Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Jean Marie Dedecker zal zijn verdediging voeren voor de voltallige Kamer

08/05/2013 20:37 - Persbericht

Voorzitter Jean Marie Dedecker heeft zoals alle parlementsleden verleden week al kennis genomen van het verslag van de commissie Vervolgingen, waarin die adviseert om zijn parlementaire onschendbaarheid op te heffen voor de beruchte 'zaak van de privé-detective'. Zowel in het verslag als in de persartikelen die daarover zijn verschenen wordt geen enkele aandacht besteed aan de argumenten die à décharge zijn vastgesteld, en zijn er opnieuw feitelijke onjuistheden ingeslopen. Daarom zal Dedecker zijn zaak in de plenaire vergadering zelf verdedigen.

Jean Marie Dedecker: "In tegenstelling tot de koppen in de kranten ben ik gelukkig mijn onschendbaarheid nog niet kwijt. Het is de voltallige Kamer die zich daarover uitspreekt, en het punt stond vandaag niet op de agenda. Dat betekent vooral dat ik nog de kans krijgen om mij in deze zaak te verdedigen. Dan kunnen de parlementsleden zelf afwegen of het opheffen van de onschendbaarheid in dit geval een formaliteit is of niet."

Nog een fout dossier

Voor LDD is het duidelijk dat voorzitter Dedecker er in deze zaak is 'ingeluisd', en de pers met een vervalst dossier in het ootje is genomen. Zo toont het onderzoek al aan dat de belachelijke privé-gegevens over de familie De Gucht niet op zijn verzoek zijn verzameld, maar wel door de auteurs van het perslek als smaakmaker voor de pers aan het dossier zijn toegevoegd. Daarvoor is zelfs een ambtenaar bedrogen en tot hacking aangezet. Maar het eindverslag van de commissie 'Vervolgingen' is daarover bijzonder vaag. Het geargumenteerde verslag dat de raadsman van Dedecker in de commissie heeft ingediend, wordt door de rapporteur zedig doodgezwegen. Terwijl de aanklacht van de procureur al een maand geleden 'per ongeluk' naar alle Kamerleden is doorgestuurd.

Jean Marie Dedecker: "Dit onderzoek naar mogelijke fraude had ik zelf zonder gevolg geklasseerd. Maar het is nadien met opzet in de pers gegooid, en samen met de poging tot omkoping van Kamerlid Dirk Vijnck in 2009 heeft het zware schade berokkend aan mijn partij. Aanvankelijk was het gerechtelijk onderzoek naar de politieke manipulatie van dit dossier trouwens veelbelovend, maar dan zijn er zeer vreemde zaken gebeurd. Het opheffen van mijn onschendbaarheid is een goede gelegenheid om man en paard te noemen. Het spreekt vanzelf dat de regerende meerderheid makkelijk de eindstemming kan forceren. Maar  ik reken op de integriteit van de individuele parlementsleden, die zelf moeten afwegen waarvoor die onschendbaarheid dient, en waarmee de democratie uiteindelijk het meest is gediend."

Afspraak in de Kamer, wanneer het punt word geagendeerd.