Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

In het nieuws

"Hervorming loopt spaak"

14/07/2010 13:00 - In het nieuws - Vlaams - Overheid - Vlaams parlement - Lode Vereeck

"De procedure om van de Vlaamse overheid een effectieve en efficiënte overheid te maken, deugt niet." Dat zegt kersvers LDD-voorzitter Lode Vereeck. "De voorstellen zijn vaag en vrijblijvend. Bovendien wordt de zaak aangestuurd door een overbodige en veel te dure commissie die niet onafhankelijk is."

Op vraag van de Vlaamse regering heeft het College van Ambtenaren-Generaal (CAG) midden mei een 'meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid' opgesteld. Dat bevat negen sleutelprojecten die zijn opgebouwd rond vier doelstellingen: door een interne staatshervorming komen tot minder bestuurlijke drukte en vereenvoudiging; meer doen met minder; de dienstverlening verbeteren door innovatie; en meer oplossingsgericht werken.

Lode Vereeck uit zware kritiek over het verdere plan van aanpak.

"Naar Brits voorbeeld is de ambtenarij gevraagd om projecten voor te stellen. Dat is een goede aanpak", zegt Vereeck. "Helaas stelt het CAG vooral bestaande projecten opnieuw voor: versnelling van de investeringsprojecten, e-government, meer doen met minder, enzovoort. De toelichting bij de projecten is erg vaag, inhoudelijk zijn ze niet uitgewerkt, budgettair niet verrekend, en bovendien zijn de voorstellen geheel vrijblijvend."

De drie bestaande Vlaamse studiecentra SERV, Vlabest en SBOV werden niet betrokken bij de opmaak of evaluatie van dat meerjarenprogramma. "De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) heeft dan maar zelf een evaluatie gemaakt en die is vernietigend", zegt Vereeck. "Ze zegt dat het plan een groot gebrek aan ambitie toont, dat een sterke aansturing en controle volledig ontbreekt, dat er nood is aan meer transparantie, inspraak en een betere indicatorenset om de projecten op te volgen, en dat duidelijke evaluatiemomenten ontbreken."

De regering heeft zelf twee werkgroepen opgericht om de zaken op te volgen: een Raad der Wijzen en de ad hoc 'Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid (CEEO)'. In haar advies maakt de CEEO ook brandhout van het meerjarenplan. "Geen aandacht voor personeelsbeleid, teveel geënt op kostenbesparing, geen budgetberekening van de projecten, enzovoort", klinkt het.

"Helemaal te gek voor woorden is het dubbele mandaat van Maarten Rubens, de directeur-generaal van de Diensten Algemeen Regeringsbeleid", zegt Vereeck. "De man stuurt de CAG aan maar zetelt ook in de CEEO dat zware kritiek uit op het meerjarenprogramma van de CAG. De Vlaamse overheid vraagt dus een evaluatie van het meerjarenprogramma aan diegene die verantwoordelijk is voor de opmaak en uitvoering van datzelfde programma. Dit kan toch nooit tot goede resultaten leiden."

Vereeck vindt de CEEO bijgevolg een overbodige commissie. "Omdat ze door de aanwezigheid van Rubens en enkele commerciële consultants niet onafhankelijk kan werken, jaarlijks maar liefst 46.000 euro kost, en de drie bestaande adviesorganen buitenspel zet."

Yves LAMBRIX
© 2010 Concentra

Reacties op ""Hervorming loopt spaak""

Nog geen reacties.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*