tot invoering van het hoofddoekenverbod in scholen in."

Nog geen reacties.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*