Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Kindpremie is misplaatst sinterklaasgeschenk

20/09/2011 16:25 - Persbericht

De Vlaamse Regering wil vanaf 2012 een eenmalige kindpremie invoeren van 150 tot 200 euro voor kinderen van 0 tot 2 jaar. De maatregel kost de Vlaamse schatkist 30 miljoen euro per jaar. Voor LDD-fractieleider Lode Vereeck is dergelijke sinterklaaspolitiek in deze financieel krappe tijden volledig misplaatst. Voor LDD moeten de middelen prioritair worden ingezet op de Vlaamse kerntaken. Een aparte kindpremie bovenop de federale kinderbijslag hoort daar niet bij. Terwijl er onvoldoende geld is voor de kerntaken, zijn er blijkbaar wel middelen voor symbooldossiers.

Lode Vereeck: "De uitdagingen waar Vlaanderen voor staat zijn niet min: er is de belabberde staat van onze weginfrastructuur, de onvoldoende klaslokalen in het onderwijs, de achteruitgang op vlak van innovatie, enzovoort. Zo stonden er eind 2010 meer dan 10.000 gehandicapten op een wachtlijst voor zorgopvang. Het is dan ook onbegrijpelijk dat deze regering liever Sinterklaas speelt met een kindpremie. Uitgaande van een kindpremie van 200 euro, spreken we dus over 55 cent per dag én per kind. Dat is ongeveer de prijs van één wegwerpluier!"

De ambitie om Vlaanderen om te vormen tot een innovatieve topregio zal dus niet worden gehaald. Daarvoor worden er onvoldoende middelen ingezet voor een wezenlijke inhaaloperatie in de kerntaken. Daarenboven stelde de SERV in een rapport van 6 juli 2011 dat de begrotingsevenwichten die de Vlaamse regering in de komende jaren voorziet, niet zullen volstaan om de Vlaamse begroting op lange termijn gezond te houden.

Lode Vereeck: "De SERV stelt dat de plannen van de regering voor 2014 grondig moeten worden bijgestuurd omdat 'de gezondheid van de Vlaamse financiën in gevaar kan komen'. Toch gaat de regering door met een kindpremie, die volgens de eerste berekeningen op kruissnelheid jaarlijks 30 mio euro zal kosten. Blijkbaar is de verleiding om Sinterklaas te spelen groter dan de drang om een duurzaam begrotingsbeleid te voeren. Dit is gewoon een symbolische trofee. Een trofee die wel 30 miljoen euro kost."