Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Investeringen kunnen 900 miljoen goedkoper (De Tijd, pag. 6, 03/07/2013)

03/07/2013 10:59 - Verschenen

De Vlaamse overheid zou beter niet meer lenen bij de banken. Als ze rechtstreeks een beroep zou doen op de obligatiemarkt, kan ze de komende twintig jaar 900 miljoen euro uitsparen bij de bouw van ziekenhuizen, rusthuizen en scholen. Dat berekende consultant Roland Berger.

De financiële crisis en de val van Dexia - de belangrijkste financier van de overheid - laat zijn sporen na. De Vlaamse overheid, de lokale besturen en ook ziekenhuizen en scholen betalen meer dan vroeger om geld te lenen voor hun investeringen. De Vlaamse regering toonde zich daarover bezorgd en bestelde een studie bij consultant Roland Berger. Uit het document - dat nog in het Vlaams Parlement moet worden voorgesteld, maar dat de redactie kon inkijken - blijkt dat jaarlijks 45 tot 50 miljoen euro kan worden bespaard als de Vlaamse overheid zou helpen geld te lenen op de obligatiemarkten. Op investeringen die in twintig jaar worden afbetaald, loopt dat op tot 900 miljoen euro. De redenering gaat als volgt. Jaarlijks worden voor investeringen in Vlaamse wegen, andere infrastructuur, lokale besturen, rusthuizen, ziekenhuizen, scholen en sociale woningen voor 6 miljard euro aan leningen afgesloten of hernieuwd. Roland Berger becijferde in welke mate de rente op die leningen de hoogte is ingejaagd sinds de financiële crisis. Ze keek hoe groot de kloof is tussen wat Vlaamse instellingen betalen en de risicovrije rente op de financiële markten. Die laatste is de rente die je krijgt om de inflatie te compenseren, zonder bijkomende vergoeding voor risico's op wanbetaling. De conclusie is dat door de bankencrisis die kloof is toegenomen, waardoor Vlaamse overheidsinvesteringen de komende twintig jaar qua financiering 900 miljoen euro extra kosten. Banken zijn immers voorzichtiger geworden en moeten hun kapitaal verstevigen. Die 900 miljoen euro komt neer op 45 miljoen euro per jaar, of grosso modo het bedrag waarmee je bijvoorbeeld dit jaar de dringendste schoolnoden in Antwerpen zou kunnen betalen. Roland Berger besluit dat de banken relatief duur zijn geworden en alternatieven zoals de obligatiemarkten aantrekkelijker. Bovendien geven veel banken sinds de val van Dexia aan dat ze liever geen geld meer uitlenen voor lange periodes, zoals twintig jaar. Nochtans is zo'n langetermijn voor ziekenhuizen aantrekkelijk. Wie op die termijn wil lenen, kan dus alsmaar minder vaak bij de banken terecht. Op de obligatiemarkten kan het wel. Het enige probleem is dat scholen of ziekenhuizen doorgaans te klein zijn om een obligatielening aan te bieden op de financiële markten. De consultants stellen daarom voor dat de Vlaamse overheid, die nu al garant staat voor heel wat van die schulden, een 'Vlaams Leenagentschap' opricht. Dat agentschap zou via een obligatielening zelf jaarlijks 1 miljard euro kunnen ophalen op de financiële markten, en het geld vervolgens zelf uitlenen aan Vlaamse ziekenhuizen, rusthuizen, scholen, lokale besturen of socialehuis vestingmaatschappijen. Op die manier zouden drie financieringskanalen ontstaan. Voor kleine bedragen zouden ziekenhuizen en andere instellingen nog steeds bij de banken kunnen aankloppen. Voor leningen van vijftig tot honderd miljoen euro zouden ze bij het Vlaams Leenagentschap terecht kunnen. En voor grote investeringen, zoals de Oosterweelverbinding die de Antwerpse ring moet ontsluiten, zouden ze rechtstreeks naar de obligatiemarkt kunnen trekken, zoals ook nu al mogelijk is. Roland Berger maakte het rapport in opdracht van Vlaams minister van Financiën Philippe Muyters (N-VA). Hij wilde gisteren niet reageren, omdat het Vlaams Parlement het rapport nog niet heeft besproken. Dat zal wellicht eind september, begin oktober gebeuren, als het parlement terugkomt uit zomerreces. Vlaams Parlementslid Lode Vereeck (LDD) roept alvast op tot actie. 'De Vlaamse regering dokterde in het bankenplan een garantieregeling uit voor kmo's, maar een gelijkaardig systeem voor de eigen investeringen komt niet van de grond. Schuldopbouw voor investeringen in kapitaalgoederen is zeker geen taboe, zeker nadat een begrotingstechniek zoals publiek-private samenwerking geen groot succes is gebleken', zegt Vereeck. 'Het loont zeker de moeite om de rechtstreekse financieringstechniek verder te onderzoeken.'

© 2013 Mediafin