Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

LDD: “10 miljoen euro verspild in 2010 door wanbetalingen Vlaamse overheid”

01/04/2011 09:06 - Persbericht

De Vlaamse overheid betaalde in 2010 voor 9,88 miljoen euro aan verwijlintresten omdat ze systematisch facturen te laat betaalde. Dat is een toename met 2,35 miljoen of 31% t.o.v. 2009. Voor LDD is dit een vermijdbare en dus onaanvaardbare verspilling van Vlaams belastinggeld. Dit geld kan beter besteed worden aan echte maatschappelijke noden.

Lode Vereeck: “Uit eerdere cijfers bleek dat de Vlaamse overheid eind 2010 een betaalachterstand had van 130 miljoen euro. De hoge verwijlintresten zijn hier het logische maar onaanvaardbare gevolg van. Minister Muyters verkondigde eerder dat de achterstand slechts 66 miljoen bedroeg en dat de verwijlintresten in 2010 zelfs waren gedaald, maar alweer klopt het rekenwerk van de minister niet. De verwijlintresten van de volledige Vlaamse overheid, inclusief alle Vlaamse openbare instellingen, lagen in 2010 maar liefst 31% hoger dan in 2009.”

Voor LDD is het wanbetaalgedrag van de Vlaamse overheid onaanvaardbaar. Het tast de geloofwaardigheid van de overheid aan en leidt tot een verspilling van belastinggeld. Met 10 miljoen euro kunnen bijvoorbeeld 250 verplegers aan de zorg worden gezet. De laattijdige betaling van facturen kan bovendien bedrijven in liquiditeitsproblemen brengen met alle mogelijke gevolgen van dien.

Lode Vereeck: “Het is uiteraard mogelijk dat er door een administratief probleem een kleine betaalachterstand ontstaat, maar de sterke toename in 2010 toont dat de Vlaamse overheid een structureel probleem heeft. Vorig jaar erkende minister Muyters dat een aantal factoren die leiden tot verwijlintresten niet aanvaardbaar zijn. Maar blijkbaar werden er geen concrete maatregelen genomen. Dit moet nu dringend gebeuren want het financieel wanbeleid wordt cash betaald door de Vlaamse belastingbetaler.”

De betaalproblemen van de Vlaamse overheid zijn grotendeels te wijten aan een gebrek aan betaalmiddelen. Het voorzien van voldoende betaalkredieten is dus een eerste, maar belangrijke stap in de juiste richting.

Lode Vereeck: “De minister van Begroting is verantwoordelijk voor het beheer van het Vlaams budget. Hij moet er dus voor zorgen dat er voldoende geld is om de financiële verplichtingen na te komen. Het zou dus niet meer dan logisch moeten zijn dat minister Muyters er zich toe verbindt om eind 2011 geen enkele factuur onbetaald te laten. Als daartoe keuzes moeten worden gemaakt, dan is dat maar zo.”

 

Reacties op "LDD: “10 miljoen euro verspild in 2010 door wanbetalingen Vlaamse overheid”"

Opdorp
01/04/2011 09:25
Zoals ik al eerder gemeld heb, maar niet wordt weergegeven op de site, stel ik voor om een wetsvoorstel in te dienen dat ministers verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor de flaters die ze begaan. Ze doen maar op met de zuur verdiende centen van de brave burger. Kijk nu naar de zonnepanelen en de brave man die ze niet kan betalen; uiteindelijk betaald hij mee met zijn rijke gebuur die ze wel kan plaatsen? Komt het verschijnsel Absurdistan weer in zicht?

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*