Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Interne IWT-nota: "Subsidies voor bedrijfsprojecten zijn in juli al op" (Het Belang van Limburg, 03/03/2011, p4)

03/03/2011 13:41 - Verschenen

BRUSSEL - Eind dit jaar zal het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) zo'n 100 miljoen euro te kort hebben om toegezegde onderzoeksprojecten te financieren. Dat blijkt uit een interne nota. "Net zoals de putten in de weg zullen de putten in het IWT niet direct weggewerkt zijn", zegt Lode Vereeck (LDD).

Op 16 oktober 2010 bracht deze krant uit dat zo'n 100 Vlaamse bedrijven en onderzoeksinstellingen al maanden wachten op de hen toegezegde Vlaamse subsidies voor onderzoeksprojecten. Vereeck wist toen te melden dat de betalingsachterstand was opgelopen tot 60,8 miljoen euro. Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten (sp.a) repliceerde dat het zo'n vaart niet zou lopen.

Op een nieuwe vraag van Vereeck heeft Lieten nu geantwoord dat het IWT vorig jaar 54 van de 274,4 miljoen euro subsidies (20%) niet heeft kunnen uitbetalen. Ondertussen heeft het IWT dat bedrag wel ontvangen. Dat gebeurde evenwel met ontvangsten van 2011.

Tekort loopt op
Ondertussen heeft de redactie interne documenten van de IWT-top kunnen inkijken. Daaruit blijkt dat deze overheveling van budgetten het probleem alleen maar dreigt te vergroten. Uit de kasplanning blijkt dat de betaalmiddelen voor projecten inzake Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) in bedrijven (het belangrijkste instrument van IWT) eind juli al opgebruikt zullen zijn. Eind 2011 zou er volgens die nota alleen al voor O&O-bedrijfsprojecten 60 miljoen euro betaalachterstand zijn. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen verwacht bij de begrotingscontrole 250 tot 300 miljoen euro extra inkomsten voor Vlaanderen", zegt Vereeck. "Om de IWT-tekorten voor 2011 volledig weg te werken zou een derde daarvan naar het IWT moeten gaan. Iedereen weet dat dit nooit zal gebeuren."

Op een vraag van Vereeck hierover antwoordde Lieten recent: "Bij de opmaak van de meerjarenbegroting dit voorjaar zal bekeken worden welke inhaaloperatie op het O&O-budget kan ingezet worden."

Vereeck vindt dat de Vlaamse regering innovatieve projecten en bedrijven - en dus ook jobs - in gevaar brengt. "Bovendien gooit ze haar eigen geloofwaardigheid te grabbel door haar contractuele betaalverplichtingen niet tijdig na te leven."

Het Belang van Limburg
(YL)
© 2011 Concentra

 

Reacties op "Interne IWT-nota: "Subsidies voor bedrijfsprojecten zijn in juli al op" (Het Belang van Limburg, 03/03/2011, p4)"

Etienne VINCENT
04/03/2011 15:46
Normaal dat deze betaalachterstand zich voordoet onder voogdijschap van Ingrid Lieten : bij De Lijn was zij reeds gewoon met demiljoenen euro's te smijten zonder om te zien; het geld stroomde toch binnen en controle was en is er niet. Hoog tijd dat die verkwistende Zonhovenares opstapt. Zij heeft zeker geen kaas egeten van financieel beleid; enkel Steve houd haar recht. Trouwens in het dossier BAM heeft ook zij geen al te mooie rol gespeeld, nietwaar Bruno Accou, Nick Orbaen en co?

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*