Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

"Ineffectiviteit jobkorting is geen verrassing"

21/01/2011 14:50 - Persbericht

Uit een studie van de KUL blijkt dat de jobkorting geen effectief instrument was om de werkloosheidsval te bestrijden. LDD is altijd een koele minnaar geweest van de jobkorting, omdat de maatregel onvoldoende was om de werkloosheidsval structureel aan te pakken. De KUL-studie bewijst dit nu. Enkel een aanzienlijke verlaging van de loonlasten kan hier soelaas bieden.

Ivan Sabbe: "De jobkorting zorgde natuurlijk wel voor een mooi verhoging van de koopkracht voor de werkende Vlaming, maar dit was ruim onvoldoende als oplossing voor de werkloosheidsval. De jobkorting was een second-best oplossing. Vandaag tasten de hoge lasten op arbeid de concurrentiekracht van onze bedrijven aan en ontmoedigen ze mensen om te gaan werken. Enkel een structurele loonlastenverlaging is hierop het antwoord."

De maximale jobkorting bedroeg 25 euro per maand. LDD heeft er dan ook steeds voor gewaarschuwd dat dit ruim onvoldoende zou zijn om de werkloosheidsval aan te pakken. De KUL-studie bevestigt dit nu.

Ivan Sabbe: "De Vlaamse Regering gaat samen met de sociale partners op zoek naar alternatieven voor de jobkorting, maar die maatregelen om mensen met een laag inkomen aan de slag te krijgen en te houden zouden er ten vroegste in 2012 komen. Onze arbeidsmarkt smeekt echter nu al om meer werkende Vlamingen en daarom dringen wij er dan ook op aan om binnen de kortst mogelijke termijn alternatieve maatregelen naar voor te schuiven."

LDD kon er begrip voor opbrengen dat, in tijden van krimpende begroting, budgettaire keuzes gemaakt moesten worden. De voorwaarde was wel dat deze budgettaire keuzes toekomstgericht moesten zijn.

Lode Vereeck: "Gelet op de bedenkingen die LDD had over de jobkorting, was de afschaffing van de jobkorting aanvaardbaar geweest, op voorwaarde dat dit zou gebeuren ten voordele van bijvoorbeeld toekomstgerichte investeringen in O&O. Dit zou getuigen van een beleid met visie. In werkelijkheid kregen we net besparingen op het O&O-budget, met alle rampzalige gevolgen van dien voor de innovatiekracht van de Vlaamse bedrijven en onderzoeksinstellingen."

Reacties op ""Ineffectiviteit jobkorting is geen verrassing""

Daniƫl Sterckx
21/01/2011 22:02
Beste LDD-ers,
Dat de jobkorting niet effectief is, is al langer geweten. Men mag en moet de loonlasten verlagen, geen probleem mee, maar dan volgt hieruit ook dat de diensten en/of producten OOK GOEDKOPER worden. Een tweede MAAR ==> maar dat zal met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet kunnen verkocht worden aan die werkgevers. Tevens moet ook eens aan die bedrijven gemeld worden dat niet iedere job een Bachelor of een master hoeft te zijn met de zo grootst mogelijke flexibiliteit van die kandidaat. De afgestudeerden kennen hun vak, maar niet hun werk. Laat dus in die solicitatie-mogelijkheden ook de jaren van ervaring een belagrijke rol meespelen voor diegenen die na hun 40ste nog willen werken. En er zijn nog redenen genoeg om de bedrijven bij te sturen, als ook deze niet bestaande en toekomstige regering.
Groetjes
Dany

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*