Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

LDD Aarschot vraagt verlaging van grondbelasting

07/12/2011 10:24 - Persbericht

Op de eerstvolgende gemeenteraad van maandag 12 december staan de belasting-, retributie en tariefreglementen aanslagjaar 2012 op de agenda.

Lijst Dedecker Aarschot stelt aan het College van Burgemeester en Schepenen voor om de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing, de grondbelasting in de volksmond, vanaf volgend jaar aanzienlijk te verlagen. De basis voor die grondbelasting kende in 2009 de grootste stijging ooit in Vlaanderen en vele eigenaars moesten daardoor tientallen euro's meer betalen dan vorig jaar. Ook bedrijven hebben deze meerkost in volle crisis moeten slikken.

 

Fred De Keyser, voorzitter LDD Aarschot: "In Aarschot wordt reeds sinds 1995 het onveranderlijke tarief van 1500 opcentiemen gehanteerd. Onze stad is daarmee, net zoals dat voor de opcentiemen op de personenbelasting al vele jaren het geval is, al 16 jaar lang een heel stuk duurder dan het Vlaamse gemiddelde. Bovendien is onze partij op Nationaal vlak voorstander van de volledige afschaffing van diezelfde onroerende voorheffing op de eerste woning, stapsgewijs gespreid over de duur van een hele legislatuur."

"Wij vragen een verlaging van 1500 naar 1250 opcentiemen door de stad." Zegt Fred De Keyser, voorzitter LDD Aarschot. "Op die manier komt het tarief in Aarschot net onder het huidige Vlaamse gemiddelde van 1308 opcentiemen te liggen en bespaart een doorsnee gezin met 2 kinderen dat eigenaar is van zijn woning zo een mooi bedrag uit, geld dat ongetwijfeld meer dan welkom is voor die mensen. Ook onze lokale bedrijven krijgen hierdoor extra financiële ademruimte."

Het gaat in totaal over een bedrag van 1,2 miljoen euro waarover de bevolking zelf kan blijven beschikken en dat door het stadsbestuur dus niet in het volgende van een lange rij prestigeprojecten kan worden gestopt. Het wordt voor de huidige coalitie een mooie oefening in zuinigheid."