Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Ivan Sabbe klaagt inflatie aan adviesraden aan

10/01/2012 10:37 - Persbericht

In het kader van de nakende besparingsronde vraagt Vlaams parlementslid Ivan Sabbe dat de Vlaamse regering optreedt tegen de inflatie aan adviesraden. Door maar liefst 224 dergelijke instanties laten de Vlaamse ministers zich nu immers adviseren. De LDD'er vraagt een grondige evaluatie om te zoeken naar efficiëntiewinsten en kosten te besparen. "De N-VA fulmineerde begin november tegen de overvloed aan adviesraden op federaal niveau, maar kan misschien eerst eens voor eigen deur vegen", aldus Sabbe.

Een rondvraag bij de negen Vlaamse ministers leert Sabbe dat er 12 strategische adviesraden zijn, 61 adviesraden op sectoraal niveau en dan nog eens 151 overleg- of onderhandelingsorganen, inclusief de syndicale overlegorganen. Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege spant de kroon en kan rekenen op het advies van minstens 25 verschillende instanties. Dit Vlaams schaduwparlement kost de belastingbetaler jaarlijks minstens 18 miljoen euro.

Ivan Sabbe, Vlaams volksvertegenwoordiger: "Ondanks het feit dat het gros van de instanties goed en nuttig werk aflevert, moeten we ons in tijden van budgettaire krapte toch de vraag durven stellen naar de noodzaak van al die advies- en overlegorganen."

MEER PROACTIEF ADVISEREN

De praktijk toont aan dat de Vlaamse regering nauwelijks rekening houdt met de adviezen van de (strategische) adviesraden, omdat de adviesvraag pas komt nadat het dossier al goedgekeurd is door de verschillende politieke partijen.

Sabbe: "In het kader van de hervorming van de belasting op inverkeerstelling (BIV) legde de Vlaamse regering het advies van de strategische adviesraden (SERV & MORA) gewoon naast zich neer. De adviesraden gaven mee dat 'vanuit de lokale luchtkwaliteitsproblematiek het bevoordelen van dieselwagens op dit ogenblik niet te verantwoorden is'. En toch houdt de Vlaamse regering voet bij stuk en negeert ze schaamteloos de bevindingen van de strategische adviesraden."

"Eens het politiek compromis gesloten is, wordt geen rekening meer gehouden met welk advies dan ook. De Vlaamse regering moet daarom veel meer ruimte bieden voor proactieve advisering door de adviesraden", geeft Sabbe als oplossing mee.

FALEND BELEID LEGITIMEREN

Daarenboven wil men soms met de oprichting van een bepaald adviesorgaan een mank lopend beleid maskeren. Sabbe: "Zo is er de recent opgerichte Industrieraad Vlaanderen: een groep eerbiedwaardige industriëlen die er hopelijk in slagen deze Vlaamse regering wat ondernemerswijsheid bij te brengen. Ik vrees echter dat de Vlaamse regering de Industrieraad zal 'gebruiken' om haar falende industrieel beleid te legitimeren."

In antwoord op een schriftelijke vraag van Ivan Sabbe geeft minister-president Kris Peeters aan dat er door de Vlaamse regering geen generieke criteria of indicatoren zijn vastgesteld om na te gaan of de adviesorganen op een zinvolle manier bijdragen aan de totstandkoming van het beleid. Er wordt van elke Vlaamse minister verwacht dat hij/zij dit zelf doet naar eigen goeddunken.

"In tijden van budgettaire krapte en nakende besparingsronde waarbij 200 tot 500 miljoen euro moet worden gevonden, telt elke euro. Om de efficiëntie en effectiviteit van de adviesraden te verhogen, is een grondige evaluatie op basis van transparante en objectieve criteria dan ook aangewezen", besluit Sabbe.