Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Laat energiezuinigheid grondbelasting bepalen (Het Belang van Limburg, pag. 11 28/06/2013)

28/06/2013 11:50 - Verschenen

Lode vereeck (LDD) wil onroerende voorheffing vernieuwen.


De onroerende voorheffing is een belasting die u elk jaar betaalt op elke eigendom (onroerend goed) dat u in ons land hebt. Ze wordt berekend op basis van het federaal Kadastraal Inkomen (KI).

Lode Vereeck vindt dat die onroerende voorheffing moet worden omgevormd van een algemene belasting op de fictieve huurwaarde (geïndexeerd uit 1975) naar een sturende ecotaks die berekend wordt op de energiezuinigheid en het ruimtegebruik van de woning. Vereeck: "Om de energiezuinigheid te berekenen kan de energiescore op het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) van een woning worden gebruikt. Voor de tweede parameter moeten het vloer- en grondoppervlak en het aantal bewoners in rekening worden gebracht, begrensd door een minimum vloeroppervlakte per bewoner."

BRUSSEL - Honderdduizenden Vlamingen hebben de voorbije weken hun onroerende voorheffing ontvangen, de grondbelasting in de volksmond. "Deze onrechtvaardige belasting op fictieve huur moet dringend vernieuwd worden tot een taks die rekening houdt met de energiezuinigheid van een woning", zegt Vlaams Parlementslid Lode Vereeck (LDD).

EPC

Vereeck wijst erop dat deze hervorming investeringen in energiezuinigheid automatisch fiscaal en financieel zal belonen waardoor een subsidiebeleid niet langer nodig is. "Daarnaast worden compactere woonvormen fiscaal beloond zonder grotere of sociaal zwakkere gezinnen te bestraffen."

Wie vandaag een koelkast koopt, kiest almaar vaker voor het energiezuinige A+ label. "Zo zal de EPC-score op termijn ook steeds meer de woningprijs bepalen", meent Vereeck. "Maar net daar rijst een probleem. Sinds 2008 zijn er 551.076 EPC's opgesteld, goed voor 31 procent van het totale Vlaamse woningbestand. Volgens energieminister Freya Van den Bossche (sp.a) zal het nog meer dan tien jaar duren voor alle Vlaamse woningen over een EPC beschikken."

De LDD'er vindt dat de invoering van een nieuwe grondbelasting geleidelijk moet. "Zodra een woning over een EPC beschikt, wordt de energiescore opgenomen in de berekening van de onroerende voorhef-fing. Het systeem moet zo worden opgezet dat elke woningeigenaar er baat bij heeft om snel over een EPC te beschikken."

© 2013 Concentra  

Yves Lambrix - Het Belang van Limburg, pag. 11