Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Karel De Gucht gaat in tegen Europees recht

07/12/2011 19:25 - Persbericht

Europees Commissaris voor Handel, Karel De Gucht, gaat recht in tegen Europees recht met zijn weigering om de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) inzage te geven in zijn bankrekeningen. Europees Parlementslid Derk Jan Eppink (LDD), vicevoorzitter van de Europese Conservatieven en Hervormers, heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Josè Manuel Barosso, hierover schriftelijke vragen gesteld. Hij maant Barosso aan om De Gucht tot de orde te roepen.

'Het is onbegrijpelijk dat een Europees Commissaris zich verzet tegen de omzetting van Europees recht in de wetten van lidstaten', zegt Eppink. 'De Europese Unie is een bron van wetgeving, maar kennelijk gelden die wetten niet voor De Gucht'.

De BBI wil inzage in de bankrekeningen van De Gucht op basis van de Wet houdende diverse bepalingen van 14 april 2011, die mede werd goedgekeurd door Open VLD. De BBI is daartoe gerechtigd op basis van afdeling 4 van die wet die gaat over de onderzoeksmiddelen van de administratie om belastingontduiking op te sporen.

'Europese Commissarissen zijn verplicht tot transparantie', aldus Eppink. 'De Gucht probeert zich daaraan te onttrekken. Nu hij zo vasthoudt aan het bankgeheim, moet men zich de vraag stellen of zijn verklaring van financiële belangen van 28 maart 2011 nog wel klopt? Barosso moet dat onderzoeken'.

De Belgische wet is een omzetting van de Europese spaarrichtlijn van 3 juni 2003 die tot doel heeft burgers uit een land met een rekening in het buitenland te onderwerpen aan 'effectieve belasting in overeenstemming met de wetten uit het land van herkomst'. Daarom mag de BBI - onder voorwaarden ter bescherming van de privacy - het bankgeheim opheffen. De Memorie van Toelichting bij de wet zegt dat deze tot stand is gekomen 'in het kader van de spaarrichtlijn'.

De Europese spaarrichtlijn is in 2003 aangenomen na jarenlange onderhandelingen door twee Europees Commissarissen voor Interne Markt, Mario Monti en Frits Bolkestein. Voor België gold (samen met Luxemburg) voor opheffing van het bankgeheim een overgangsperiode die op 1 juli 2011 is afgelopen.

'Het is zeer bedenkelijk dat een Europees Commissaris deze richtlijn, waar jarenlang over is onderhandeld, aan zijn laars lapt en zich vastklampt aan het bankgeheim. Dat is een Commissaris onwaardig', aldus Eppink.