Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

In het nieuws

Herent: LDD treedt toe tot meerderheid en lost impasse op

09/12/2010 12:28 - In het nieuws

De feitelijke onbestuurbaarheid, met alle gevolgen voor alle inwoners, moest voor LDD in Herent te allen prijze doorbroken worden. LDD stak dan ook de hand uit om de gemeentepolitiek uit de patstelling te halen, en een normaal democratisch verloop van gemeenteraden en bestuur te garanderen in de 2 jaar die van deze legislatuur nog resten.

"LDD voegt nu, na constructieve onderhandelingen de voorbije weken, de daad bij het woord" stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans (LDD) die namens zijn partij samen met provinciaal voorzitter Fred De Keyser en de lokale partijafdeling de onderhandelingen met de Herentse WIJ-sp.a-meerderheid voerde en het akkoord afsloot. LDD-gemeenteraadslid Jean-Pierre Dekeyser treedt toe tot de Herentse bestuursmeerderheid, en zal de facto als LDD-raadslid via een technische fractie onder de koepel van de lokale partij WIJ toetreden. Jean-Pierre Dekeyser benadrukt dat hij dit met strikt nobele bedoelingen doet: "De burgers van Herent verdienen beter dan de chaos en permanente ruzies waarin een paar mensen onze gemeente stortten, er moést iets gebeuren." Dekeyser beklemtoont dat hij helemaal niet uit was op een postje, aangezien hij geen schepenmandaat zal opnemen, maar dus wel tot de meerderheid toetreedt. Meer zelfs, het was voor LDD zelfs een voorwaarde dat de ervaren politicus Willy Kuypers als burgermeester aan het roer bleef.

"In de tweede helft van een legislatuur is er voor politiek-op-de-man geen ruimte, Herent heeft net nood aan stabiliteit" zegt parlementslid Reekmans. De turbulente periode die de Herentse gemeentepolitiek in gans Vlaanderen te schande maakte, kan nu afgesloten worden. Dekeyser had enkele open gesprekken met de Herentse schepenen, en maakt zich sterk dat hij de komende jaren enkele LDD-aandachtspunten op de kaart kan zetten. "De tijd is kort, en we kunnen natuurlijk geen nieuw beleidsprogramma gaan onderhandelen... bovendien zijn werken voor 2011 en 2012 al in planning en voorbereiding" weet Dekeyser.

"Maar een aantal zaken wil ik de komende 2 jaar veranderd en verbeterd zien, en daar wil ik mijn schouders onder zetten" stelt het LDD-raadslid. "De LDD-slogan was en is 'gezond verstand', wel dàt wil ik meer brengen in de Herentse gemeentepolitiek, de mensen vragen en hebben recht op politici die het algemeen belang dienen en zich niet verliezen in eindeloze partijpolitieke spelletjes" besluit Dekeyser. "Ook zonder schepenwedde kan én zal ik me ten volle inzetten voor Herent" garandeert de LDD'er.

LDD stelde natuurlijk wél enkele voorwaarden voor het resterende beleid van de komende 2 jaar, waar WIJ-sp.a op inging:
-      Er komt een besparingsronde en dan pas zal er beslist worden of het project sporthal-zwembad zal doorgaan
-      Op gebied van mobiliteit en wegenwerken zal er een betere coördinatie gebeuren met de nutsmaatschappijen en omliggende gemeenten, om hinder bij wegenwerken te beperken, maar vooral om nutswerken samen te laten gebeuren; LDD-gemeenteraadslid Jean-Pierre Dekeyser zal deze dossiers via de gemeenteraadscommissie ter harte nemen.
-      Ook op gebied van sociale zaken en senioren, één van Dekeysers bekommernissen, zal vanuit de bevoegde gemeenteraadscommissie de materie van zeer nabij opgevolgd worden.
-      LDD Herent zal actief worden in de sociale huisvestingsmaatschappijen Volkswoningbouw en SWAL. LDD zal sterk het accent op renovatie leggen, om zo energiearmoede te bestrijden en langdurige leegstand van woningen te voorkomen.

LDD is het verder volledig eens met het engagement om de gemeentelijke meerjarenplanning in evenwicht te houden op de lange termijn, dat wil zeggen tot 2024 (2 legislaturen zelfs!!)

"Besparingen, een begroting in evenwicht, betere mobiliteit en wegenwerken, sociale huisvesting,... allemaal thema's die we met LDD in Vlaams-Brabant al vaak op de agenda geplaatst hebben. In Herent gaan we nu bewijzen dat we wel degelijk op deze terreinen het verschil kunnen maken" stelt Vlaams parlementslid Peter Reekmans (LDD), die verheugd is met de nieuwe meerderheid in Herent. "LDD bewijst niet mee te doen aan partijpolitieke spelletjes, maar zelfs zonder schepenzetel in het belang van de bevolking oplossingen te willen zoeken én vinden" sluit Reekmans af.

Reacties op "Herent: LDD treedt toe tot meerderheid en lost impasse op"

Nog geen reacties.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*