Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Integratie in plaats van segregatie bij jeugdbewegingen

02/02/2012 14:40 - Persbericht

Vlaams minister Pascal Smet pleit voor het oprichten van een afzonderlijke allochtone jeugdbeweging. De minister baseert zich daarbij op een rapport van de Raad van Europa dat ons jeugdbeleid doorlichtte en concludeert dat kwetsbare allochtone jongeren hun plaats niet vinden in de traditionele jeugdverenigingen. Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck vindt het voorstel van de minister Smet hallucinant omdat segregatie haaks staat op integratie. Bovendien begrijpt ze niet hoe een dergelijk voorstel zich inpast in het integratiebeleid dat deze Vlaamse regering pretendeert te voeren.

 

De Raad van Europa bracht geen nieuwe feiten aan het licht. In 2010 werd immers al duidelijk dat onze Vlaamse jeugdbewegingen de wind in de zeilen blijven hebben, maar dat ze, alle goede intenties ten spijt, nog altijd een quasi exclusief autochtoon publiek aanspreken. Naar aanleiding van de bevindingen van de Raad van Europa pleit de inzake jeugd bevoegde Vlaamse minister expliciet voor het oprichten van een afzonderlijke allochtone jeugdbeweging, dit weliswaar onder de koepel van de reeds bestaande organisaties.

Ulla Werbrouck, Vlaams volksvertegenwoordiger (LDD): "Dit voorstel is hallucinant, omdat minister Smet openlijk pleit voor het instellen van 'apartheid' op niveau van de jeugdbewegingen in plaats van werk te maken van de integratie van kwetsbare allochtone jongeren binnen bestaande jongerenorganisaties. Ik vraag mij dan ook af hoe een dergelijk op segregatie gebaseerd voorstel te rijmen valt met het inclusieve integratiebeleid dat deze Vlaamse regering pretendeert te voeren. In plaats van dergelijke onbegrijpelijke voorstellen te lanceren zou minister Smet, naar analogie met de sportsector, beter werk maken van een inclusief beleid, waarbij kwetsbare en allochtone jongeren maximaal doorstromen naar de reeds bestaande jeugdbewegingen. Daar is immers iedereen bij gebaat."

"Dit voorstel toont het failliet aan van het door deze Vlaamse regering gevoerde integratiebeleid", besluit Ulla Werbrouck, die hierover Vlaams minister Smet zal interpelleren.