Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

LDD Aarschot wil nu werk maken van meer bedrijventerreinen en mogelijkheden voor uitbreiding

06/12/2011 11:43 - Persbericht

Op 5 december kwam de gemeenteraadscommissie lokale economie in Aarschot samen. Op deze commissie werd vanuit het stadsbestuur koudweg gesteld dat er in de toekomst weinig of geen kans is voor uitbreiding van het bedrijventerrein Nieuwland. LDD Aarschot legt zich niét neer bij deze houding, en zal via de LDD-fractie in het Vlaams Parlement (volksvertegenwoordiger Peter Reekmans) de problematiek van het acute tekort aan bedrijventerreinen en uitbreidingsmogelijkheden voor ondernemingen aankaarten.

Fred Dekeyser, voorzitter LDD Aarschot: "Omdat er op bedrijvenzone Nieuwland niet uitgebreid kan worden, verdwenen de afgelopen jaren al meerdere bedrijven uit Aarschot: bijv. Frisk, Kim's Chocolates, het distributiecentrum van Duracell en nu recent Black & Decker. De bedrijven in Aarschot smeken al lang om bijkomende bedrijventerreinen, maar de plannen slepen nu al jaren en jaren aan en er lijkt geen schot in de zaak te komen... Het stadsbestuur vraagt een uitbreiding van Nieuwland met zeventien hectare; verschillende instanties zouden al jaren een uitbreiding met zeven hectare beloven, maar ook dat komt in de feiten nog altijd niet rond. Ik stel mij daar vragen rond. Aarschot werd en wordt toch bestuurd door traditionele partijen, die ook zetelen in de regering, waarom gaat het dan zo moeizaam of zelfs helemaal niet? Er is ook totaal geen communicatie vanuit het schepencollege. Logisch dat bedrijfsleiders voor andere locaties kiezen! En nieuwe investeerders lopen in een wijde boog omheen Aarschot ondertussen. Dit is een ramp op termijn."

LDD zal het dossier nu rechtstreeks aankaarten bij minister-president Kris Peeters, die ook bevoegd is voor Economie, en bij minister Philippe Muyters, bevoegd voor Werk en Ruimtelijke Ordening.

Fred Dekeyser: "Aarschot wordt de afgelopen jaren meermaals geconfronteerd met bedrijven die hun activiteiten verplaatsen, niet omwille van slechte economische toestand of dergelijke maar specifiek omwille van het gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden en het feit dat er geen concreet perspectief is op beschikbare nieuwe bedrijventerreinen... Het schepencollege liet de jaren voorbij tikken zonder dit dossier absolute prioriteit te geven. Ik hoop nu dat de Vlaamse overheid enig initiatief zal nemen om zeer spoedig de situatie in Aarschot inzake (on)beschikbaarheid van bedrijventerreinen de nodige prioritaire aandacht te geven, aangezien de opeenvolging van sluitingen en verhuizingen een reëel gevaar is voor de lokale economie in onze stad en zelfs regio. De economische crisis zal trouwens sowieso al een negatief impact hebben. Bedrijven kunnen situaties als vandaag in Aarschot echt wel missen als kiespijn. Het is een triestige zaak dat het schepencollege zo passief was in dit dossier. Het is straks echt erop of eronder voor Aarschot."