Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

LDD bepleit gewijzigd financieringssysteem hoger onderwijs

26/05/2011 16:47 - Persbericht

Boudewijn Bouckaert, Vlaams volksvertegenwoordiger (LDD) en Voorzitter van de commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen, heeft, naar aanleiding van de commissiebespreking van het onderwijsdecreet XXI, twee amendementen ingediend om de onderwijskwaliteit op peil te houden én de studiekeuze beter af te stemmen op de vraag vanuit de arbeidsmarkt.

Om het kwaliteitsniveau op peil te houden en stimuli te geven naar knelpuntrichtingen wil Boudewijn Bouckaert de universiteiten in de mogelijkheid stellen om te kunnen afwijken van de momenteel geldende inschrijvinggelden in opwaartse en neerwaartse zin.

Boudewijn Bouckaert: "Essentieel is dat wanneer universiteiten inspanningen doen voor de verbetering van de onderwijskwaliteit, en dus extra kosten maken, zij deze kosten te dele mogen doorrekenen aan de studenten. Bovendien moeten de universiteiten in de mogelijkheid worden gesteld om per studierichting afzonderlijke inschrijvingsgelden te hanteren. Hierdoor kunnen ze zowel de kwaliteit, de omvang van de studenteninstroom, als het algemene academische onderwijsniveau zelf remediëren. Meer autonomie mag evenwel niet resulteren in minder 'onderwijsdemocratisering'. De inschrijvingsgelden voor beursstudenten en bijna-beursstudenten blijven dan ook ongewijzigd! "

Een ander heikel punt in hoger onderwijs betreft de groeiende mismatch tussen de studiekeuze (aanbod) en de vraag vanuit de arbeidsmarkt. De publieke financiering van het Vlaamse hoger onderwijs gebeurt momenteel immers vooral op basis van het aantal studiepunten dat studenten verzamelen binnen de bachelor- en masteropleidingen, en dit zonder enige relatie met de vraag vanuit de arbeidsmarkt naar specifieke jobprofielen.

"Het verdubbelen van het aantal studiepunten voor de bachelor- en masteropleidingen, waaraan de arbeidsmarkt nood heeft, resulteert automatisch in het verdubbelen van de financiering voor deze opleidingen. Hierdoor worden hogescholen en universiteiten er automatisch toe aangezet om zich meer in te spannen voor bepaalde 'arbeidsmarktvriendelijke' bachelor- en masteropleidingen. Het komt evenwel aan de Vlaamse regering toe om de bachelor- en masteropleidingen, waaraan dubbel zoveel studiepunten worden toegekend, jaarlijks vast te stellen op basis van de evolutie van de arbeidsmarkt en de beschikbare budgettaire middelen. Hoe dan ook zal dit resulteren in het beter afstemmen van het aanbod op de vraag, een niet onbelangrijk gegeven temeer het Vlaamse hoger onderwijs met publieke middelen wordt gefinancierd.", besluit Boudewijn Bouckaert.

Met deze twee amendementen wenst LDD binnen het hoger onderwijs vrijheid aan verantwoordelijkheid te koppelen. Want dit vormt de kern van het klassiek- of conservatief- liberaal gedachtengoed. Net zoals N-VA heeft Open VLD bij monde van mevr. Fientje Moerman deze twee amendementen tijdens de bespreking en stemming in de commissie onderwijs verworpen.

Reacties op "LDD bepleit gewijzigd financieringssysteem hoger onderwijs"

Etienne VINCENT
26/05/2011 19:58
Knap verwoord! Inderdaad de universiteiten moeten hun studieaanbod profileren via de evolutie van de arbeidsmarkt, da's toch de logica zelve! Wie kan daar tegen zijn?

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*