Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Interviews

"Ik ben geen liberaal"

19/03/2009 14:51 - Interview - Brussel - Verkiezingen

Piet Deslé, gewezen VTM-journalist en huidig woordvoerder van Lijst Dedecker, zal een prominente rol spelen bij de regionale verkiezingen in Brussel.

Hij vindt dat de Vlamingen niet aan de kant mogen blijven staan in het beleid in de hoofdstad.

"Als men in Brussel nog twintig jaar aanmoddert, dan wordt het hier een bidonville, en dat wil de Brusselaar toch ook niet?" zo stelt hij in Brussel Deze Week.

Piet Deslé loopt er niet mee te koop, maar hij woont al bijna dertig jaar in Brussel. Verknocht, zo kun je het noemen.

"Toen ik in 1980 voor de toenmalige BRT ging werken, hebben mijn vrouw en ik een passer ter hand genomen en op de kaart een cirkel van een kilometer of drie rond de BRT getrokken. Zo zijn we uiteindelijk in de wijk van de Squares terechtgekomen, in Brussel-stad, op een boogscheut van Sint-Joost."

U woont graag in Brussel. Krijgt u dat in Vlaanderen uitgelegd?

"Dat is moeilijk, hé. Sommigen durven met de auto Brussel niet binnen, denken dat het hier Chicago is. Maar ook Brussel treft schuld. Als Brussel een aantrekkelijke hoofdstad wil zijn, dan moet het die naam ook verdienen. Franstaligen zouden moeten begrijpen dat het grootste deel van de weerzin in Vlaanderen ten aanzien van België veroorzaakt wordt door Brussel. Dat zou je moeten kunnen uitleggen aan die belgicisten die twee jaar geleden de vlag uithingen. Ik had toen soms zin om bij de vlaggenhangers aan te bellen met de vraag: ‘Is het waar dat u mij graag ziet?' Ik had het wellicht in het Frans moeten vragen. De beleefdheid om iedereen in de twee landstalen te onthalen, hebben ze in Brussel niet."

Hoe ziet LDD Brussel in een toekomstig België?

"Onze slogan is bekend: ‘Met België als het kan, zonder als het moet.' Het is nu aan de Franstaligen om te bewijzen dat het kán. En dat doen ze niet door te blijven ijveren voor een uitbreiding van het Brusselse grondgebied en door de tweetaligheid van de ambtenaren in vraag te stellen. En als Vlaanderen zo moegetergd is dat er een meerderheid ontstaat voor een onafhankelijk Vlaanderen, dan doet LDD natuurlijk mee."

Met het gevaar dat het zonder Brussel is?

"Brussel zal altijd een metropool zijn in het centrum van het Vlaamse hinterland. Ik zal in elk geval niet verhuizen. De Brusselaars zullen moeten praten met Vlaanderen. Jammer genoeg stoten we altijd op die Franstalige halsstarrigheid. Het is daarom onbegrijpelijk dat iemand als Bernard Clerfayt (FDF-staatssecretaris, red.) tweetaligheid in de Brusselse gemeenten dwarsboomt. Hij houdt zijn mensen dom."

Heeft LDD Brussel al niet opgegeven? Het hoofdkwartier ligt in Gent.

"Het is voor een stuk symbolisch. Dat is waar. Het wijst erop hoe weinig vertrouwen LDD-Vlaanderen nog heeft in Brussel. De slogan ‘Vlaanderen laat Brussel niet los' willen we relativeren. Brussel moet in eerste instantie zichzelf redden. Net zoals Wallonië. We pleiten voor meer fiscale autonomie zodat de gewesten hun verantwoordelijkheid opnemen. En willen Joëlle Milquet en Marie Arena (CDH- resp. PS-minister in de federale regering, red.) alle illegalen regulariseren? Geen probleem. Als de Brusselaar daar dan ook zelf voor opdraait. Dan moet Milquet maar aan de Brusselaar gaan uitleggen dat de belastingen omhoog moeten om het enorme sociaal passief te bekostigen."

Hoe ziet u die autonomere Brusselse regio met eigen verantwoordelijkheden?

"Brussel heeft een troef met de talrijke internationale bedrijven die hier gevestigd zijn. Een regionale vennootschapsbelasting kan een mooie bonus opleveren. Aan de andere kant is er een enorm sociaal deficit. Daar moet aan gewerkt worden. Brussel zit in jongerenwerkloosheid op het niveau van Sicilië. En dat in een van de meest welvarende regio's van Europa. Minder regeltjes bij de oprichting van een bedrijf en een beperking van de werkloosheid in de tijd: dát zijn onze oplossingen."

Zal de vlaktaks (eenzelfde percentage belastingen voor iedereen, ongeacht het inkomen, red.), waar LDD voor pleit, de kloof tussen rijk en arm niet vergroten?

"Er is een klik nodig. Mensen moeten beseffen dat ze zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen in de economie van hun land. PS, CDH, Ecolo en zelfs MR keren die redenering om. Ze denken: we kunnen de werkloosheid terugdringen door nog meer banen in de non-profitsector te creëren. Een land kan niet draaien op een volledig gesubsidieerde economie. Vlaanderen is hierin zwaar ziek, maar in Brussel en Wallonië is het nog erger. Ik was op de laatste Staten-Generaal (debatavonden van het Brusselse middenveld, red.), over sociale cohesie. Ik wist niet wat ik hoorde, Mao leek weer helemaal terug."

