Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Haventransport per zeppelin (Gazet van Antwerpen, pag. 10 28/03/2013)

28/03/2013 10:34 - Verschenen

Experiment

Crevits geeft budget en plant eerste testvlucht al begin 2014

Antwerpen loopt vast. Om toch de 'slimme draaischijf van Europa' te blijven, laat Vlaams minister Hilde Crevits onderzoeken of bijvoorbeeld zeppelins kunnen worden ingezet voor goederentransport. Een eerste testvlucht wordt "voor het eerste kwartaal 2014" verwacht. Exact honderd jaar nadat Antwerpen gebombardeerd is vanuit Duitse zeppelins, zal volgend jaar mogelijk opnieuw een zeppelin boven Antwerpen draaien. Maar dan geladen met containers.

Een aprilgrap? Hoegenaamd niet.

Minister Crevits gaf een gedetailleerd antwoord aan mobiliteitseconoom en LDD-parlementslid Lode Vereeck. Die wilde weten hoever het stond met het 'proefproject Zeppelin van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen'.

Daarover werd al op 20 september vorig jaar in de commissie gedebatteerd in het kader van de 'ongehinderde goederenlogistiek in Vlaanderen': dat betekent lichter-dan-luchttransport of ondergrondse distributiesystemen.

240.000 euro

Volgens Crevits gunde de GOM al op 26 november 2012 een onderzoeksopdracht aan het Zaventemse Buck Consultants International voor het project 'hybride luchtschepen - Skycat'. Dat kost 75.600 euro op een totaal van 240.000 euro, waarin Vlaanderen, de provincie Antwerpen, de POM en vooral het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling bijdragen.

Bedoeling is het onderzoek dit jaar af te ronden. "Indien daaruit de inzetbaarheid van zeppelins voor goederentransport blijkt, wordt voor het eerste kwartaal van 2014 de testvlucht verwacht. Mogelijk zal de fabrikant wiens prototype eventueel voor de testvlucht wordt ingeschakeld, zelf nog kosten maken", antwoordde de minister aan Lode Vereeck.

Voorzichtig

Bij Buck bevestigt Karel Van Royen het onderzoek, maar relativeert ietwat. Naast de randvoorwaarden (mag men sowieso met zeppelins vliegen?) brengt Van Royen in kaart wat er wereldwijd zoal bestaat aan 'hybride' systemen (combinaties van zeppelins en vliegtuigtechnologie) en wat het markt- en vrachtpotentieel is. "Dat is allemaal voorlopig en hypothetisch. Meest in het oog springend is projectcargo (zeer grote stukgoedelementen, red.) voor de offshore-industrie of palletladingen voor de agro-industrie. Een commerciële exploitatie is zeker niet meteen aan de orde."

"Maar het is geen wild verhaal. Het Amerikaanse leger dacht er na de terugtrekking uit Afghanistan aan zulke luchtschepen in te zetten, maar het project is afgeblazen."

Directeur Luc Broos van de POM Antwerpen gelooft eveneens in een innovatieve mobiliteitsaanpak, maar meldt dat veel hoop was gesteld op een Canadees militair zeppelinproject.

En ook dat is inmiddels gestopt. "Daarom ben ik nu voorzichtig geworden om een timing te geven voor een proefvlucht. Transporten van twintig containers zijn nu al zeker mogelijk. Laten we dit dus praktisch onderzoeken."

© 2013 Concentra

Paul Verbraeken - Gazet van Antwerpen, pag. 10