Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Opinies

Huurmoord op het Martelarenplein, verontrustende verrijzenis in de Wetstraat

18/07/2009 21:30 - Opinie

Mathias Danneels stelt vast dat Vlaanderen opnieuw werkloos moet toekijken hoe een Franstalige socialist met de zegen van Di Rupo boven op een voor Vlaanderen zo belangrijke portefeuille als Pensioenen gaat zitten.

"Hoe Vlaams is een Open VLD, hoe betrouwbaar is een CD&V die dit alles laat gebeuren? Wat doen N-VA en SP.A hiermee na het reces?" vraagt hij zich in een nieuw opiniestuk af.

(...)

Opmerkelijk hoe relatief rustig de media bij de zorgvuldig in scène gezette tragedie met Frank Vandenbroucke in de hoofdrol op hun stoel zijn blijven zitten. Alleen Knack-directeur Rik Van Cauwelaert had het over een 'politieke liquidatie', een 'uitdrijving'. Dat Caroline Gennez van zowel de oude SP.A-krokodillen als van de nieuwe generatie een waterdicht contract voor de huurmoord op Vandenbroucke kreeg, verdween na een paar dagen reeds van de nieuwsradar.

Kwaliteitskrant De Standaard: 'Afscheid van een kameraad'. Vond ik een merkwaardige kop. Kleinere, piepkleine en non-akkefietjes in de schoot van andere partijen zijn in het Vlaamse medialandschap doorgaans wel goed voor een aanhoudende stroom vette koppen over CD&V, Open VLD, LDD en zelfs stiekem seksueel verkeer bij het Vlaams Belang. Dat het 'kaltstellen' van Vandenbroucke net niet slaafs wordt geacteerd, verbaast.

Of juist niet?

Tegen allen die achter deze SP.A-machinerie opnieuw de macht en zegen van oud-gouverneur Steve Stevaert zien, zegt voorzitster Caroline Gennez dat ze zelf oud en wijs genoeg is om beslissingen te nemen.

Voor de oppositie een reden te meer om superminister Ingrid Lieten nauwkeurig in de gaten te houden. In achterkamertjesoverleg met Stevaert leidde zij jarenlang het SP.A-zusterbedrijf De Lijn. Lieten krijgt meteen ook, of haar partij claimt, de Gewestelijke Investeringsmaatschapij Vlaanderen (GIMV), de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en het nog op te starten energiebedrijf.

De besluitvorming in deze hemisfeer laat zich het best als grijs en weinig transparant omschrijven. Na veel gelobby en getouwtrek in het donker worden beslissingen in deze schimmige biotoop doorgaans in een van de betere Brusselse toprestaurants getrancheerd, terwijl het Vlaams parlement zich verliest in een decreet over het nut van het elke dag eten van een appeltje door onze Vlaamse kinderkijns.

Lieten krijgt ook media in haar portefeuille gestopt. Om voor de SP.A het reilen en zeilen aan de top van de openbare omroep te blijven controleren? Om de macht van de Vlaamse persbaronnen te kortwieken of op te vrijen? Om (hoofd)redacties te controleren of om onafhankelijke journalisten hun vrijheid en hun waarheid terug te geven? Ook in deze ring dient het boksen en schaduwboksen van mevrouw Lieten met meer dan gewone aandacht te worden gevolgd.

Pascal Smet op het miljardendepartement Onderwijs - goed voor om en bij 40 procent van de Vlaamse begroting - wordt door Rik Van Cauwelaert als een 'politiek glimwormpje' weggezet maar ook Smet behoort tot obediëntie Stevaert - alles geestelijk -, net als Freya Van den Bossche overigens.

Zij is zwanger van o.a. Stedenbeleid en dient voor haar partij de burgemeestersketting tussen Hasselt, Antwerpen, Sint-Niklaas, Gent en Oostende te smeren. Samengevat: Frankie goes to Scherpenheuvel, Steve is back in Brussels!

