In het parlement

Hier vindt u alle informatie met betrekking tot de initiatieven, actuele vragen en tussenkomsten die de Vlaamse volksvertegenwoordigers reeds ondernamen gedurende het zittingsjaar 2010-2011.

Lees meer »

De regering heeft een extra budget van 16 miljoen euro voorzien voor de personeels- en werkingskosten van de politiediensten voor het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in de tweede helft van dit jaar.

Dat antwoordde minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom dinsdagnamiddag aan Jean-Marie Dedecker (LDD) in de bevoegde Kamercommissie.

Lees meer »

Een van de grote uitdagingen is proberen mensen drie jaar langer aan de slag te houden.

Dat verklaarde minister van Pensioenen Michel Daerden (PS) dinsdag in de bevoegde Kamercommissie op vragen van o.a. Martine De Maght over het geringe effect van de pensioenbonus voor ambtenaren.

Lees meer »

09/12/2009 11:07 - In het parlement - Media - Vlaams - Vlaams parlement

Vlaams minister van Media Ingrid Lieten (sp.a) heeft in een bijzonder druk bijgewoonde commissie van Media uitleg gegeven bij het plotse ontslag van VRT-topman Dirk Wauters afgelopen vrijdag.

De minister bleef echter steken in vaagheden.

Zo kwam er op de vraag: "Als er geen politieke inmenging was, waarom eiste sp.a-voorzitster Caroline Gennez dan in 'Terzake' dat Dirk Wauters zijn conclusie moest trekken?" geen antwoord.

Verstrepen kon dan ook niet anders dan concluderen: "Dit is geen kluitje, mevrouw de minister, dit is een heel rietveld."

Lees meer »

De NMBS slankt af. Goed nieuws, maar niet te vroeg gejuicht. Het is slechts het NMBS jaarverslag dat afslankt. Besparing voor de belastingbetaler: bijna 22.000 euro.

Met dank aan Ulla Werbrouck die vorig jaar, als federaal parlementslid, de kat de bel aanbond.

Lees meer »

LDD is ervan overtuigd dat Vlaanderen zich in het dossier van de Westerschelde en de contacten met Nederland een klein beetje te onderdanig en te mak opstelt.

Lode Vereeck: "Ik zou een andere aanpak tegenover de Nederlanders willen voorstellen. Mijn ervaring van in Nederland te wonen en te werken heeft me geleerd dat men een zakelijke taal moet hanteren. Nederland is een handelsnatie. Het gaat er op een zakelijke manier aan toe. Ik denk inderdaad dat u de Nederlanders enigszins verkeerd aanpakt. In die zin is het voor een stuk wel de schuld van de Vlaamse Regering."

Lees meer »

Het Vlaamse parlement verwees het voorstel van LDD om onmiddellijk een belangenconflict in te roepen inzake de massale regularisatie door naar de commissie.

Lode Vereeck, fractieleider LDD: "Federaal N-VA fractieleider Jan Jambon en Kamerlid Smeyers mogen staan briesen over de toegevingen die de Vlamingen doen in de federale regering. Maar als het er op aan komt er iets tegen te ondernemen, geeft de N-VA in het Vlaams parlement niet thuis."

 • Voorstel van resolutie
 • Verslag
 •  

  Lees meer »

  Fractievoorzitter Lode Vereeck vroeg zich in het Vlaams parlement af waarom de Vlaamse regering zich beperkt tot een flankerend beleid voor de autoindustie. Aanleiding hiervoor was de overname van Opel door Magna.

  "Het is een beleid ad hoc waarbij een hyperkinetische minister als een soort van sinterklaas cadeaus gaat uitdelen. Dat kan al eens een subsidie hier zijn, een sale-and-leaseback van een industrie- grond daar, wat opleidingscheques, een conveyor band... Het zijn allemaal cadeautjes die u uitdeelt, maar die eigenlijk op het terrein heel weinig effect ressorteren."

  Lees meer »

  15/09/2009 10:31 - In het parlement - Europees - Europees parlement

  De herstructurering van Opel moet onderworpen worden aan de normale regels van de bedrijfsvoering. Zo komen we niet terecht in een situatie van eigen autofabriek eerst.

  Derk Jan Eppink kwam maandag tussen in het debat over de herstructurering van de Europese auto-industrie.

  Lees meer »

  15/09/2009 10:31 - In het parlement - Inburgering - Onderwijs - Vlaams - Vlaams parlement

  In de commissievergadering van 14 september vroeg Boudewijn Bouckaert, minister Pascal Smet waar zijn initiatieven blijven om in de toekomst het pluralisme in het Vlaams onderwijs verder te organiseren.

  Een decretaal initiatief zou het gevaar wegnemen dat het probleem van het hoofddoekenverbod  zich zal verplaatsen naar het katholiek onderwijs dat nog geen verbod heeft ingevoerd.

  Lees meer »

  10/09/2009 11:29 - In het parlement - Vlaams - Vlaams parlement

  De politieke partijen in het Vlaams parlement hebben de voorzitters aangeduid voor de verschillende parlementscommissies. Deze legislatuur zullen er twaalf vaste commissies zijn. LDD duidde Boudewijn Bouckaert aan als voorzitter van de commissie Onderwijs en Gelijke Kansen.

  Lees meer »

  09/09/2009 10:31 - In het parlement - Vlaams - Vlaams parlement

  Lode Vereeck ondervroeg minister-president Kris Peeters gisteren in de speciaal bijeengeroepen commissie. Aanleiding waren de malversaties die vorige week in het Vlaams Huis in New York aan het licht waren gekomen.

  Peeters gaf toe dat directeur Fontaine wel degelijk sjoemelde.

  Een heel ander verhaal dus dan vorige week, toen de minister-president alles nog ontkende.

  Lees meer »

  Het onbemand vliegtuig dat de Vlaamse regering in 2006 kocht voor 10 miljoen euro zal nooit vliegen. Dat vernam Vlaamse Parlementslid Jurgen Verstrepen deze middag in het Vlaams parlement.

  Eric Van Rompuy (CD&V): "Minister Ceysens heeft daarnet een juist antwoord gegeven. Het vliegtuig zal nooit worden gerealiseerd. Dat weet iedereen. Er komt niets van. Er is in België geen onderzoek gebeurd. Het komt uit Groot-Brittannië."

  Op die manier kwam er deze middag een eind aan drie jaar van mist spuien over het onbemand vliegtuig Mercator. Nu nog het geld terug krijgen dat de Vlaamse regering investeerde.

  Lees meer »

  Archief

  03/04/2009 - "Na 10 jaar meer blauw op straat is de straffeloosheid in België een rechtstaat onwaardig"
  02/04/2009 - “Ik vraag u om meer aandacht te hebben voor de burger”
  02/04/2009 - “Schaf de functie van arrondissementscommisaris af”
  27/03/2009 - “De haan kraait voor de derde keer”
  26/03/2009 - “Ga niet in op de federale vraag die komt”
  04/03/2009 - “Wij zitten daar goed in New York”
  19/02/2009 - "Deze crisis is een uitdaging"
  11/02/2009 - “Minister-president, waar zijn die garanties nu gebleven?” (Gino De Craemer)
  28/01/2009 - Bankgarantie GM: “Blanco cheque voorkomen”
  09/10/2008 - "Wat blijkbaar voor Dexia wel kan, kon blijkbaar niet voor Fortis."