Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

In het parlement

Inzet federale politie tijdens Belgisch voorzitterschap EU op 16 miljoen begroot

De regering heeft een extra budget van 16 miljoen euro voorzien voor de personeels- en werkingskosten van de politiediensten voor het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in de tweede helft van dit jaar.

Dat antwoordde minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom dinsdagnamiddag aan Jean-Marie Dedecker (LDD) in de bevoegde Kamercommissie.

Tijdens het voorzitterschap zijn 26 vergaderingen gepland, voornamelijk in Brussel. Voor elk van die vergaderingen zal een risicoanalyse worden uitgevoerd en de nood aan effectieven voor het politieoptreden bepaald.

Het federaal interventiekorps van de federale politie (FIK), 500 man in 9 pelotons, wordt prioritair ingezet bij deze vergaderingen.

Daarnaast stelt de federale politie ook gespecialiseerde steun ter beschikking zoals helikopters, sproeiwagens, politie te paard en arrestatieteams. Die capaciteit wordt nog aangevuld met leden van de lokale politie.

Het totale kostenplaatje van de inzet van personeel en materieel tijdens het EU-voorzitterschap kan volgens minister Turtelboom nog niet worden vastgelegd, maar de regering heeft wel al 16 miljoen in de begroting ingeschreven.