Van een bloederige huurmoord naar een hallucinante verrrijzenis, het is in de Belgische politiek maar een kleine stap, een decorwissel van tragedie naar vaudeville, van Vlaams naar federaal, van verduisterde SP.A-ster Vandenbroucke naar rijzende PS-coryfee Michel Daerden.

Dat een man met een dergelijk brokken-en bochtenparcours wordt opgevist om onze Pensioenen te beheren is een grap om bij te huilen, een slag in het aangezicht van Vlaanderen. Michel Daerden, in een van zijn vele vorige levens Monsieur Porsche genoemd, geniet landelijke en You Tube-bekendheid omwille zijn onmatig drankgebruik dat zonder fout om 11 uur 's ochtends klokvast een aanvang neemt. Rijden en drinken: daar komen ongelukken van.

De groenen in de Olijfboomcoalitie wilden deze zatte nonkel graag aan de thee maar dat lukte niet. Dus schuift Di Rupo de karikatuur Daerden door naar het federale niveau, naar de regering - nou ja - Van Rompuy die amechtig piepend toch nog de Nationale Feestdag heeft gehaald.

Tijdens het investituurdebat Peeters II in het Vlaams Parlement vroeg Cas Vandertaelen (Groen!) hardop of ons inburgeringsbeleid de Franstalige en internationale gemeenschap niet shockeert. Omdat Vlaanderen hoog inzet op kennis van het Nederlands, ook in de Brusselse rand. Willen Cas, andere Dansaert-Vlamingen en de beate bewonderaars van het Brussels-Belgisch surrealistisch model zich ook eens afvragen wat het uithangbord Daerden voor ons imago zou kunnen betekenen?

Niet alleen qua imago, ook politiek is Daerden geen zegen voor land en volk. Als bedrijfsrevisor - zijn zoon runt die tent nu - haalde Daerden bij herhaling de krant. 'Papa' kan integriteit en corruptie niet altijd even helder van elkaar onderscheiden. Maar zelfs dat zit zijn terugkeer op federaal niveau niet in de weg!

Opnieuw moet Vlaanderen werkloos toekijken hoe een Franstalige socialist met de zegen van Di Rupo boven op een voor Vlaanderen zo belangrijke portefeuille als Pensioenen gaat zitten. Dat ons verschrompelend appeltje voor de dorst meer dan ooit federaal en transfergevoelig zal blijven, hoeft geen betoog.

Hoe Vlaams is een Open VLD, hoe betrouwbaar is een CD&V die dit alles laat gebeuren? Wat doen N-VA en SP.A hiermee na het reces?

Niet alleen qua pensioenen geeft Vlaanderen het heft uit handen, qua asiel en migratie is het nog erger gesteld. Open VLD is zelfs bereid gevonden Annemie Turtelboom te slachtofferen in ruil voor het 100% uitvoeren van de verborgen agenda van CdH/PS, beiden wedijverend om de meest linkse beker van België, de toekomst en de macht verzekerd door een groeiend electoraat van nieuwe Belgen.

Hoewel Vlaanderen fundamenteel verschillend tegen asiel en migratie - en integratie - aankijkt, zal er opnieuw massaal worden geregulariseerd.

Open VLD pleegt en passant ook karaktermoord op o.a. Keulen, Somers en andere liberalen die de lijn Turtelboom - 'tot hier en niet verder' - hebben verdedigd. Maar voor deze Open VLD is alles goed, zeker als de macht kan worden afgekocht met een extra post voor De Padt en het vice-premierschap voor Guy Vanhengel, jarenlang buikspreker en handpop van Guy Verhofstadt hemzelve.

Zo diep onder de lat is het genie van Mariakerke nog nooit gegaan, het lijkt wel of de auteur van de Burgermanifesten een lidkaart van de PS heeft gekocht.

Dit is geen reshuffle, dit is een anti-Vlaamse koehandel.

U zit toch nog in de cockpit, premier Van Rompuy?


Mathias Danneels