Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Lappendeken E313 toonbeeld van wanbeleid AWV

04/12/2010 02:00 - Persbericht - Infrastructuur - Transport - Peter Reekmans

Autosnelweg E313, één van de drukst bereden trajecten in ons land, blijft gans deze winter het zorgenkind voor automobilisten. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Crevits had begin dit jaar beloofd dat men in het najaar van 2010 de E313 een degelijk structureel onderhoud zou geven op zwaar beschadigde stukken, maar daar kwam niets van in huis.  De procedures raakten niet tijdig afgewerkt, verklaarde AWV.

"Dat men 15 jaar palavert over een groot infrastructuurwerk als Oosterweel, is al onbegrijpelijk, maar dat men een jaar nodig heeft om een procedure voor de aanleg van een paar kilometer asfalt op een bestaande weg rond te krijgen, gaat mijn petje te boven, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans (LDD)."

Reekmans stelde daarover een  parlementaire vraag aan Crevits, en is niet te spreken over de trage manier van werken van het Agentschap Wegen en Verkeer. "De talloze gaten, bulten en scheuren in de E313 manifesteerden zich immers reeds in december 2009. In de loop van de winter werd de situatie steeds alarmerender. Het schouwtoneel waarbij men met emmer, truweel en kruiwagen de gaten trachtte te vullen, zal in het geheugen gegrift blijven van de vele automobilisten die hun auto beschadigden op de E313 en waarvan een deel een schadeclaim indienden bij de overheid. Wie dacht dat men hieruit lessen zou trekken, komt eens te meer bedrogen uit" stelt Reekmans.

"Ik zag de wintermiserie weer aankomen," zegt de LDD'er, die op 27 oktober reeds een parlementaire vraag indiende gericht aan Crevits. Ze antwoordde: " Het bestek voor de geplande herstellingswerken aan de slechte wegdekstukken van de E313 werd aanbesteed op 9 september 2010. Na de beoordeling van de offertes werd er advies gevraagd aan respectievelijk ATO (Algemene Technische Ondersteuning) en de inspectie van financiën. Na goedkeuring van het dossier is de gunningsprocedure nu opgestart teneinde de werken toe te wijzen aan de aannemer. Deze procedure is nog lopende. Daarnaast zouden de weersomstandigheden met de vroege winterprik sowieso de uitvoering hebben gedwarsboomd."

LDD-parlementslid Reekmans repliceert: "Het is intussen een jaar geleden dat men de problemen al kon vaststellen en verdere degradatie van het wegdek kon voorspellen en toch liet men de zaak aanslepen. Meer dan een half jaar na het emmer-en-truweeltje toneel (begin februari 2010) was men nog niet gestart met de procedure. Pas tien maanden nadien begon men aan de toewijzing van de werken. Dit is beschamend laat voor een overheid die beweert dat ze goed bestuur hoog in het vaandel draagt. Waarom betalen automobilisten zoveel verkeerstaks, vraagt Reekmans zich af, als die alleen dient om gaten in de begroting te dichten in de plaats van de gaten in de weg."

Reacties op "Lappendeken E313 toonbeeld van wanbeleid AWV"

naamloos
07/12/2010 16:44
Als de aannemers overeenkomen stijgen de prijzen van de aanbestedingen
Komen ze niet overeen dan volgen oeverloze klachten en juridische disputen met het gevolg dat er géén werken kunnen uitgevoerd worden met de automobilist als dupe van deze toestanden

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*