Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Hof van Beroep ontmaskert illegale controles op software bij Vlaamse bedrijven

28/09/2011 16:00 - Persbericht

In een recent arrest maakt het Hof van Beroep van Brussel komaf met het misbruiken van het bewarend beslag door advocatenbureau Law City, dat in opdracht werkte van softwarebedrijven.

 

Dit kantoor viel systematisch binnen bij Vlaamse bedrijven met een vonnis van de Brusselse rechtbank van Koophandel, die zich baseerde op  zogenoemde anonieme klachten over gebruik van illegale software. Het Hof van Beroep heeft nu zo'n vonnis vernietigd, omdat  die anonieme bron niet blijkt te bestaan.

Peter Reekmans, Vlaams parlementslid LDD: "De controles zijn dus onwettig verklaard, en waren er alleen op gericht via een dading grote sommen geld af te troggelen van de bedrijven. Sedert enkele jaren valt het advocatenbureau Law City, dat voor Business Software Alliance optreedt, samen met politie, een deurwaarder en een gerechtsdeskundige in echte Gestapostijl binnen bij de bedrijven.  Alle computers worden gecontroleerd op illegaal gedownloade programma's.  Maar er wordt meteen met bewarend beslag van de computers gedreigd, waarop bedrijven soms instemmen met een vonnis en dadingvoorstel dat vaak tot meerdere tienduizenden euro's oploopt."

Misbruik van vonnissen

Alle controles steunen op vonnissen van de Brusselse rechtbank van Koophandel, altijd van dezelfde magistraat en op basis van een tip van een zogenaamde  anonieme bron. Uiteindelijk heeft één van de bedrijven derdenverzet aangetekend,  waarop het hele circuit is onderzocht door het gerecht. Volgens het arrest van het Hof van Beroep  bestond de anonieme bron niet en zijn de controles van bedrijven dus onwettig.

Peter Reekmans "Dit arrest is dan ook een mijlpaal. Het toont aan dat al deze controles niet zo correct verlopen. Ik wil de Vlaamse ondernemers, die hiermee te maken krijgen, dan ook waarschuwen geen dading af te sluiten, maar de rechtbank te laten oordelen. Ik wil helemaal geen pleidooi houden voor illegale software, maar de afpersing van bedrijven door dit advocatenbureau in opdracht van BSA moet stoppen.

Het Vlaams parlementslid pleit er ten slotte voor de juridische achterpoortjes te sluiten. Zo zouden advocatenbureaus geen misbruik meer kunnen maken van het bewarend beslag, waardoor bedrijven in de praktijk worden stilgelegd. "Op basis van een beschrijvend beslag  kan een rechtbank achteraf perfect oordelen", aldus nog Peter Reekmans.