Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

"Informanten maand lang in wettelijk vacuüm" (De Standaard, 19/01/2011, p12)

19/01/2011 11:22 - Verschenen

Doordat de minister van Justitie een maand te laat is met een nieuw koninklijk besluit, dreigen gerechtelijke onderzoeken in een juridisch gat te vallen. Of dat tot een nieuwe reeks nietigheden leidt, moet nog blijken.

BRUSSEL - De Raad van State is duidelijk. Als politie en parket met informanten willen werken, moet er een koninklijk besluit (KB) zijn dat dit organiseert. Op dit moment is zo'n KB er niet. Het vorige is sinds 1 januari vernietigd door de Raad van State, en het nieuwe KB worden pas binnen tien dagen van kracht.

Daardoor is er nu, tussen 1 en 28 januari, een juridisch probleem met de informantenwerking in ons land. Het is alleen nog onduidelijk in welke mate dat tot nieuwe procedurefeiten kan leiden. In het slechtste geval moeten de rechtbanken weer een nieuwe reeks criminelen vrijlaten of -spreken.

Kamerlid Jean-Marie Dedecker (LDD) vreest voor een dergelijk scenario. 'Er is geen wettelijke basis', argumenteert hij. 'Zonder KB werken de informantenrunners, de vertrouwenspersonen van de informanten, in de illegaliteit. Daardoor is ook de informatie die zij krijgen en doorgeven, nietig.'

Zowel het federaal parket, dat de informantenwerking nationaal coördineert, als de minister van Justitie, Stefaan De Clerck (CD&V), denken niet dat het zo'n vaart zal lopen. Het KB regelt namelijk niet meer dan een aantal praktische zaken, zeggen zij. In het KB staat onder andere wie waarvoor precies bevoegd is, en wie over welke informatie mag beschikken.

'Op 30 december heeft het parket-generaal van Gent hierover een richtlijn gestuurd', zegt Lieselot Bleyenberg, de woordvoerster van De Clerck. 'In die richtlijn staat dat er geen probleem is omdat de wet waarop de informantenwerking is gebaseerd, nog steeds van kracht is. De wettelijke basis is er dus wel nog steeds.'

Joachim Meese, advocaat in het kantoor van Walter Van Steenbrugge en docent aan de Universiteit Antwerpen, nuanceert die geruststellende berichten.

'Er is wel degelijk een probleem', zegt Meese. 'De vraag is alleen of dat in de praktijk ook tot procedurefouten kan leiden. Ten eerste is het niet zeker dat de rechtbank die nietigheid goedkeurt. Ten tweede moet je als advocaat kunnen aantonen dat precies in deze periode beroep is gedaan op de tip van een informant. Advocaten kunnen sowieso maar weinig te weten komen over de informantenwerking. In dit geval moet je er ook nog eens een precieze datum op kunnen prikken.'

Nog niet klaar
Blijft de vraag hoe het komt dat de minister van Justitie niet eerder klaar was met het nieuwe KB. De Raad van State heeft het vorige KB al in november 2009 vernietigd, na een klacht van de Liga voor de Mensenrechten, die zich zorgen maakte over de privacy van de informanten.

De Raad van State gaf de regering dertien maanden de tijd, tot 31 december 2010, om een nieuw KB te schrijven. Precies met de bedoeling een juridisch vacuüm te vermijden. Maar die termijn bleek in de praktijk een maand te kort om de zaak recht te trekken. 'We hebben er nochtans heel hard aan gewerkt', aldus Bleyenberg. 'De vooropgezette periode was gewoon te kort om alle stappen te doen die noodzakelijk zijn voor een koninklijk besluit.'

De Standaard
(Lesaffer Pieter)
© 2011 Corelio

Reacties op ""Informanten maand lang in wettelijk vacuüm" (De Standaard, 19/01/2011, p12)"

Nog geen reacties.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*