Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Jeugdinstelling Everberg wordt mismeesterd

28/06/2012 15:00 - Persbericht

De cipiers verbonden aan de jeugdinstelling Everberg hebben vandaag spontaan het werk neergelegd. Ondanks talloze noodkreten veranderde er het afgelopen jaar immers helemaal niets. Integendeel zelfs, het aantal cipiers werd drastisch verminderd tot een 60-tal waardoor er sprake is van een systematische onderbezetting. Voor het overige namen de spanningen tussen de pamperaanpak van de Vlaamse opvoeders en de kordate aanpak van de federale cipiers enkel verder toe. "Hoog tijd dat de Vlaamse en federale beleidsverantwoordelijken hun verantwoordelijkheid opnemen en de tijdbom Everberg ontmijnen, dit in het belang van de maatschappij, het personeel en de geplaatste jongeren", vindt Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans (LDD).

De jeugdinstelling 'De Grubbe', beter bekend als 'jeugdgevangenis Everberg', herbergt 'zware' minderjarige delinquenten. Opvoeders, in dienst van de Vlaamse overheid, werken er samen met federale penitentiair beambten (cipiers). Deze samenwerking leidde in het verleden reeds meermaals tot grote spanningen. Het feit dat de opvoeders en de cipiers er elk een totaal verschillende visie op nahouden over de aanpak van de 'zware' minderjarige delinquenten verklaart deze spanningen. Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans waarschuwde er in het verleden reeds herhaaldelijk voor dat deze situatie op termijn niet houdbaar is. Vandaag legden de cipiers het werk neer.

Peter Reekmans: "Het feit dat de cipiers vroeg of laat zouden staken stond in de sterren geschreven. Ondanks talloze noodkreten veranderde er het afgelopen jaar immers helemaal niets. Integendeel zelfs, het aantal cipiers werd drastisch verminderd tot een 60-tal waardoor er sprake is van een systematische onderbezetting. De spanningen tussen de Vlaamse opvoeders en de federale cipiers namen bovendien nog verder toe. Dit alles leidt nu noodzakelijkerwijze tot een staking van de cipiers, een ultieme actie waar ik enkel begrip kan voor opbrengen. Het is trouwens veelzeggend dat, tijdens de staking, de politie de cipierstaken niet tijdelijk overneemt. Door afwezigheid van beleidsmaatregelen is de problematiek van de jeugdinstelling Everberg immers dermate verziekt dat niemand nog uit eigen beweging ter hulp snelt."

In de jeugdinstelling Everberg volgen de incidenten elkaar in ijltempo op.

Peter Reekmans: "De enige manier om hieraan te verhelpen is het maken van een expliciete beleidskeuze voor een kordate aanpak van de zware minderjarige delinquenten, dit teneinde hen, tijdens hun detentie, de noodzakelijke normen en waarden bij te brengen om op een verantwoordelijke wijze aan het maatschappelijk leven te kunnen participeren. Om dit kordaat beleid mogelijk te maken moet de jeugdinstelling Everberg zo spoedig mogelijk volledig onder Vlaamse bevoegdheid ressorteren. In afwachting moet Vlaams minister Vandeurzen een streng pedagogisch programma voorschrijven en de incompetente Vlaamse 'pamperdirectie' van 'De Grubbe' zo snel mogelijk vervangen. Evident is bovendien dat federale minister Turtelboom vandaag nog zorgt voor voldoende effectief beschikbare cipiers."

"Hoog tijd dat de Vlaamse en federale ministers hun verantwoordelijkheid opnemen en de tijdbom Everberg ontmijnen, dit in het belang van de maatschappij, het personeel en de geplaatste jongeren", besluit Peter Reekmans.