LDD profileert zich als beleidspartij. Beseft u dat u in Brussel misschien met die vermaledijde Franstalige partijen in zee moet?

"Dat zullen we zien. Het zal inderdaad niet makkelijk zijn. Als je alle linkse partijen uitsluit in Brussel, dan blijft er niet veel meer over."

En als Vlaams Belang en LDD een meerderheid hebben aan Vlaamse kant in Brussel?

"Dat zou een interessante situatie zijn."

Dan gaat u met Vlaams Belang in zee?

"Dan zit alles geblokkeerd. Dat is misschien ook geen redelijke oplossing."

U bent liberaal. Waarom bent u niet bij Open VLD gegaan?

"Ik ben geen liberaal. Ik ben dertig jaar onafhankelijk journalist geweest. Ik heb VTM mee opgericht, toen ik al tien jaar bij de BRT werkte. Ik kom uit de jaren 1960, met een gezonde afkeer voor vastgeroeste instellingen. De BRT was daar een goed voorbeeld van. Promotie maken kon niet zonder de juiste partijkaart. Ik heb daar nooit aan willen meedoen. En ook bij VTM ben ik het pad van de onafhankelijkheid blijven bewandelen. Daar werd ooit het idee geopperd om het Vlaams Belang uit de campagne te houden. Ik heb die mensen voor gek verklaard."

Waarom dan LDD?

"Alleen bij Lijst Dedecker vond ik wat ik zocht. Er zijn veel liberalen bij Lijst Dedecker, maar daarom voel ik me nog geen ‘blauwe'. Gezond verstand, dat is mijn richtsnoer. Ethisch ben ik eerder links, sociaal-economisch eerder rechts, en op communautair vlak nationalistisch. LDD is voor mij een soort tweede VTM. Met mensen die met een ongebonden geest onbetreden paden bewandelen."

Wie is de LDD-kiezer in Brussel?

"Het zijn veelal mensen die nooit aan politiek hebben gedaan. Die misnoegd zijn, maar die geloven dat verandering mogelijk is. Die dat soms ook vanuit een puur Vlaamse bril bekijken, terwijl ze moeten beseffen dat we in Brussel vaak op een Franstalige muur van onbegrip botsen. Er zijn ook Franstaligen bij. Hun zeggen we waar Lijst Dedecker voor staat. Er zijn zoveel zaken die Vlamingen bij Franstaligen niet durven aan te kaarten terwijl ze zo flagrant zijn. De niet-toepassing van de taalwetten bijvoorbeeld, dat is zuiver racisme. Sommige Franstaligen willen de apartheid invoeren."

Spreekt LDD ook allochtonen aan?

"We hebben in Molenbeek een actieve groep die LDD bij de allochtonen bekend wil maken. Het is merkwaardig: ze komen zelf naar ons toe. Jean-Marie Dedecker is onlangs het gesprek aangegaan met een hele tafel vol lokale verantwoordelijken uit de Ribaucourtwijk. Die zijn het gepamper van de PS hartsgrondig beu. Ze willen zaken doen, zich integreren, zich meten aan onze westerse achtergrond. Ze willen een toekomst voor hun kinderen."

Het antwoord van LDD op de mobiliteitsknoop is: meer bruggen en viaducten bouwen.

"Het idee van een tweede Grote Ring rond Brussel als viaduct is zo gek nog niet. In China graven ze tunnels zo lang als van Antwerpen naar Brussel, maar dat mag je in België niet zeggen."

"Het autoverkeer moet zo vlot mogelijk verlopen, met veel parkeergelegenheid in en buiten de stad. De mensen hebben honderd jaar gevochten voor meer mobiliteit. Dat moet je nu niet afpakken. We geloven niet in het sprookje dat het autoverkeer met twintig procent kan verminderen tegen 2015. Het zal juist met zes procent stijgen. We zijn wel voor een uitgebreid metronet in de stad."

Hoe ziet u de Vlaamse Brusselaars evolueren? Ze sterven uit, wordt weleens smalend gezegd.

"Zo zie ik het helemaal niet. Vlamingen moeten hier juist meer het heft in handen nemen. Ik hoop dat de Franstaligen eindelijk de meerwaarde zullen inzien van de Vlaamse deelname in het Brusselse bestuur. We gaan zakelijker om met het beleid. Het is dankzij een Vlaamse minister in de Brusselse regering dat de financiën in orde zijn. Een begroting is voor een Vlaming geen vodje papier. Sommige Franstaligen hebben intussen ook begrepen dat inburgering, een Vlaams idee, de enige juiste weg is voor de nieuwkomers."

"Maar ik ben niet pessimistisch, hoor. Als Franstaligen de Vlaamse inbreng niet appreciëren, dan zal het zich vanzelf wel oplossen. Als de Brusselse overheid zo nog twintig jaar aanmoddert, dan wordt deze stad een bidonville. En dat willen de Brusselaars toch ook niet?"

Steven Van Garsse en Christophe Degreef © Brussel Deze Week